Giỏ hàng của bạn
0

Máy chiếu

Máy chiếu Gần

Máy chiếu vật thể

Màn chiếu

Khung treo máy chiếu

Bút trình chiếu

Màn hình tương tác

Bóng đèn máy chiếu

Cáp VGA-HDMI

Máy hủy tài liệu

Thiết bị Tương tác

Bảng tương tác

Hệ Thống phòng LAB

Phần Mềm

Máy chiếu Off Hàng

Thiết Bị Sạc Thông Minh

Đối tác
  • NEC
  • Hitachi
  • BenQ
  • Smartboard
  • Hinh 4
  • Hinh 2
  • Hình 2

Sản Phẩm Bóng đèn máy chiếu Bóng đèn Christie

Bóng đèn Christie
Bóng đèn Christie LX25A

Bóng đèn Christie LX25A

Độ sáng: 1.700 - 2.500 ANSI Công suất bóng đèn: 200W

Mã hiệu: LX25A
Dealer: 5,800,000 VNĐ

Còn hàng

Bóng đèn Christie LX40

Bóng đèn Christie LX40

Độ sáng: 4.500 ANSI Công suất bóng đèn: 300W

Mã hiệu: LX40
Dealer: 5,800,000 VNĐ

Còn hàng

Bóng đèn Christie LX380

Bóng đèn Christie LX380

Độ sáng: 4.500 ANSI Công suất bóng đèn: 300W

Mã hiệu: LX380
Dealer: 5,800,000 VNĐ

Còn hàng

Bóng đèn Christie LX450

Bóng đèn Christie LX450

Độ sáng: 4.200 - 5000 ANSI Công suất bóng đèn: 300 - 330W

Mã hiệu: LX450
Dealer: 5,800,000 VNĐ

Còn hàng

Bóng đèn Christie LX65,LW600

Bóng đèn Christie LX65,LW600

Độ sáng: 6.500 ANSI Công suất bóng đèn: 330W

Mã hiệu: LX65,LW600
Dealer: 5,800,000 VNĐ

Còn hàng

Bóng đèn Christie LX900

Bóng đèn Christie LX900

Độ sáng: 900 ANSI Công suất bóng đèn: 330W

Mã hiệu: LX900
Dealer: 5,800,000 VNĐ

Còn hàng

Bóng đèn Christie LU77,LW40U

Bóng đèn Christie LU77,LW40U

Độ sáng: 7.700 ANSI Công suất bóng đèn: 300W

Mã hiệu: LU77,LW40U
Dealer: 5,800,000 VNĐ

Còn hàng

Bóng đèn Christie LX100

Bóng đèn Christie LX100

Độ sáng: 9.000 - 10.000 ANSI Công suất bóng đèn: 200W

Mã hiệu: LX100
Dealer: 5,800,000 VNĐ

Còn hàng

Bóng đèn Christie LX66

Bóng đèn Christie LX66

Độ sáng: 6.000 ANSI Công suất bóng đèn: 300W

Mã hiệu: LX66
Dealer: 5,800,000 VNĐ

Còn hàng

Bóng đèn Christie LX65

Bóng đèn Christie LX65

Độ sáng: 6.500 ANSI Công suất bóng đèn: 250W

Mã hiệu: LX65
Dealer: 5,800,000 VNĐ

Còn hàng

Bóng đèn Christie VIVID LX35

Bóng đèn Christie VIVID LX35

Độ sáng: 3.500 ANSI Công suất bóng đèn: 200W

Mã hiệu: VIVID LX35
Dealer: 5,800,000 VNĐ

Còn hàng

Bóng đèn máy chiếu Christie DHD775-E

Bóng đèn máy chiếu Christie DHD775-E

Mã hiệu: DHD775-E
Dealer: 0 VNĐ

Còn hàng

Trang: 1