Giỏ hàng của bạn
0

Máy chiếu

Máy chiếu Gần

Máy chiếu vật thể

Màn chiếu

Khung treo máy chiếu

Bút trình chiếu

Màn hình tương tác

Bóng đèn máy chiếu

Cáp VGA-HDMI

Máy hủy tài liệu

Thiết bị Tương tác

Bảng tương tác

Hệ Thống phòng LAB

Phần Mềm

Máy chiếu Off Hàng

Thiết Bị Sạc Thông Minh

Đối tác
  • NEC
  • Hitachi
  • BenQ
  • Smartboard
  • Hinh 4
  • Hinh 2
  • Hình 2

Sản Phẩm Bóng đèn máy chiếu Bóng đèn Mitsubishi

Bóng đèn Mitsubishi
Bóng đèn Mitsubishi VLT-XD50LP

Bóng đèn Mitsubishi VLT-XD50LP

Độ sáng: - Bóng đèn: 130W UHP Bảo hành: 1 tháng

Mã hiệu: VLT-XD50LT
Dealer: 0 VNĐ

Còn hàng

Bóng đèn Mitsubishi VT60LP

Bóng đèn Mitsubishi VT60LP

Độ sáng: - Bóng đèn: 200W UHP Bảo hành: 1 tháng

Mã hiệu: VT60LP
Dealer: 0 VNĐ

Còn hàng

Bóng đèn Mitsubishi VLT-XL5LP

Bóng đèn Mitsubishi VLT-XL5LP

Độ sáng: - Bóng đèn: 180W UHP Bảo hành: 3 tháng

Mã hiệu: VLT-XL5LP
Dealer: 0 VNĐ

Còn hàng

Bóng đèn Mitsubishi VLT-XD70LP

Bóng đèn Mitsubishi VLT-XD70LP

Độ sáng: - Bóng đèn: 200W UHP Bảo hành: 1 tháng

Mã hiệu: VLT-XD70LP
Dealer: 0 VNĐ

Còn hàng

Bóng đèn Mitsubishi VLT-XD110LP/LMD002

Bóng đèn Mitsubishi VLT-XD110LP/LMD002

Độ sáng: - Bóng đèn: 200W UHP Bảo hành: 3 tháng

Mã hiệu: VLT-XD110LP
Dealer: 0 VNĐ

Còn hàng

Bóng đèn Mitsubishi VLT-XL650LP

Bóng đèn Mitsubishi VLT-XL650LP

Độ sáng: 4200 ANSI Lumens Bóng đèn: 220W UHP Bảo hành: 3 tháng

Mã hiệu: VLT-XL650LP
Dealer: 0 VNĐ

Còn hàng

Bóng đèn Mitsubishi VLT-XL550LP

Bóng đèn Mitsubishi VLT-XL550LP

Độ sáng: - Bóng đèn: 200W UHP Bảo hành: 3 tháng

Mã hiệu: VLT-XL550LP
Dealer: 0 VNĐ

Còn hàng

Bóng đèn Mitsubishi VLT-XD430LP/VLT-XD420LP

Bóng đèn Mitsubishi VLT-XD430LP/VLT-XD420LP

Độ sáng: - Bóng đèn: 180 – 230W UHP Bảo hành: 3 tháng

Mã hiệu: VLT-XD430LP
Dealer: 0 VNĐ

Còn hàng

Bóng đèn Mitsubishi VLT-XD470LP

Bóng đèn Mitsubishi VLT-XD470LP

Độ sáng: - Bóng đèn: 280W UHP Bảo hành: 3 tháng

Mã hiệu: VLT-XD470LP
Dealer: 0 VNĐ

Còn hàng

Bóng đèn Mitsubishi VLT-XD350LP

Bóng đèn Mitsubishi VLT-XD350LP

Độ sáng: - Bóng đèn: 250W UHP Bảo hành: 3 tháng

Mã hiệu: VLT-XD350LP
Dealer: 0 VNĐ

Còn hàng

Bóng đèn Mitsubishi VLT-XD400LP/VLT-HC900LP

Bóng đèn Mitsubishi VLT-XD400LP/VLT-HC900LP

Độ sáng: - Bóng đèn: 200/250W UHP Bảo hành: 3 tháng

Mã hiệu: VLT-XD400LP
Dealer: 0 VNĐ

Còn hàng

Bóng đèn Mitsubishi VLT-XD206LP

Bóng đèn Mitsubishi VLT-XD206LP

Độ sáng: - Bóng đèn: 200W UHP Bảo hành: 3 tháng

Mã hiệu: VLT-XD206LP
Dealer: 0 VNĐ

Còn hàng

Bóng đèn Mitsubishi VLT-XD300LP

Bóng đèn Mitsubishi VLT-XD300LP

Độ sáng: - Bóng đèn: 200W UHP Bảo hành: 3 tháng

Mã hiệu: VLT-XD300LP
Dealer: 0 VNĐ

Còn hàng

Bóng đèn Mitsubishi VLT-EX100LP

Bóng đèn Mitsubishi VLT-EX100LP

Độ sáng: - Bóng đèn: 250W UHP Bảo hành: 3 tháng

Mã hiệu: VLT-EX100LP
Dealer: 0 VNĐ

Còn hàng

Bóng đèn Mitsubishi VLT-XD205LP

Bóng đèn Mitsubishi VLT-XD205LP

Độ sáng: - Bóng đèn: 200W UHP Bảo hành: 1 tháng

Mã hiệu: VLT-XD205LP
Dealer: 0 VNĐ

Còn hàng

Bóng đèn Mitsubishi VLT-HC5000LP

Bóng đèn Mitsubishi VLT-HC5000LP

Độ sáng: - Bóng đèn: 160W UHP Bảo hành: 3 tháng

Mã hiệu: VLT-HC5000LP
Dealer: 0 VNĐ

Còn hàng

Trang: 1 2 3  >   >>