Giỏ hàng của bạn
0

Máy chiếu

Máy chiếu Gần

Máy chiếu vật thể

Màn chiếu

Khung treo máy chiếu

Bút trình chiếu

Màn hình tương tác

Bóng đèn máy chiếu

Cáp VGA-HDMI

Máy hủy tài liệu

Thiết bị Tương tác

Bảng tương tác

Hệ Thống phòng LAB

Phần Mềm

Máy chiếu Off Hàng

Đối tác
  • <?=$item->slide_name?>
  • <?=$item->slide_name?>
  • <?=$item->slide_name?>
  • <?=$item->slide_name?>
  • <?=$item->slide_name?>
  • <?=$item->slide_name?>
  • <?=$item->slide_name?>

Sản Phẩm Bóng đèn máy chiếu Bóng đèn Sony

Bóng đèn Sony
<?=$item_pro->product_name_vn?>

Bóng đèn Máy chiếu Sony VPL-FX35

5.000 ANSI Lumens, công suất bóng đèn 275W

Mã hiệu: VPL-FX35
Dealer: 0 VNĐ

Còn hàng

<?=$item_pro->product_name_vn?>

Bóng đèn Máy chiếu Sony VPL-FE40

4.000 ANSI Lumens, công suất bóng đèn 275W

Mã hiệu: VPL-FE40
Dealer: 6,450,000 VNĐ

Còn hàng

<?=$item_pro->product_name_vn?>

Bóng đèn Máy chiếu Sony VPL-HW30

1.300 ANSI Lumens, công suất bóng đèn 300W

Mã hiệu: VPL-HW30
Dealer: 0 VNĐ

Còn hàng

<?=$item_pro->product_name_vn?>

Bóng đèn Máy chiếu Sony VPL-VW85

Bóng đèn Máy chiếu Sony VPL-VW85 800 ANSI Lumens, Công suất bóng đèn 320W

Mã hiệu: VPL-VW85
Dealer: 0 VNĐ

Còn hàng

<?=$item_pro->product_name_vn?>

Bóng đèn Máy chiếu Sony VPL-FH30

Bóng đèn Máy chiếu Sony VPL-FH30 4.300 ANSI Lumens, công suất bóng đèn 275W

Mã hiệu: VPL-FH30
Dealer: 5,000,000 VNĐ

Còn hàng

<?=$item_pro->product_name_vn?>

Bóng đèn Máy chiếu Sony VPL-FX500L

7.000 ANSI Lumens, công suất bóng đèn 330W

Mã hiệu: VPL-FX500L
Dealer: 0 VNĐ

Còn hàng

<?=$item_pro->product_name_vn?>

Bóng đèn Máy chiếu Sony VPL-DW120

2.600 ANSI Lumens, công suất bóng đèn 210W

Mã hiệu: VPL-DW120
Dealer: 5,400,000 VNĐ

Còn hàng

<?=$item_pro->product_name_vn?>

Bóng đèn Máy chiếu Sony VPL-DW125

2.600 ANSI Lumens, công suất bóng đèn 210W

Mã hiệu: VPL-DW125
Dealer: 5,400,000 VNĐ

Còn hàng

<?=$item_pro->product_name_vn?>

Bóng đèn Máy chiếu Sony VPL-SX125

2.500 ANSI Lumens, công suất bóng đèn 275W

Mã hiệu: VPL-SX125
Dealer: 5,400,000 VNĐ

Còn hàng

<?=$item_pro->product_name_vn?>

Bóng đèn Máy chiếu Sony VPL-SXW125

2.600 ANSI Lumens, công suất bóng đèn 210W

Mã hiệu: VPL-SXW125
Dealer: 5,400,000 VNĐ

Còn hàng

<?=$item_pro->product_name_vn?>

Bóng đèn Máy chiếu Sony VPL-SW535

3.000 ANSI Lumens, công suất bóng đèn 210W

Mã hiệu: VPL-SW535
Dealer: 5,400,000 VNĐ

Còn hàng

<?=$item_pro->product_name_vn?>

Bóng đèn Máy chiếu Sony VPL-SW535C

3.000 ANSI Lumens, công suất bóng đèn 210 giờ

Mã hiệu: VPL-SW535C
Dealer: 5,400,000 VNĐ

Còn hàng

<?=$item_pro->product_name_vn?>

Bóng đèn Máy chiếu Sony VPL-SX535

3.000 ANSI Lumens, công suất bóng đèn 210W

Mã hiệu: VPL-SX535
Dealer: 5,400,000 VNĐ

Còn hàng

<?=$item_pro->product_name_vn?>

Bóng đèn Máy chiếu Sony VPL-SW525

2.500 ANSI Lumens, Công suất bóng đèn 210W

Mã hiệu: VPL-SW525
Dealer: 4,090,000 VNĐ

Còn hàng

<?=$item_pro->product_name_vn?>

Bóng đèn Máy chiếu Sony VPL-SW525C

2.500 ANSI Lumens, công suất bóng đèn 210W

Mã hiệu: VPL-SW525C
Dealer: 4,090,000 VNĐ

Còn hàng

<?=$item_pro->product_name_vn?>

Bóng đèn Máy chiếu Sony VPL-FX37

6.000 ANSI Lumens, công suất bóng đèn 330W

Mã hiệu: VPL-FX37
Dealer: 0 VNĐ

Còn hàng

Trang: <<   <  1 2 3 4 5 6 7  >   >>