Giỏ hàng của bạn
0

Máy chiếu

Máy chiếu Gần

Máy chiếu vật thể

Màn chiếu

Khung treo máy chiếu

Bút trình chiếu

Màn hình tương tác

Bóng đèn máy chiếu

Cáp VGA-HDMI

Máy hủy tài liệu

Thiết bị Tương tác

Bảng tương tác

Hệ Thống phòng LAB

Phần Mềm

Máy chiếu Off Hàng

Thiết Bị Sạc Thông Minh

Đối tác
  • NEC
  • Hitachi
  • BenQ
  • Smartboard
  • Hinh 4
  • Hinh 2
  • Hình 2

Sản Phẩm Bóng đèn máy chiếu Bóng đèn Dell

Bóng đèn Dell
Bóng đèn Máy Chiếu Dell 1210S

Bóng đèn Máy Chiếu Dell 1210S

2500 ANSI Lumens, Công suất bóng đèn 185W

Mã hiệu: 1210S
Dealer: 4,090,000 VNĐ

Còn hàng

Bóng đèn Máy Chiếu Dell 1410X

Bóng đèn Máy Chiếu Dell 1410X

2700 ANSI Lumens, Công suất bóng đèn 200W

Mã hiệu: 1410X
Dealer: 5,400,000 VNĐ

Còn hàng

 Bóng đèn Máy Chiếu Dell M210X

Bóng đèn Máy Chiếu Dell M210X

2000 ANSI Lumens, Công suất bóng đèn 165W

Mã hiệu: M210X
Dealer: 4,090,000 VNĐ

Còn hàng

 Bóng đèn Máy Chiếu Dell 1510X

Bóng đèn Máy Chiếu Dell 1510X

3000 ANSI Lumens, Công suất bóng đèn 225W

Mã hiệu: 1510X
Dealer: 5,400,000 VNĐ

Còn hàng

Bóng đèn Máy Chiếu Dell 1610HD

Bóng đèn Máy Chiếu Dell 1610HD

3500 ANSI Lumens, Công suất bóng đèn 220W

Mã hiệu: 1610HD
Dealer: 5,400,000 VNĐ

Còn hàng

Bóng đèn Máy Chiếu Dell S300W

Bóng đèn Máy Chiếu Dell S300W

2200 ANSI Lumens, Công suất bóng đèn 190W

Mã hiệu: S300W
Dealer: 4,090,000 VNĐ

Còn hàng

Bóng đèn Máy Chiếu Dell S300Wi

Bóng đèn Máy Chiếu Dell S300Wi

2200 ANSI Lumens, Công suất bóng đèn 190W

Mã hiệu: S300Wi
Dealer: 4,090,000 VNĐ

Còn hàng

Bóng đèn Máy Chiếu Dell 4220

Bóng đèn Máy Chiếu Dell 4220

4100 ANSI Lumens, Công suất bóng đèn 185W

Mã hiệu: 4220
Dealer: 0 VNĐ

Còn hàng

Bóng đèn Máy Chiếu Dell 4320

Bóng đèn Máy Chiếu Dell 4320

4300 ANSI Lumens, Công suất bóng đèn 185W

Mã hiệu: 4320
Dealer: 0 VNĐ

Còn hàng

Bóng đèn máy chiếu Dell 1210S - Dell 317-2531 Lamp

Bóng đèn máy chiếu Dell 1210S - Dell 317-2531 Lamp

Bóng đèn máy chiếu Dell 1210S - Dell 317-2531 Lamp chính hãng giá tốt ưu đãi tại Đức Pháp

Mã hiệu: Dell 317-2531
Dealer: 0 VNĐ

Còn hàng

Bóng đèn máy chiếu Dell 1220S - Dell 725-BBCV Lamp

Bóng đèn máy chiếu Dell 1220S - Dell 725-BBCV Lamp

Bóng đèn máy chiếu Dell 1220S - Dell 725-BBCV Lamp chính hãng giá tốt ưu đãi tại Đức Pháp

Mã hiệu: Dell 725-BBCV
Dealer: 0 VNĐ

Còn hàng

Bóng đèn máy chiếu Dell 1420X - Dell 331-6242 Lamp

Bóng đèn máy chiếu Dell 1420X - Dell 331-6242 Lamp

Bóng đèn máy chiếu Dell 1420X - Dell 331-6242 Lamp chính hãng giá tốt ưu đãi tại Đức Pháp

Mã hiệu: Dell 331-6242
Dealer: 0 VNĐ

Còn hàng

Bóng đèn máy chiếu Dell 1430X - Dell 331-6242 Lamp

Bóng đèn máy chiếu Dell 1430X - Dell 331-6242 Lamp

Bóng đèn máy chiếu Dell 1430X - Dell 331-6242 Lamp chính hãng giá tốt ưu đãi tại Đức Pháp

Mã hiệu: Dell 331-6242
Dealer: 0 VNĐ

Còn hàng

Bóng đèn máy chiếu Dell 1610HD - Dell 468-8980 Lamp

Bóng đèn máy chiếu Dell 1610HD - Dell 468-8980 Lamp

Bóng đèn máy chiếu Dell 1610HD - Dell 468-8980 Lamp chính hãng giá tốt ưu đãi tại Đức Pháp

Mã hiệu: Dell 468-8980
Dealer: 0 VNĐ

Còn hàng

Bóng đèn máy chiếu Dell 4320 - Dell 725-10284 Lamp

Bóng đèn máy chiếu Dell 4320 - Dell 725-10284 Lamp

Bóng đèn máy chiếu Dell 4320 - Dell 725-10284 Lamp chính hãng giá tốt ưu đãi tại Đức Pháp

Mã hiệu: Dell 725-10284
Dealer: 0 VNĐ

Còn hàng

Bóng đèn máy chiếu Dell S320Wi - Dell 331-9461 Lamp

Bóng đèn máy chiếu Dell S320Wi - Dell 331-9461 Lamp

Bóng đèn máy chiếu Dell S320Wi - Dell 331-9461 Lamp chính hãng giá tốt ưu đãi tại Đức Pháp

Mã hiệu: Dell 331-9461
Dealer: 0 VNĐ

Còn hàng

Trang: 1