Giỏ hàng của bạn
0

Máy chiếu

Máy chiếu Gần

Máy chiếu vật thể

Màn chiếu

Khung treo máy chiếu

Bút trình chiếu

Màn hình tương tác

Bóng đèn máy chiếu

Cáp VGA-HDMI

Máy hủy tài liệu

Thiết bị Tương tác

Bảng tương tác

Hệ Thống phòng LAB

Phần Mềm

Máy chiếu Off Hàng

Thiết Bị Sạc Thông Minh

Đối tác
  • NEC
  • Hitachi
  • BenQ
  • Smartboard
  • Hinh 4
  • Hinh 2
  • Hình 2

Sản Phẩm Bóng đèn máy chiếu Bóng đèn BenQ

Bóng đèn BenQ
Bóng đèn Máy chiếu BenQ MP525ST

Bóng đèn Máy chiếu BenQ MP525ST

2500 ANSI Lumens, Công suất bóng đèn 190w

Mã hiệu: MP525ST
Dealer: 4,090,000 VNĐ

Còn hàng

Bóng đèn Máy chiếu BenQ MS500

Bóng đèn Máy chiếu BenQ MS500

2500 ANSI Lumens, Công suất bóng đèn 220w

Mã hiệu: MS500
Dealer: 4,090,000 VNĐ

Còn hàng

Bóng đèn Máy chiếu BenQ MS502

Bóng đèn Máy chiếu BenQ MS502

2700 ANSI Lumens, Công suất bóng đèn 190w

Mã hiệu: MS502
Dealer: 5,400,000 VNĐ

Còn hàng

Bóng đèn Máy chiếu BenQ MS513P

Bóng đèn Máy chiếu BenQ MS513P

2700 ANSI Lumens, Công suất bóng đèn 190w

Mã hiệu: MS513P
Dealer: 54,000,000 VNĐ

Còn hàng

Bóng đèn Máy chiếu BenQ MP515

Bóng đèn Máy chiếu BenQ MP515

2400 ANSI Lumens, Công suất bóng đèn 220w

Mã hiệu: MP515
Dealer: 4,090,000 VNĐ

Còn hàng

Bóng đèn Máy chiếu BenQ MX501

Bóng đèn Máy chiếu BenQ MX501

2700 ANSI Lumens, Công suất bóng đèn 220w

Mã hiệu: MX501
Dealer: 5,400,000 VNĐ

Còn hàng

Bóng đèn Máy chiếu BenQ MP515ST

Bóng đèn Máy chiếu BenQ MP515ST

2500 ANSI Lumens, Công suất bóng đèn 220w

Mã hiệu: MP515ST
Dealer: 4,090,000 VNĐ

Còn hàng

Bóng đèn Máy chiếu BenQ MP525P

Bóng đèn Máy chiếu BenQ MP525P

2500 ANSI Lumens, Công suất bóng đèn 210w

Mã hiệu: MP525P
Dealer: 4,090,000 VNĐ

Còn hàng

 Bóng đèn Máy chiếu BenQ MP525ST

Bóng đèn Máy chiếu BenQ MP525ST

2500 ANSI Lumens, Công suất bóng đèn 220w

Mã hiệu: MP525ST
Dealer: 5,400,000 VNĐ

Còn hàng

Bóng đèn Máy chiếu BenQ MP525ST

Bóng đèn Máy chiếu BenQ MP525ST

3200 ANSI Lumens, Công suất bóng đèn 230w

Mã hiệu: MP525ST
Dealer: 5,400,000 VNĐ

Còn hàng

Bóng đèn Máy chiếu BenQ MX764

Bóng đèn Máy chiếu BenQ MX764

4200 ANSI Lumens, Công suất bóng đèn 300w

Mã hiệu: MX764
Dealer: 0 VNĐ

Còn hàng

Bóng đèn Máy chiếu BenQ MP772ST

Bóng đèn Máy chiếu BenQ MP772ST

2500 ANSI Lumens, Công suất bóng đèn 300w

Mã hiệu: MP772ST
Dealer: 4,090,000 VNĐ

Còn hàng

Bóng đèn Máy chiếu BenQ MP776ST

Bóng đèn Máy chiếu BenQ MP776ST

3500 ANSI Lumens, Công suất bóng đèn 280w

Mã hiệu: MP776ST
Dealer: 5,400,000 VNĐ

Còn hàng

Bóng đèn Máy chiếu BenQ MP723

Bóng đèn Máy chiếu BenQ MP723

3300 ANSI Lumens, Công suất bóng đèn 280w

Mã hiệu: MP723
Dealer: 5,400,000 VNĐ

Còn hàng

Bóng đèn Máy chiếu BenQ W20000

Bóng đèn Máy chiếu BenQ W20000

1200 ANSI Lumens, Công suất bóng đèn 200w

Mã hiệu: W20000
Dealer: 4,090,000 VNĐ

Còn hàng

Bóng đèn Máy chiếu BenQ W500

Bóng đèn Máy chiếu BenQ W500

1100 ANSI Lumens, Công suất bóng đèn 140w

Mã hiệu: W500
Dealer: 4,090,000 VNĐ

Còn hàng

Trang: 1 2 3 4 5 6  >   >>