Giỏ hàng của bạn
0

Máy chiếu

Máy chiếu Gần

Máy chiếu vật thể

Màn chiếu

Khung treo máy chiếu

Bút trình chiếu

Màn hình tương tác

Bóng đèn máy chiếu

Cáp VGA-HDMI

Máy hủy tài liệu

Thiết bị Tương tác

Bảng tương tác

Hệ Thống phòng LAB

Phần Mềm

Máy chiếu Off Hàng

Thiết Bị Sạc Thông Minh

Đối tác
  • NEC
  • Hitachi
  • BenQ
  • Smartboard
  • Hinh 4
  • Hinh 2
  • Hình 2

Bán máy chiếu cũ đã qua sử dụng

Bán máy chiếu cũ đã qua sử dụng giá rẻ
Bán máy chiếu cũ đã qua sử dụng từ 2-6 triệu
 
PAN-PT.LB51EA
PAN-PT.LB20SEA
PAN-PT.LB20SEA
PAN-PT.LB20SEA
PAN-PT.LB51SEA
PAN-PT.LB51
PAN-PT.LB51EA
PAN-PT.LM2E
PAN-BTL735E
PAN-F100NTEA
PAN-PT.LB51
PAN-20VEA
PLU-U5.512
PLU-U5.512
EIK-LC.XB33
MIT-SD206U
MIT-SD206U
SON-VPL.EX3
SON-VPL.EX3
SON-VPL-EX5
SON-VPL-EX5
VIE-PJ.506D
LG-DX.325P
PAN-10E
EIK-20A
PAN-PT.LB50SEA
MIT-SD206U
PAN-PT.LB51EA
PAN-PT.LB75
PAN-PT.LB75

Liên hệ: 0909-138-114