Giỏ hàng của bạn
0

Máy chiếu

Máy chiếu Gần

Máy chiếu vật thể

Màn chiếu

Khung treo máy chiếu

Bút trình chiếu

Màn hình tương tác

Bóng đèn máy chiếu

Cáp VGA-HDMI

Máy hủy tài liệu

Thiết bị Tương tác

Bảng tương tác

Hệ Thống phòng LAB

Phần Mềm

Máy chiếu Off Hàng

Đối tác
  • <?=$item->slide_name?>
  • <?=$item->slide_name?>
  • <?=$item->slide_name?>
  • <?=$item->slide_name?>
  • <?=$item->slide_name?>
  • <?=$item->slide_name?>
  • <?=$item->slide_name?>

Sản Phẩm Bóng đèn máy chiếu Bóng đèn BenQ

Bóng đèn BenQ
<?=$item_pro->product_name_vn?>

Bóng đèn Máy chiếu BenQ MP525ST

2500 ANSI Lumens, Công suất bóng đèn 190w

Mã hiệu: MP525ST
Dealer: 4,090,000 VNĐ

Còn hàng

<?=$item_pro->product_name_vn?>

Bóng đèn Máy chiếu BenQ MS500

2500 ANSI Lumens, Công suất bóng đèn 220w

Mã hiệu: MS500
Dealer: 4,090,000 VNĐ

Còn hàng

<?=$item_pro->product_name_vn?>

Bóng đèn Máy chiếu BenQ MS502

2700 ANSI Lumens, Công suất bóng đèn 190w

Mã hiệu: MS502
Dealer: 5,400,000 VNĐ

Còn hàng

<?=$item_pro->product_name_vn?>

Bóng đèn Máy chiếu BenQ MS513P

2700 ANSI Lumens, Công suất bóng đèn 190w

Mã hiệu: MS513P
Dealer: 54,000,000 VNĐ

Còn hàng

<?=$item_pro->product_name_vn?>

Bóng đèn Máy chiếu BenQ MP515

2400 ANSI Lumens, Công suất bóng đèn 220w

Mã hiệu: MP515
Dealer: 4,090,000 VNĐ

Còn hàng

<?=$item_pro->product_name_vn?>

Bóng đèn Máy chiếu BenQ MX501

2700 ANSI Lumens, Công suất bóng đèn 220w

Mã hiệu: MX501
Dealer: 5,400,000 VNĐ

Còn hàng

<?=$item_pro->product_name_vn?>

Bóng đèn Máy chiếu BenQ MP515ST

2500 ANSI Lumens, Công suất bóng đèn 220w

Mã hiệu: MP515ST
Dealer: 4,090,000 VNĐ

Còn hàng

<?=$item_pro->product_name_vn?>

Bóng đèn Máy chiếu BenQ MP525P

2500 ANSI Lumens, Công suất bóng đèn 210w

Mã hiệu: MP525P
Dealer: 4,090,000 VNĐ

Còn hàng

<?=$item_pro->product_name_vn?>

Bóng đèn Máy chiếu BenQ MP525ST

2500 ANSI Lumens, Công suất bóng đèn 220w

Mã hiệu: MP525ST
Dealer: 5,400,000 VNĐ

Còn hàng

<?=$item_pro->product_name_vn?>

Bóng đèn Máy chiếu BenQ MP525ST

3200 ANSI Lumens, Công suất bóng đèn 230w

Mã hiệu: MP525ST
Dealer: 5,400,000 VNĐ

Còn hàng

<?=$item_pro->product_name_vn?>

Bóng đèn Máy chiếu BenQ MX764

4200 ANSI Lumens, Công suất bóng đèn 300w

Mã hiệu: MX764
Dealer: 0 VNĐ

Còn hàng

<?=$item_pro->product_name_vn?>

Bóng đèn Máy chiếu BenQ MP772ST

2500 ANSI Lumens, Công suất bóng đèn 300w

Mã hiệu: MP772ST
Dealer: 4,090,000 VNĐ

Còn hàng

<?=$item_pro->product_name_vn?>

Bóng đèn Máy chiếu BenQ MP776ST

3500 ANSI Lumens, Công suất bóng đèn 280w

Mã hiệu: MP776ST
Dealer: 5,400,000 VNĐ

Còn hàng

<?=$item_pro->product_name_vn?>

Bóng đèn Máy chiếu BenQ MP723

3300 ANSI Lumens, Công suất bóng đèn 280w

Mã hiệu: MP723
Dealer: 5,400,000 VNĐ

Còn hàng

<?=$item_pro->product_name_vn?>

Bóng đèn Máy chiếu BenQ W20000

1200 ANSI Lumens, Công suất bóng đèn 200w

Mã hiệu: W20000
Dealer: 4,090,000 VNĐ

Còn hàng

<?=$item_pro->product_name_vn?>

Bóng đèn Máy chiếu BenQ W500

1100 ANSI Lumens, Công suất bóng đèn 140w

Mã hiệu: W500
Dealer: 4,090,000 VNĐ

Còn hàng

Trang: 1 2  >   >>