Giỏ hàng của bạn
0

Máy chiếu

Máy chiếu Gần

Máy chiếu vật thể

Màn chiếu

Khung treo máy chiếu

Bút trình chiếu

Màn hình tương tác

Bóng đèn máy chiếu

Cáp VGA-HDMI

Máy hủy tài liệu

Thiết bị Tương tác

Bảng tương tác

Hệ Thống phòng LAB

Phần Mềm

Máy chiếu Off Hàng

Đối tác
  • <?=$item->slide_name?>
  • <?=$item->slide_name?>
  • <?=$item->slide_name?>
  • <?=$item->slide_name?>
  • <?=$item->slide_name?>
  • <?=$item->slide_name?>
  • <?=$item->slide_name?>

Sản Phẩm Bóng đèn máy chiếu Bóng đèn Eiki

Bóng đèn Eiki
<?=$item_pro->product_name_vn?>

Bóng đèn EIKI XG400/L

Độ sáng: 3.000-10.000 ANSI Bóng đèn: 250W, Tuổi thọ: 3000 giờ

Mã hiệu: XG400/L
Dealer: 5,800,000 VNĐ

Còn hàng

<?=$item_pro->product_name_vn?>

Bóng đèn Máy chiếu Eiki LC-WS250

2.500 ANSI Lumens, công suất bóng đèn 180W

Mã hiệu: LC-WS250
Dealer: 4,090,000 VNĐ

Còn hàng

<?=$item_pro->product_name_vn?>

Bóng đèn Máy chiếu Eiki LC-XIP2610

2.600 ANSI Lumens, công suất bóng đèn 210W

Mã hiệu: LC-XIP2610
Dealer: 5,400,000 VNĐ

Còn hàng

<?=$item_pro->product_name_vn?>

Bóng đèn Máy chiếu Eiki LC-WB100

2.500 ANSI Lumens, công suất bóng đèn 225W

Mã hiệu: LC-WB100
Dealer: 4,090,000 VNĐ

Còn hàng

<?=$item_pro->product_name_vn?>

Bóng đèn Máy chiếu Eiki LC-XB26

2.600 ANSI Lumens, công suất bóng đèn 220W

Mã hiệu: LC-XB26
Dealer: 5,400,000 VNĐ

Còn hàng

<?=$item_pro->product_name_vn?>

Bóng đèn Máy chiếu Eiki LC-XSP2600

2.600 ANSI Lumens, công suất bóng đèn 210W

Mã hiệu: LC-XSP2600
Dealer: 5,400,000 VNĐ

Còn hàng

<?=$item_pro->product_name_vn?>

Bóng đèn Máy chiếu Eiki LC-XIP2600

2.600 ANSI Lumens, công suất bóng đèn 230W

Mã hiệu: LC-XIP2600
Dealer: 5,400,000 VNĐ

Còn hàng

<?=$item_pro->product_name_vn?>

Bóng đèn Máy chiếu Eiki LC-WSP3000

3.000 ANSI Lumens, công suất bóng đèn 245W

Mã hiệu: LC-WSP3000
Dealer: 5,400,000 VNĐ

Còn hàng

<?=$item_pro->product_name_vn?>

Bóng đèn Máy chiếu Eiki LC-WXL200

5.500 ANSI Lumens, công suất bóng đèn 330W

Mã hiệu: LC-WXL200
Dealer: 0 VNĐ

Còn hàng

<?=$item_pro->product_name_vn?>

Bóng đèn Máy chiếu Eiki LC-WIP3000

3000 ANSI Lumens, cống suất bóng đèn 245W

Mã hiệu: LC-WIP3000
Dealer: 5,400,000 VNĐ

Còn hàng

<?=$item_pro->product_name_vn?>

Bóng đèn Máy chiếu Eiki EIP-HDT20

6500 ANSI Lumens, công suất bóng đèn 330W

Mã hiệu: EIP-HDT20
Dealer: 0 VNĐ

Còn hàng

<?=$item_pro->product_name_vn?>

Bóng đèn Máy chiếu Eiki LC-SXG400/SXG400L

4200 ANSI Lumens, công suất bóng đèn 330W

Mã hiệu: LC-SXG400/SXG400L
Dealer: 0 VNĐ

Còn hàng

<?=$item_pro->product_name_vn?>

Bóng đèn Máy chiếu Eiki LC-XG400/XG400L

5000 ANSI Lumens, công suất bóng đèn 330W

Mã hiệu: LC-XG400/XG400L
Dealer: 0 VNĐ

Còn hàng

<?=$item_pro->product_name_vn?>

Bóng đèn Máy chiếu Eiki LC-X80

6500 ANSI Lumens, công suất bóng đèn 330W

Mã hiệu: LC-X80
Dealer: 0 VNĐ

Còn hàng

<?=$item_pro->product_name_vn?>

Bóng đèn Máy chiếu Eiki LC-XB100

3000 ANSI Lumens, công suất bóng đèn 220W

Mã hiệu: LC-XB100
Dealer: 5,400,000 VNĐ

Còn hàng

<?=$item_pro->product_name_vn?>

Bóng đèn Máy chiếu Eiki LC-XDP3500

3500 ANSI Lumens, công suất bóng đèn 230W

Mã hiệu: LC-XDP3500
Dealer: 6,450,000 VNĐ

Còn hàng

Trang: <<   <  1 2 3  >   >>