Giỏ hàng của bạn
0

Máy chiếu

Máy chiếu Gần

Máy chiếu vật thể

Màn chiếu

Khung treo máy chiếu

Bút trình chiếu

Màn hình tương tác

Bóng đèn máy chiếu

Cáp VGA-HDMI

Máy hủy tài liệu

Thiết bị Tương tác

Bảng tương tác

Hệ Thống phòng LAB

Phần Mềm

Máy chiếu Off Hàng

Đối tác
  • <?=$item->slide_name?>
  • <?=$item->slide_name?>
  • <?=$item->slide_name?>
  • <?=$item->slide_name?>
  • <?=$item->slide_name?>
  • <?=$item->slide_name?>
  • <?=$item->slide_name?>

Sản Phẩm Bóng đèn máy chiếu Bóng đèn Acer

Bóng đèn Acer
<?=$item_pro->product_name_vn?>

Bóng đèn Máy chiếu Acer X1111A

2700 ANSI Lumens, công suất bóng đèn 180W

Mã hiệu: X1111A
Dealer: 5,400,000 VNĐ

Còn hàng

<?=$item_pro->product_name_vn?>

Bóng đèn Máy chiếu Acer X1261P

2.700 ANSI Lumens, công suất bóng đèn 180W

Mã hiệu: X1261P
Dealer: 5,400,000 VNĐ

Còn hàng

<?=$item_pro->product_name_vn?>

Bóng đèn Máy chiếu Acer P3251

2.100 ANSI Lumens, công suất bóng đèn 165W

Mã hiệu: P3251
Dealer: 4,090,000 VNĐ

Còn hàng

<?=$item_pro->product_name_vn?>

Bóng đèn Máy chiếu Acer P1201B

2.700 ANSI Lumens, công suất bóng đèn 180W

Mã hiệu: P1201B
Dealer: 5,400,000 VNĐ

Còn hàng

<?=$item_pro->product_name_vn?>

Bóng đèn Máy chiếu Acer H5360BD

2.500 ANSI Lumens,, công suất bóng đèn 200W

Mã hiệu: H5360BD
Dealer: 4,090,000 VNĐ

Còn hàng

<?=$item_pro->product_name_vn?>

Bóng đèn Máy chiếu Acer P1206

3.500 ANSI Lumens, công suất bóng đèn 230W

Mã hiệu: P1206
Dealer: 6,450,000 VNĐ

Còn hàng

<?=$item_pro->product_name_vn?>

Bóng đèn Máy chiếu Acer S5201

3.000 ANSI Lumens, công suất bóng đèn 230W

Mã hiệu: S5201
Dealer: 5,400,000 VNĐ

Còn hàng

<?=$item_pro->product_name_vn?>

Bóng đèn Máy chiếu Acer X1213

3.200 ANSI Lumens, công suất bóng đèn 230W

Mã hiệu: X1213
Dealer: 5,400,000 VNĐ

Còn hàng

<?=$item_pro->product_name_vn?>

Bóng đèn Máy chiếu Acer P5290

4.000ANSI Lumens, công suất bóng đèn 280W

Mã hiệu: P5290
Dealer: 6,450,000 VNĐ

Còn hàng

<?=$item_pro->product_name_vn?>

Bóng đèn Máy chiếu Acer P7290

5.000ANSI Lumens, công suất bóng đèn 350W

Mã hiệu: P7290
Dealer: 0 VNĐ

Còn hàng

<?=$item_pro->product_name_vn?>

Bóng đèn Máy chiếu Acer P7200i

4.100ANSI Lumens,, công suất bóng đèn 280W

Mã hiệu: P7200i
Dealer: 0 VNĐ

Còn hàng

<?=$item_pro->product_name_vn?>

Bóng đèn Máy chiếu Acer K330

WXGA (1280x 800), công suất bóng đèn 280W

Mã hiệu: K330
Dealer: 0 VNĐ

Còn hàng

Trang: 1