Giỏ hàng của bạn
0

Máy chiếu

Máy chiếu Gần

Máy chiếu vật thể

Màn chiếu

Khung treo máy chiếu

Bút trình chiếu

Màn hình tương tác

Bóng đèn máy chiếu

Cáp VGA-HDMI

Máy hủy tài liệu

Thiết bị Tương tác

Bảng tương tác

Hệ Thống phòng LAB

Phần Mềm

Máy chiếu Off Hàng

Thiết Bị Sạc Thông Minh

Đối tác
  • NEC
  • Hitachi
  • BenQ
  • Smartboard
  • Hinh 4
  • Hinh 2
  • Hình 2

Sản Phẩm Bóng đèn máy chiếu Bóng đèn 3M

Bóng đèn 3M
Bóng đèn 3M DT00531

Bóng đèn 3M DT00531

Độ sáng: - Bóng đèn: 275W UHP Bảo hành: 3 tháng

Mã hiệu: DT00531
Dealer: 0 VNĐ

Còn hàng

Bóng đèn 3M DT00691

Bóng đèn 3M DT00691

Độ sáng: - Bóng đèn: 230W UHP Bảo hành: 3 tháng

Mã hiệu: DT00691
Dealer: 5,800,000 VNĐ

Còn hàng

Bóng đèn 3M DT00671

Bóng đèn 3M DT00671

Độ sáng: - Bóng đèn: 165W UHP Bảo hành: 3 tháng

Mã hiệu: DT00671
Dealer: 5,800,000 VNĐ

Còn hàng

Bóng đèn 3M DT00601

Bóng đèn 3M DT00601

Độ sáng: - Bóng đèn: 310W UHP Bảo hành: 3 tháng

Mã hiệu: DT00601
Dealer: 0 VNĐ

Còn hàng

Bóng đèn 3M DT00591

Bóng đèn 3M DT00591

Độ sáng: - Bóng đèn: 275W UHP Bảo hành: 3 tháng

Mã hiệu: DT00591
Dealer: 5,800,000 VNĐ

Còn hàng

Bóng đèn 3M DT00511

Bóng đèn 3M DT00511

Độ sáng: - Bóng đèn: 150W UHP Bảo hành: 3 tháng

Mã hiệu: DT00511
Dealer: 5,800,000 VNĐ

Còn hàng

Bóng đèn 3M DT00491

Bóng đèn 3M DT00491

Độ sáng: - Bóng đèn: 275W UHP Bảo hành: 3 tháng

Mã hiệu: DT00491
Dealer: 5,800,000 VNĐ

Còn hàng

Bóng đèn 3M DT00471

Bóng đèn 3M DT00471

Độ sáng: - Bóng đèn: 250W UHP Bảo hành: 3 tháng

Mã hiệu: DT00471
Dealer: 5,800,000 VNĐ

Còn hàng

Bóng đèn 3M DT00461

Bóng đèn 3M DT00461

Độ sáng: - Bóng đèn: 150W UHP Bảo hành: 3 tháng

Mã hiệu: DT00461
Dealer: 5,800,000 VNĐ

Còn hàng

Bóng đèn 3M DT00431

Bóng đèn 3M DT00431

Độ sáng: - Bóng đèn: 200W UHP Bảo hành: 3 tháng

Mã hiệu: DT00431
Dealer: 5,800,000 VNĐ

Còn hàng

Bóng đèn 3M DT00401

Bóng đèn 3M DT00401

Độ sáng: - Bóng đèn: 150W UHP Bảo hành: 3 tháng

Mã hiệu: DT00401
Dealer: 5,800,000 VNĐ

Còn hàng

Bóng đèn 3M DT00341

Bóng đèn 3M DT00341

Độ sáng: - Bóng đèn: 160W UHP Bảo hành: 3 tháng

Mã hiệu: DT00341
Dealer: 5,800,000 VNĐ

Còn hàng

Bóng đèn 3M DT00331

Bóng đèn 3M DT00331

Độ sáng: - Bóng đèn: 160W UHP Bảo hành: 3 tháng

Mã hiệu: DT00331
Dealer: 5,800,000 VNĐ

Còn hàng

Bóng đèn 3M DT00301

Bóng đèn 3M DT00301

Độ sáng: - Bóng đèn: 130W UHP Bảo hành: 3 tháng

Mã hiệu: DT00301
Dealer: 5,800,000 VNĐ

Còn hàng

Bóng đèn 3M DT00236

Bóng đèn 3M DT00236

Độ sáng: - Bóng đèn: 132W UHP Bảo hành: 3 tháng

Mã hiệu: DT00236
Dealer: 5,800,000 VNĐ

Còn hàng

Bóng đèn 3M DT00701

Bóng đèn 3M DT00701

Độ sáng: - Bóng đèn: 165W UHP Bảo hành: 3 tháng

Mã hiệu: DT00701
Dealer: 5,800,000 VNĐ

Còn hàng

Trang: 1 2  >   >>