Giỏ hàng của bạn
0

Máy chiếu

Máy chiếu Gần

Máy chiếu vật thể

Màn chiếu

Khung treo máy chiếu

Bút trình chiếu

Màn hình tương tác

Bóng đèn máy chiếu

Cáp VGA-HDMI

Máy hủy tài liệu

Thiết bị Tương tác

Bảng tương tác

Hệ Thống phòng LAB

Phần Mềm

Máy chiếu Off Hàng

Đối tác
  • <?=$item->slide_name?>
  • <?=$item->slide_name?>
  • <?=$item->slide_name?>
  • <?=$item->slide_name?>
  • <?=$item->slide_name?>
  • <?=$item->slide_name?>
  • <?=$item->slide_name?>

Sản Phẩm Bóng đèn máy chiếu Bóng đèn Eiki

Bóng đèn Eiki
<?=$item_pro->product_name_vn?>

Bóng đèn Máy chiếu LC-XIP3000

3000 ANSI Lumens, công suất bóng đèn 230W

Mã hiệu: LC-XIP3000
Dealer: 5,400,000 VNĐ

Còn hàng

<?=$item_pro->product_name_vn?>

Bóng đèn Máy chiếu Eiki LC-XBM31

3000 ANSI Lumens, công suất bóng đèn 215W

Mã hiệu: Eiki LC-XBM31
Dealer: 5,400,000 VNĐ

Còn hàng

<?=$item_pro->product_name_vn?>

Bóng đèn Máy chiếu EIP-HDT30

8000 ANSI Lumens, công suất bóng đèn 330W

Mã hiệu: EIP-HDT30
Dealer: 0 VNĐ

Còn hàng

<?=$item_pro->product_name_vn?>

Bóng đèn Máy chiếu Eiki LC-HDT2000

15.000 ANSI Lumens,, công suất bóng đèn 380W

Mã hiệu: LC-HDT2000
Dealer: 0 VNĐ

Còn hàng

<?=$item_pro->product_name_vn?>

Bóng đèn Máy chiếu Eiki LC-WUL100

5.000 ANSI Lumens, công suất bóng đèn 330W

Mã hiệu: LC-WUL100
Dealer: 0 VNĐ

Còn hàng

<?=$item_pro->product_name_vn?>

Bóng đèn Máy chiếu Eiki LC-XNP4000

3000 ANSI Lumens, công suất bóng đèn 245W

Mã hiệu: LC-XNP4000
Dealer: 5,400,000 VNĐ

Còn hàng

<?=$item_pro->product_name_vn?>

Bóng đèn Máy chiếu Eiki LC-XBL25

2600 ANSI Lumens, công suất bóng đèn 220W

Mã hiệu: LC-XBL25
Dealer: 5,400,000 VNĐ

Còn hàng

<?=$item_pro->product_name_vn?>

Bóng đèn Máy chiếu Eiki LC-XBM26

2600 ANSI Lumens, công suất bóng đèn 215W

Mã hiệu: LC-XBM26
Dealer: 5,400,000 VNĐ

Còn hàng

<?=$item_pro->product_name_vn?>

Bóng đèn Máy chiếu Eiki LC-XBM31

3000 ANSI Lumens, công suất bóng đèn 220W

Mã hiệu: LC-XBM31
Dealer: 5,400,000 VNĐ

Còn hàng

<?=$item_pro->product_name_vn?>

Bóng đèn Máy chiếu Eiki LC-XB200

3500 ANSI Lumens, công suất bóng đèn 220W

Mã hiệu: LC-XB200
Dealer: 6,450,000 VNĐ

Còn hàng

<?=$item_pro->product_name_vn?>

Bóng đèn Máy chiếu Eiki LC-XB43

4500 ANSI Lumens, công suất bóng đèn 275W

Mã hiệu: Eiki LC-XB43
Dealer: VNĐ

Còn hàng

<?=$item_pro->product_name_vn?>

Bóng đèn Máy chiếu Eiki LC-XL100

5000 ANSI Lumens, công suất bóng đèn 300W

Mã hiệu: LC-XL100
Dealer: 0 VNĐ

Còn hàng

<?=$item_pro->product_name_vn?>

Bóng đèn Máy chiếu Eiki LC-X85

7000 ANSI Lumens, công suất bóng đèn 330W

Mã hiệu: LC-X85
Dealer: 0 VNĐ

Còn hàng

<?=$item_pro->product_name_vn?>

Bóng đèn Máy chiếu Eiki LC-HDT1000

10.000 ANSI Lumens, công suất bóng đèn 380W

Mã hiệu: LC-HDT1000
Dealer: 0 VNĐ

Còn hàng

<?=$item_pro->product_name_vn?>

Bóng đèn Máy chiếu Eiki LC-X800

12.000 ANSI Lumens, công suất bóng đèn 330W

Mã hiệu: LC-X800
Dealer: 0 VNĐ

Còn hàng

Trang: <<   <  1 2 3