Giỏ hàng của bạn
0

Máy chiếu

Máy chiếu Gần

Máy chiếu vật thể

Màn chiếu

Khung treo máy chiếu

Bút trình chiếu

Màn hình tương tác

Bóng đèn máy chiếu

Cáp VGA-HDMI

Máy hủy tài liệu

Thiết bị Tương tác

Bảng tương tác

Hệ Thống phòng LAB

Phần Mềm

Máy chiếu Off Hàng

Thiết Bị Sạc Thông Minh

Đối tác
  • NEC
  • Hitachi
  • BenQ
  • Smartboard
  • Hinh 4
  • Hinh 2
  • Hình 2

Sản Phẩm Bóng đèn máy chiếu Bóng đèn Sanyo

Bóng đèn Sanyo
Bóng đèn Sanyo POA-LMP137

Bóng đèn Sanyo POA-LMP137

Mã bóng đèn: POA-LMP137 Công suất: 275W Tuổi thọ bóng đèn: 3000 giờ

Mã hiệu: POA-LMP137
Dealer: 5,800,000 VNĐ

Còn hàng

Bóng đèn Sanyo POA-LMP132

Bóng đèn Sanyo POA-LMP132

Mã bóng đèn: POA-LMP132 Công suất: 220W Tuổi thọ bóng đèn: 3000 giờ

Mã hiệu: POA-LMP132
Dealer: 5,800,000 VNĐ

Còn hàng

Bóng đèn Sanyo POA-LMP131

Bóng đèn Sanyo POA-LMP131

Mã bóng đèn: POA-LMP131, Công suất: 225W, Tuổi thọ bóng đèn: 3000 giờ

Mã hiệu: POA-LMP131
Dealer: 5,800,000 VNĐ

Còn hàng

Bóng đèn Sanyo POA-LMP24

Bóng đèn Sanyo POA-LMP24

Mã bóng đèn: POA-LMP24 Công suất: 200W Tuổi thọ bóng đèn: 3000 giờ

Mã hiệu: POA-LMP24
Dealer: 5,800,000 VNĐ

Còn hàng

Bóng đèn Sanyo POA-LMP35

Bóng đèn Sanyo POA-LMP35

Mã bóng đèn: POA-LMP35, Công suất: 200W, Tuổi thọ bóng đèn: 3000 giờ

Mã hiệu: POA-LMP35
Dealer: 5,800,000 VNĐ

Còn hàng

Bóng đèn Sanyo POA-LMP36

Bóng đèn Sanyo POA-LMP36

Mã bóng đèn: POA-LMP36 Công suất: 150W Tuổi thọ bóng đèn: 3000 giờ

Mã hiệu: POA-LMP36
Dealer: 5,800,000 VNĐ

Còn hàng

Bóng đèn Sanyo POA-LMP47

Bóng đèn Sanyo POA-LMP47

Mã bóng đèn: POA-LMP47, Công suất: 275 W, Tuổi thọ bóng đèn: 3000 giờ

Mã hiệu: POA-LMP47
Dealer: 5,800,000 VNĐ

Còn hàng

Bóng đèn Sanyo POA-LMP49 x 4

Bóng đèn Sanyo POA-LMP49 x 4

Mã bóng đèn: POA-LMP49 x 4 Công suất: 250W Tuổi thọ bóng đèn: 3000 giờ

Mã hiệu: POA-LMP49 x 4
Dealer: 5,800,000 VNĐ

Còn hàng

Bóng đèn Sanyo POA-LMP53

Bóng đèn Sanyo POA-LMP53

Mã bóng đèn: POA-LMP53 Công suất: 275W Tuổi thọ bóng đèn: 3000 giờ

Mã hiệu: POA-LMP53
Dealer: 5,800,000 VNĐ

Còn hàng

Bóng đèn Sanyo POA-LMP55

Bóng đèn Sanyo POA-LMP55

Mã bóng đèn: POA-LMP55 Công suất: 200W Tuổi thọ bóng đèn: 3000 giờ

Mã hiệu: POA-LMP55
Dealer: 5,800,000 VNĐ

Còn hàng

Bóng đèn Sanyo POA-LMP57

Bóng đèn Sanyo POA-LMP57

Mã bóng đèn: POA-LMP57 Công suất: 160W Tuổi thọ bóng đèn: 3000 giờ

Mã hiệu: POA-LMP57
Dealer: 5,800,000 VNĐ

Còn hàng

Bóng đèn Sanyo POA-LMP59

Bóng đèn Sanyo POA-LMP59

Mã bóng đèn: POA-LMP59, Công suất: 250W, Tuổi thọ bóng đèn: 3000 giờ

Mã hiệu: POA-LMP59
Dealer: 5,800,000 VNĐ

Còn hàng

Bóng đèn Sanyo POA-LMP63

Bóng đèn Sanyo POA-LMP63

Mã bóng đèn: POA-LMP63 Công suất: 200W Tuổi thọ bóng đèn: 3000 giờ

Mã hiệu: POA-LMP63
Dealer: 5,800,000 VNĐ

Còn hàng

Bóng đèn Sanyo POA-LMP65

Bóng đèn Sanyo POA-LMP65

Mã bóng đèn: POA-LMP65 Công suất: 200W Tuổi thọ bóng đèn: 3000 giờ

Mã hiệu: POA-LMP65
Dealer: 5,800,000 VNĐ

Còn hàng

Bóng đèn Sanyo POA-LMP67

Bóng đèn Sanyo POA-LMP67

Mã bóng đèn: POA-LMP67 Công suất: 300W Tuổi thọ bóng đèn: 3000 giờ

Mã hiệu: POA-LMP67
Dealer: 5,800,000 VNĐ

Còn hàng

Bóng đèn Sanyo POA-LMP72

Bóng đèn Sanyo POA-LMP72

Mã bóng đèn: POA-LMP72, Công suất: 200W, Tuổi thọ bóng đèn: 3000 giờ

Mã hiệu: POA-LMP72
Dealer: 5,800,000 VNĐ

Còn hàng

Trang: 1 2  >   >>