Giỏ hàng của bạn
0

Máy chiếu

Máy chiếu Gần

Máy chiếu vật thể

Màn chiếu

Khung treo máy chiếu

Bút trình chiếu

Màn hình tương tác

Bóng đèn máy chiếu

Cáp VGA-HDMI

Máy hủy tài liệu

Thiết bị Tương tác

Bảng tương tác

Hệ Thống phòng LAB

Phần Mềm

Máy chiếu Off Hàng

Thiết Bị Sạc Thông Minh

Đối tác
  • NEC
  • Hitachi
  • BenQ
  • Smartboard
  • Hinh 4
  • Hinh 2
  • Hình 2

Sản Phẩm Bóng đèn máy chiếu Bóng đèn Eiki

Bóng đèn Eiki
Bóng đèn EIKI SX2U

Bóng đèn EIKI SX2U

Độ sáng: 3.000 - 3.700 ANSI, Bóng đèn: 440 W, Tuổi thọ: 3000 giờ

Mã hiệu: SX2U
Dealer: 5,800,000 VNĐ

Còn hàng

Bóng đèn EIKI LC-X1000

Bóng đèn EIKI LC-X1000

Độ sáng: 2.300 ANSI Bóng đèn: 400 W Tuổi thọ: 3000 giờ

Mã hiệu: LC-X1000
Dealer: 5,800,000 VNĐ

Còn hàng

Bóng đèn EIKI LC-XC1/VC1

Bóng đèn EIKI LC-XC1/VC1

Độ sáng: 3.500 ANSI, Bóng đèn: 200W, Tuổi thọ: 3000 giờ

Mã hiệu: LC-XC1/VC1
Dealer: 5,800,000 VNĐ

Còn hàng

Bóng đèn EIKI LC-X999/990/984

Bóng đèn EIKI LC-X999/990/984

Độ sáng: 3000, Bóng đèn: 250W, Tuổi thọ: 3000 giờ

Mã hiệu: LC-X999/990/984
Dealer: 5,800,000 VNĐ

Còn hàng

Bóng đèn Eiki LC-XE10/SE10

Bóng đèn Eiki LC-XE10/SE10

Độ sáng: 2000 - 2.500 ANSI, Bóng đèn: 200W, Tuổi thọ: 3000 giờ

Mã hiệu: LC-XE10/SE10
Dealer: 5,800,000 VNĐ

Còn hàng

Bóng đèn EIKI LC-X5

Bóng đèn EIKI LC-X5

Độ sáng: 3.000 ANSI, Bóng đèn: 300W, Tuổi thọ: 3000 giờ

Mã hiệu: LC-X5
Dealer: 5,800,000 VNĐ

Còn hàng

Bóng đèn Eiki LC-X4

Bóng đèn Eiki LC-X4

Độ sáng: 5.200 - 5.800 ANSI, Bóng đèn:200W , Tuổi thọ: 3000 giờ

Mã hiệu: LC-X4
Dealer: 5,800,000 VNĐ

Còn hàng

Bóng đèn Eiki XT5

Bóng đèn Eiki XT5

Độ sáng: 6.500 ANSI, Bóng đèn:300W, Tuổi thọ: 3000 giờ

Mã hiệu: XT5
Dealer: 5,800,000 VNĐ

Còn hàng

Bóng đèn Eiki XT4U/XT4

Bóng đèn Eiki XT4U/XT4

Độ sáng: 15.000 ANSI, Bóng đèn: 330W, Tuổi thọ: 3000 giờ

Mã hiệu: XT4U/XT4
Dealer: 5,800,000 VNĐ

Còn hàng

Bóng đèn Eiki XT3/XT9

Bóng đèn Eiki XT3/XT9

Độ sáng: 12.000 ANSI, Bóng đèn: 300W, Tuổi thọ: 3000 giờ

Mã hiệu: XT3/XT9
Dealer: 5,800,000 VNĐ

Còn hàng

Bóng đèn Eiki UXT3

Bóng đèn Eiki UXT3

Độ sáng: 9.000 - 10.000 ANSI, Bóng đèn: 250W , Tuổi thọ: 3000 giờ

Mã hiệu: UXT3
Dealer: 5,800,000 VNĐ

Còn hàng

Bóng đèn Eiki LC-X7

Bóng đèn Eiki LC-X7

Độ sáng: 7.700 ANSI, Bóng đèn: 300W, Tuổi thọ: 3000 giờ

Mã hiệu: LC-X7
Dealer: 5,800,000 VNĐ

Còn hàng

Bóng đèn EIKI LC-X80

Bóng đèn EIKI LC-X80

Độ sáng: 9000 ANSI, Bóng đèn: 330W, Tuổi thọ: 3000 giờ

Mã hiệu: LC-X80
Dealer: 5,800,000 VNĐ

Còn hàng

Bóng đèn EIKI X71/L

Bóng đèn EIKI X71/L

Độ sáng: 6.500 ANSI, Bóng đèn: 330W, Tuổi thọ: 3000 giờ

Mã hiệu: X71/L
Dealer: 5,800,000 VNĐ

Còn hàng

Bóng đèn EIKI X50/50M/X60/X70

Bóng đèn EIKI X50/50M/X60/X70

Độ sáng: 5.000 - 5.500 ANSI, Bóng đèn: 300W, Tuổi thọ: 3000 giờ

Mã hiệu: X50/50M/X60/X70
Dealer: 5,800,000 VNĐ

Còn hàng

Bóng đèn EIKI XG210,XG110,XC1

Bóng đèn EIKI XG210,XG110,XC1

Độ sáng: 4.000 - 4.500 ANSI, Bóng đèn: 300W, Tuổi thọ: 3000 giờ

Mã hiệu: XG210,XG110,XC1
Dealer: 5,800,000 VNĐ

Còn hàng

Trang: 1 2 3  >   >>