Giỏ hàng của bạn
0

Máy chiếu

Máy chiếu Gần

Máy chiếu vật thể

Màn chiếu

Khung treo máy chiếu

Bút trình chiếu

Màn hình tương tác

Bóng đèn máy chiếu

Cáp VGA-HDMI

Máy hủy tài liệu

Thiết bị Tương tác

Bảng tương tác

Hệ Thống phòng LAB

Phần Mềm

Máy chiếu Off Hàng

Đối tác
  • <?=$item->slide_name?>
  • <?=$item->slide_name?>
  • <?=$item->slide_name?>
  • <?=$item->slide_name?>
  • <?=$item->slide_name?>
  • <?=$item->slide_name?>
  • <?=$item->slide_name?>

Sản Phẩm Bóng đèn máy chiếu Bóng đèn Dell

Bóng đèn Dell
<?=$item_pro->product_name_vn?>

Bóng đèn Máy Chiếu Dell 1210S

2500 ANSI Lumens, Công suất bóng đèn 185W

Mã hiệu: 1210S
Dealer: 4,090,000 VNĐ

Còn hàng

<?=$item_pro->product_name_vn?>

Bóng đèn Máy Chiếu Dell 1410X

2700 ANSI Lumens, Công suất bóng đèn 200W

Mã hiệu: 1410X
Dealer: 5,400,000 VNĐ

Còn hàng

<?=$item_pro->product_name_vn?>

Bóng đèn Máy Chiếu Dell M210X

2000 ANSI Lumens, Công suất bóng đèn 165W

Mã hiệu: M210X
Dealer: 4,090,000 VNĐ

Còn hàng

<?=$item_pro->product_name_vn?>

Bóng đèn Máy Chiếu Dell 1510X

3000 ANSI Lumens, Công suất bóng đèn 225W

Mã hiệu: 1510X
Dealer: 5,400,000 VNĐ

Còn hàng

<?=$item_pro->product_name_vn?>

Bóng đèn Máy Chiếu Dell 1610HD

3500 ANSI Lumens, Công suất bóng đèn 220W

Mã hiệu: 1610HD
Dealer: 5,400,000 VNĐ

Còn hàng

<?=$item_pro->product_name_vn?>

Bóng đèn Máy Chiếu Dell S300W

2200 ANSI Lumens, Công suất bóng đèn 190W

Mã hiệu: S300W
Dealer: 4,090,000 VNĐ

Còn hàng

<?=$item_pro->product_name_vn?>

Bóng đèn Máy Chiếu Dell S300Wi

2200 ANSI Lumens, Công suất bóng đèn 190W

Mã hiệu: S300Wi
Dealer: 4,090,000 VNĐ

Còn hàng

<?=$item_pro->product_name_vn?>

Bóng đèn Máy Chiếu Dell 4220

4100 ANSI Lumens, Công suất bóng đèn 185W

Mã hiệu: 4220
Dealer: 0 VNĐ

Còn hàng

<?=$item_pro->product_name_vn?>

Bóng đèn Máy Chiếu Dell 4320

4300 ANSI Lumens, Công suất bóng đèn 185W

Mã hiệu: 4320
Dealer: 0 VNĐ

Còn hàng

Trang: 1