Giỏ hàng của bạn
0

Máy chiếu

Máy chiếu Gần

Máy chiếu vật thể

Màn chiếu

Khung treo máy chiếu

Bút trình chiếu

Màn hình tương tác

Bóng đèn máy chiếu

Cáp VGA-HDMI

Máy hủy tài liệu

Thiết bị Tương tác

Bảng tương tác

Hệ Thống phòng LAB

Phần Mềm

Máy chiếu Off Hàng

Đối tác
  • <?=$item->slide_name?>
  • <?=$item->slide_name?>
  • <?=$item->slide_name?>
  • <?=$item->slide_name?>
  • <?=$item->slide_name?>
  • <?=$item->slide_name?>
  • <?=$item->slide_name?>

Sản Phẩm Bóng đèn máy chiếu Bóng đèn Epson

Bóng đèn Epson
<?=$item_pro->product_name_vn?>

Bóng đèn Máy chiếu Epson EB-S11

2600 ANSI Lumens, công suất bóng đèn 200W

Mã hiệu: EB-S11
Dealer: 5,400,000 VNĐ

Còn hàng

<?=$item_pro->product_name_vn?>

Bóng đèn Máy chiếu Epson EB-S9

2500 ANSI Lumens, công suất bóng đèn 200W

Mã hiệu: EB-S9
Dealer: 4,090,000 VNĐ

Còn hàng

<?=$item_pro->product_name_vn?>

Bóng đèn Máy chiếu Epson EB-X9

2500 ANSI Lumens,, công suất bóng đèn 200W

Mã hiệu: EB-X9
Dealer: 4,090,000 VNĐ

Còn hàng

<?=$item_pro->product_name_vn?>

Bóng đèn Máy chiếu Epson EB-X10

2600 ANSI Lumens, công suất bóng đèn 200W

Mã hiệu: EB-X10
Dealer: 5,400,000 VNĐ

Còn hàng

<?=$item_pro->product_name_vn?>

Bóng đèn Máy chiếu Epson EB-X12

2800 ANSI Lumens, công suất bóng đèn 200W

Mã hiệu: EB-X12
Dealer: 5,400,000 VNĐ

Còn hàng

<?=$item_pro->product_name_vn?>

Bóng đèn Máy chiếu Epson EB-X11

2600 ANSI Lumens, công suất bóng đèn 200W

Mã hiệu: EB-X11
Dealer: 5,400,000 VNĐ

Còn hàng

<?=$item_pro->product_name_vn?>

Bóng đèn Máy chiếu Epson 710HD

2800 ANSI Lumens, công suất bóng đèn 200W

Mã hiệu: 710HD
Dealer: 5,400,000 VNĐ

Còn hàng

<?=$item_pro->product_name_vn?>

Bóng đèn Máy chiếu Epson EB-S02

2600 ANSI Lumens, công suất bóng đèn 200W

Mã hiệu: EB-S02
Dealer: 5,400,000 VNĐ

Còn hàng

<?=$item_pro->product_name_vn?>

Bóng đèn Máy chiếu Epson EH-DM3

2000 ANSI Lumens, công suất bóng đèn 200W

Mã hiệu: EH-DM3
Dealer: 4,090,000 VNĐ

Còn hàng

<?=$item_pro->product_name_vn?>

Bóng đèn Máy chiếu Epson EB-W12

2800 ANSI Lumens, công suất bóng đèn 200W

Mã hiệu: EB-W12
Dealer: 5,400,000 VNĐ

Còn hàng

<?=$item_pro->product_name_vn?>

Bóng đèn Máy chiếu Epson EB -W9

2500 ANSI Lumens, công suất bóng đèn 200W

Mã hiệu: EB -W9
Dealer: 4,090,000 VNĐ

Còn hàng

<?=$item_pro->product_name_vn?>

Bóng đèn Máy chiếu Epson EB -95

2600 ANSI Lumens, công suất bóng đèn 200W

Mã hiệu: EB -95
Dealer: 5,400,000 VNĐ

Còn hàng

<?=$item_pro->product_name_vn?>

Bóng đèn Máy chiếu Epson MG-850HD

2800 ANSI Lumens, công suất bóng đèn 200W

Mã hiệu: MG-850HD
Dealer: 5,400,000 VNĐ

Còn hàng

<?=$item_pro->product_name_vn?>

Bóng đèn Máy chiếu Epson EB-W10

2600 ANSI Lumens, công suát bóng đèn 200W

Mã hiệu: EB-W10
Dealer: 5,400,000 VNĐ

Còn hàng

<?=$item_pro->product_name_vn?>

Bóng đèn Máy chiếu Epson EB-915W

3200 ANSI Lumens, công suất bóng đèn

Mã hiệu: EB-915W
Dealer: 5,400,000 VNĐ

Còn hàng

<?=$item_pro->product_name_vn?>

Bóng đèn Máy chiếu Epson EB-1750

2600 ANSI Lumens, công suất bóng đèn 230W

Mã hiệu: EB-1750
Dealer: 5,400,000 VNĐ

Còn hàng

Trang: 1 2 3 4  >   >>