Giỏ hàng của bạn
0

Máy chiếu

Máy chiếu Gần

Máy chiếu vật thể

Màn chiếu

Khung treo máy chiếu

Bút trình chiếu

Màn hình tương tác

Bóng đèn máy chiếu

Cáp VGA-HDMI

Máy hủy tài liệu

Thiết bị Tương tác

Bảng tương tác

Hệ Thống phòng LAB

Phần Mềm

Máy chiếu Off Hàng

Đối tác
  • <?=$item->slide_name?>
  • <?=$item->slide_name?>
  • <?=$item->slide_name?>
  • <?=$item->slide_name?>
  • <?=$item->slide_name?>
  • <?=$item->slide_name?>
  • <?=$item->slide_name?>

Sản Phẩm Bóng đèn máy chiếu Bóng đèn Sony

Bóng đèn Sony
<?=$item_pro->product_name_vn?>

Bóng đèn Máy chiếu Sony VPL-EX100

2300 ANSI Lumens,Công suất bóng đèn 210w

Mã hiệu: VPL-EX100
Dealer: 4,090,000 VNĐ

Còn hàng

<?=$item_pro->product_name_vn?>

Bóng đèn Máy chiếu Sony VPL-EX120

2600 ANSI Lumens, Công suất bóng đèn 210W

Mã hiệu: VPL-EX120
Dealer: 5,400,000 VNĐ

Còn hàng

<?=$item_pro->product_name_vn?>

Bóng đèn Máy chiếu Sony VPL-EX70

2000 ANSI Lumens, Công suất bóng đèn 190 W

Mã hiệu: VPL-EX70
Dealer: 5,400,000 VNĐ

Còn hàng

<?=$item_pro->product_name_vn?>

Bóng đèn Máy chiếu Sony VPL-EX7

2000 ANSI Lumens, Công suất bóng đèn 190 W

Mã hiệu: VPL-EX7
Dealer: 4,090,000 VNĐ

Còn hàng

<?=$item_pro->product_name_vn?>

Bóng đèn Máy chiếu Sony VPL-EW130

3000 ANSI Lumens, Công suất bóng đèn 210W

Mã hiệu: VPL-EW130
Dealer: 5,400,000 VNĐ

Còn hàng

<?=$item_pro->product_name_vn?>

Bóng đèn Máy chiếu Sony VPL-DX11

3000 ANSI Lumens, Công suất bóng đèn 200W

Mã hiệu: VPL-DX11
Dealer: 5,400,000 VNĐ

Còn hàng

<?=$item_pro->product_name_vn?>

Bóng đèn Máy chiếu Sony VPL-SW125

2600 ANSI Lumens, Công suất bóng đèn 270W

Mã hiệu: VPL-SW125
Dealer: 5,400,000 VNĐ

Còn hàng

<?=$item_pro->product_name_vn?>

Bóng đèn Máy chiếu Sony VPL-DX10

2500 ANSI Lumens, công suất bóng đen 200W

Mã hiệu: VPL-DX10
Dealer: 4,090,000 VNĐ

Còn hàng

<?=$item_pro->product_name_vn?>

Bóng đèn Máy chiếu Sony VPL-DX15

3000 ANSI Lumens. công suất bóng đèn 200W

Mã hiệu: VPL-DX15
Dealer: 5,400,000 VNĐ

Còn hàng

<?=$item_pro->product_name_vn?>

Bóng đèn Máy chiếu Sony VPL-CX235

Mã hiệu: VPL-CX235
Dealer: 0 VNĐ

Còn hàng

<?=$item_pro->product_name_vn?>

Bóng đèn Máy chiếu VPL-MX20

2.500 ANSI Lumens, công suât bóng đen 200W

Mã hiệu: VPL-MX20
Dealer: 4,090,000 VNĐ

Còn hàng

<?=$item_pro->product_name_vn?>

Bóng đèn Máy chiếu Sony VPL-CW125

3.000 ANSI Lumens, công suất bóng đèn 165W

Mã hiệu: VPL-CW125
Dealer: 5,400,000 VNĐ

Còn hàng

<?=$item_pro->product_name_vn?>

Bóng đèn Máy chiếu Sony VPL-MX25

2.500 ANSI Lumens, công suất bóng đèn 200W

Mã hiệu: VPL-MX25
Dealer: 4,090,000 VNĐ

Còn hàng

<?=$item_pro->product_name_vn?>

Bóng đèn Máy chiếu Sony VPL-HW15

Mã hiệu: VPL-HW15
Dealer: 4,090,000 VNĐ

Còn hàng

<?=$item_pro->product_name_vn?>

Bóng đèn Máy chiếu Sony VPL-CW255

4.500 ANSI Lumens, công suất bóng đèn 245W

Mã hiệu: VPL-CW255
Dealer: 0 VNĐ

Còn hàng

<?=$item_pro->product_name_vn?>

Bóng đèn Máy chiếu Sony VPL-FX30

Mã hiệu: VPL-FX30
Dealer: 0 VNĐ

Còn hàng

Trang: <<   <  1 2 3 4 5 6 7  >   >>