Giỏ hàng của bạn
0

Máy chiếu

Máy chiếu Gần

Máy chiếu vật thể

Màn chiếu

Khung treo máy chiếu

Bút trình chiếu

Màn hình tương tác

Bóng đèn máy chiếu

Cáp VGA-HDMI

Máy hủy tài liệu

Thiết bị Tương tác

Bảng tương tác

Hệ Thống phòng LAB

Phần Mềm

Máy chiếu Off Hàng

Thiết Bị Sạc Thông Minh

Đối tác
  • NEC
  • Hitachi
  • BenQ
  • Smartboard
  • Hinh 4
  • Hinh 2
  • Hình 2

Sản Phẩm Bóng đèn máy chiếu Bóng đèn Hitachi

Bóng đèn Hitachi
Bóng đèn Hitachi DT00331

Bóng đèn Hitachi DT00331

Dùng cho CP-S310... Công suất: 160W

Mã hiệu: DT00331
Dealer: 0 VNĐ

Còn hàng

Bóng đèn Hitachi DT00231

Bóng đèn Hitachi DT00231

Dùng cho CP-S860... Công suất: 290W

Mã hiệu: DT00231
Dealer: 0 VNĐ

Còn hàng

Bóng đèn Hitachi GLH-109

Bóng đèn Hitachi GLH-109

Dùng chung : X880 ; X885 Lamp GLH-109 FOR ; DT00531...

Mã hiệu: GLH-109
Dealer: 0 VNĐ

Còn hàng

Bóng đèn Hitachi GLH-94

Bóng đèn Hitachi GLH-94

Dùng chung : X1250,... Lamp GLH-94 FOR : DT00601, Tuổi thọ: 3000 giờ

Mã hiệu: GLH-94
Dealer: 5,800,000 VNĐ

Còn hàng

Bóng đèn Hitachi L-CPS210

Bóng đèn Hitachi L-CPS210

Dùng chung : S210 Lamp L-CPS210 FOR :DT00581 Tuổi thọ : 3000 giờ

Mã hiệu: L-CPS210
Dealer: 5,800,000 VNĐ

Còn hàng

Bóng đèn Hitachi L-DT00621

Bóng đèn Hitachi L-DT00621

Dùng cho máy chiếu Hitachi S235 Lamp L-DT00621 FOR :DT00621 Tuổi thọ: 3.000 giờ

Mã hiệu: L-DT00621
Dealer: 5,800,000 VNĐ

Còn hàng

Bóng đèn Hitachi L-DT00661

Bóng đèn Hitachi L-DT00661

Dùng cho máy chiếu Hitachi TX100, Lamp L-DT00661, tuổi thọ: 3.000 giờ

Mã hiệu: L-DT00661
Dealer: 5,800,000 VNĐ

Còn hàng

Bóng đèn Hitachi GLH-116

Bóng đèn Hitachi GLH-116

Dùng cho máy chiếu Hitachi X443 ; X445 Lamp GLH-116 FOR :DT00691 Tuổi thọ: 3.000 giờ

Mã hiệu: GLH-116
Dealer: 5,800,000 VNĐ

Còn hàng

Bóng đèn Hitachi GLH-53

Bóng đèn Hitachi GLH-53

Dùng cho máy chiếu Hitachi RS55 Lamp GLH-53 FOR :DT00701 ; DT00707 Tuổi thọ: 3.000 giờ

Mã hiệu: GLH-53
Dealer: 5,800,000 VNĐ

Còn hàng

Bóng đèn Hitachi GLH-96

Bóng đèn Hitachi GLH-96

Dùng cho máy chiếu Hitachi S240 ; X250, Lamp GLH-96 FOR :DT00731, Tuổi thọ: 3.000 giờ

Mã hiệu: GLH-96
Dealer: 5,800,000 VNĐ

Còn hàng

Bóng đèn Hitachi GLH-97

Bóng đèn Hitachi GLH-97

Dùng cho máy chiếu Hitachi CPX260,... Lamp GLH-97 FOR :DT00751, Tuổi thọ: 3.000 giờ

Mã hiệu: GLH-97
Dealer: 5,800,000 VNĐ

Còn hàng

Bóng đèn Hitachi GLH-128

Bóng đèn Hitachi GLH-128

Dùng cho máy chiếu Hitachi CPX605 ; X608, Lamp GLH-128 FOR :DT00771, Tuổi thọ: 3.000 giờ

Mã hiệu: GLH-128
Dealer: 5,800,000 VNĐ

Còn hàng

Bóng đèn Hitachi L-CPX1

Bóng đèn Hitachi L-CPX1

Dùng cho máy chiếu Hitachi CP-X1,... Lamp L-CPX1LAMP FOR :DT00781, Tuổi thọ: 3.000 giờ

Mã hiệu: L-CPSX1
Dealer: 5,800,000 VNĐ

Còn hàng

Bóng đèn Hitachi GLH-135

Bóng đèn Hitachi GLH-135

Dùng cho máy chiếu Hitachi CP-X200,... Lamp GLH-135 FOR :DT00841, Tuổi thọ: 3.000 giờ

Mã hiệu: GLH-135
Dealer: 5,800,000 VNĐ

Còn hàng

Bóng đèn Máy Chiếu Hitachi CP-X608

Bóng đèn Máy Chiếu Hitachi CP-X608

4000 ANSI Lumens, Công suất bóng đèn 285W

Mã hiệu: CP-X608
Dealer: 6,450,000 VNĐ

Còn hàng

Bóng đèn Máy Chiếu Hitachi CP-RX79

Bóng đèn Máy Chiếu Hitachi CP-RX79

2200 ANSI Lumens, Công suất bóng đèn 200W

Mã hiệu: CP-RX79
Dealer: 4,090,000 VNĐ

Còn hàng

Trang: 1 2 3 4 5  >   >>