Giỏ hàng của bạn
0

Máy chiếu

Máy chiếu Gần

Máy chiếu vật thể

Màn chiếu

Khung treo máy chiếu

Bút trình chiếu

Màn hình tương tác

Bóng đèn máy chiếu

Cáp VGA-HDMI

Máy hủy tài liệu

Thiết bị Tương tác

Bảng tương tác

Hệ Thống phòng LAB

Phần Mềm

Máy chiếu Off Hàng

Thiết Bị Sạc Thông Minh

Đối tác
  • NEC
  • Hitachi
  • BenQ
  • Smartboard
  • Hinh 4
  • Hinh 2
  • Hình 2

Sản Phẩm Bóng đèn máy chiếu Bóng đèn Optoma

Bóng đèn Optoma
Bóng đèn Optoma SP.L1301.001

Bóng đèn Optoma SP.L1301.001

Mã bóng đèn: SP.L1301.001, Công suất: 250W, Tuổi thọ bóng đèn: 3000 giờ

Mã hiệu: SP.L1301.001
Dealer: 5,800,000 VNĐ

Còn hàng

Bóng đèn Optoma SP.89601.001

Bóng đèn Optoma SP.89601.001

Mã bóng đèn: SP.89601.001, Công suất: 300W, Tuổi thọ bóng đèn: 3000 giờ

Mã hiệu: SP.89601.001
Dealer: 5,800,000 VNĐ

Còn hàng

Bóng đèn Optoma SP.86J01GC01

Bóng đèn Optoma SP.86J01GC01

Mã bóng đèn: SP.86J01GC01, Công suất: 180W, Tuổi thọ bóng đèn: 3000 giờ

Mã hiệu: SP.86J01GC01
Dealer: 5,800,000 VNĐ

Còn hàng

Bóng đèn Optoma SP.85Y01GC01

Bóng đèn Optoma SP.85Y01GC01

Mã bóng đèn: SP.85Y01GC01, Công suất: 300W, Tuổi thọ bóng đèn: 3000 giờ

Mã hiệu: SP.85Y01GC01
Dealer: 5,800,000 VNĐ

Còn hàng

Bóng đèn Optoma SP.85S01G001

Bóng đèn Optoma SP.85S01G001

Mã bóng đèn: SP.85S01G001, Công suất: 200W, Tuổi thọ bóng đèn: 3000 giờ

Mã hiệu: SP.85S01G001
Dealer: 5,800,000 VNĐ

Còn hàng

Bóng đèn Optoma SP.83C01G001

Bóng đèn Optoma SP.83C01G001

Mã bóng đèn: SP.83C01G001, Công suất: 300W, Tuổi thọ bóng đèn: 3000 giờ

Mã hiệu: SP.83C01G001
Dealer: 5,800,000 VNĐ

Còn hàng

Bóng đèn Optoma SP.82Y01GC01

Bóng đèn Optoma SP.82Y01GC01

Mã bóng đèn: SP.82Y01GC01, Công suất: 200W, Tuổi thọ bóng đèn: 3000 giờ

Mã hiệu: SP.82Y01GC01
Dealer: 5,800,000 VNĐ

Còn hàng

Bóng đèn Optoma SP.81R01G001

Bóng đèn Optoma SP.81R01G001

Mã bóng đèn: SP.81R01G001, Công suất: 200W, Tuổi thọ bóng đèn: 3000 giờ

Mã hiệu: SP.81R01G001
Dealer: 5,800,000 VNĐ

Còn hàng

Bóng đèn Optoma SP.80N01.001

Bóng đèn Optoma SP.80N01.001

Mã bóng đèn: SP.80N01.001, Công suất: 250W, Tuổi thọ bóng đèn: 3000 giờ

Mã hiệu: SP.80N01.001
Dealer: 5,800,000 VNĐ

Còn hàng

Bóng đèn Optoma SP.80N01.001

Bóng đèn Optoma SP.80N01.001

Mã bóng đèn: SP.80N01.001, Công suất: 200W, Tuổi thọ bóng đèn: 3000 giờ

Mã hiệu: SP.80N01.001
Dealer: 5,800,000 VNĐ

Còn hàng

Bóng đèn Máy Chiếu Optoma EW-536

Bóng đèn Máy Chiếu Optoma EW-536

2800 ANSI Lumens, 2800 ANSI Lumens 180W

Mã hiệu: EW-536
Dealer: 5,400,000 VNĐ

Còn hàng

Bóng đèn Máy Chiếu Optoma EX-779P

Bóng đèn Máy Chiếu Optoma EX-779P

5000 ANSI Lumens, Công suất bóng đèn 300W

Mã hiệu: EX-779P
Dealer: 0 VNĐ

Còn hàng

Bóng đèn Máy Chiếu Optoma PJ-666

Bóng đèn Máy Chiếu Optoma PJ-666

2700 ANSI Lumens, Công suất bóng đèn 180W

Mã hiệu: PJ-666
Dealer: 5,400,000 VNĐ

Còn hàng

Bóng đèn Máy Chiếu Optoma PJ-888

Bóng đèn Máy Chiếu Optoma PJ-888

2800 ANSI Lumens, Công suất bóng đèn 6000 giờ

Mã hiệu: PJ-888
Dealer: 5,400,000 VNĐ

Còn hàng

Bóng đèn Máy Chiếu Optoma ES-556

Bóng đèn Máy Chiếu Optoma ES-556

3000 ANSI Lumens, Công suất bóng đèn 180W

Mã hiệu: ES-556
Dealer: 5,400,000 VNĐ

Còn hàng

Bóng đèn Máy Chiếu Optoma EX-521

Bóng đèn Máy Chiếu Optoma EX-521

2600 ANSI Lumens, Công suất bóng đèn 180W

Mã hiệu: EX-521
Dealer: 5,400,000 VNĐ

Còn hàng

Trang: 1 2 3 4 5 6 7  >   >>