Giỏ hàng của bạn
0

Máy chiếu

Máy chiếu Gần

Máy chiếu vật thể

Màn chiếu

Khung treo máy chiếu

Bút trình chiếu

Màn hình tương tác

Bóng đèn máy chiếu

Cáp VGA-HDMI

Máy hủy tài liệu

Thiết bị Tương tác

Bảng tương tác

Hệ Thống phòng LAB

Phần Mềm

Máy chiếu Off Hàng

Thiết Bị Sạc Thông Minh

Đối tác
  • NEC
  • Hitachi
  • BenQ
  • Smartboard
  • Hinh 4
  • Hinh 2
  • Hình 2

Sản Phẩm Bóng đèn máy chiếu Bóng đèn Nec

Bóng đèn Nec
Bóng đèn Nec VT70LP

Bóng đèn Nec VT70LP

Mã bóng đèn: VT70LP, Công suất: 145W DC, Tuổi thọ bóng đèn: 3000 giờ

Mã hiệu: VT70LP
Dealer: 5,800,000 VNĐ

Còn hàng

Bóng đèn Nec VT60LP

Bóng đèn Nec VT60LP

Mã bóng đèn: VT60LP, Công suất: 160W NSH, Tuổi thọ bóng đèn: 3000 giờ

Mã hiệu: VT60LP
Dealer: 5,800,000 VNĐ

Còn hàng

Bóng đèn Nec VT50LP

Bóng đèn Nec VT50LP

Mã bóng đèn: VT50LP, Công suất: 160W NSH, Tuổi thọ bóng đèn: 3000 giờ

Mã hiệu: VT50LP
Dealer: 5,800,000 VNĐ

Còn hàng

Bóng đèn Nec VT40LP

Bóng đèn Nec VT40LP

Mã bóng đèn: VT40LP, Công suất: 160W NSH, Tuổi thọ bóng đèn: 3000 giờ

Mã hiệu: VT40LP
Dealer: 5,800,000 VNĐ

Còn hàng

Bóng đèn Nec NP14LP

Bóng đèn Nec NP14LP

Mã bóng đèn: NP14LP, Công suất: 180W AC, Tuổi thọ bóng đèn: 3000 giờ

Mã hiệu: NP14LP
Dealer: 5,800,000 VNĐ

Còn hàng

Bóng đèn Nec NP10LP

Bóng đèn Nec NP10LP

Mã bóng đèn: NP10LP, Công suất: 180W, Tuổi thọ bóng đèn: 3000 giờ

Mã hiệu: NP10LP
Dealer: 5,800,000 VNĐ

Còn hàng

Bóng đèn Nec NP05LP

Bóng đèn Nec NP05LP

Mã bóng đèn: NP05LP, Công suất: 210W, Tuổi thọ bóng đèn: 3000 giờ

Mã hiệu: NP05LP
Dealer: 5,800,000 VNĐ

Còn hàng

Bóng đèn Nec NP06LP

Bóng đèn Nec NP06LP

Mã bóng đèn: NP06LP, Công suất: 330W DC, Tuổi thọ bóng đèn: 3000 giờ

Mã hiệu: NP06LP
Dealer: 5,800,000 VNĐ

Còn hàng

Bóng đèn Nec NP01LP

Bóng đèn Nec NP01LP

Mã bóng đèn: NP01LP, Công suất: 300W DC, Tuổi thọ bóng đèn: 3000 giờ

Mã hiệu: NP01LP
Dealer: 5,800,000 VNĐ

Còn hàng

Bóng đèn Nec VT80LP

Bóng đèn Nec VT80LP

Mã bóng đèn: NEC VT80LP, Công suất: 150W DC, Tuổi thọ bóng đèn: 3000 giờ

Mã hiệu: VT80LP
Dealer: 5,800,000 VNĐ

Còn hàng

Bóng đèn Nec MT70LP

Bóng đèn Nec MT70LP

Mã bóng đèn: MT70LP, Công suất: 300W NSH, Tuổi thọ bóng đèn: 3000 giờ

Mã hiệu: MT70LP
Dealer: 5,800,000 VNĐ

Còn hàng

Bóng đèn Nec MT60LP

Bóng đèn Nec MT60LP

Mã bóng đèn: MT60LP, Công suất: 275W NSH, Tuổi thọ bóng đèn: 3000 giờ

Mã hiệu: MT60LP
Dealer: 5,800,000 VNĐ

Còn hàng

Bóng đèn Nec LT60LP

Bóng đèn Nec LT60LP

Mã bóng đèn: LT60LP, Công suất: 220W DC, Tuổi thọ bóng đèn: 3000 giờ

Mã hiệu: LT60LP
Dealer: 5,800,000 VNĐ

Còn hàng

Bóng đèn Nec LT35LP

Bóng đèn Nec LT35LP

Mã bóng đèn: LT35LP, Công suất: 220W DC, Tuổi thọ bóng đèn: 3000 giờ

Mã hiệu: LT35LP
Dealer: 5,800,000 VNĐ

Còn hàng

Bóng đèn Nec LH02LP

Bóng đèn Nec LH02LP

Mã bóng đèn: LH02LP, Công suất: 210W DC, Tuổi thọ bóng đèn: 3000 giờ

Mã hiệu: LH02LP
Dealer: 5,800,000 VNĐ

Còn hàng

Bóng đèn Máy chiếu Nec NP-V230

Bóng đèn Máy chiếu Nec NP-V230

2.300 ANSI Lumens, công suất bóng đèn 180W

Mã hiệu: NP-V230
Dealer: 4,090,000 VNĐ

Còn hàng

Trang: 1 2 3 4 5  >   >>