Giỏ hàng của bạn
0

Máy chiếu

Máy chiếu Gần

Máy chiếu vật thể

Màn chiếu

Khung treo máy chiếu

Bút trình chiếu

Màn hình tương tác

Bóng đèn máy chiếu

Cáp VGA-HDMI

Máy hủy tài liệu

Thiết bị Tương tác

Bảng tương tác

Hệ Thống phòng LAB

Phần Mềm

Máy chiếu Off Hàng

Đối tác
  • <?=$item->slide_name?>
  • <?=$item->slide_name?>
  • <?=$item->slide_name?>
  • <?=$item->slide_name?>
  • <?=$item->slide_name?>
  • <?=$item->slide_name?>
  • <?=$item->slide_name?>

Sản Phẩm Bóng đèn máy chiếu Bóng đèn Sony

Bóng đèn Sony
<?=$item_pro->product_name_vn?>

Bóng đèn Sony LMP-F300

Độ sáng: 5.200 ANSI, Công suất bóng đèn: 300W, Dùng chung : VPL- FX51

Mã hiệu: LMP-F300
Dealer: 5,800,000 VNĐ

Còn hàng

<?=$item_pro->product_name_vn?>

Bóng đèn máy chiếu Sony VPL-CH350 (LMP-C250)

Thay Bóng đèn máy chiếu Sony VPL-CH350 (LMP-C250) tại Đức Pháp khách hàng được tặng kèm dịch vụ vệ sinh máy chiếu miễn phí.

Mã hiệu: LMP-C250
Dealer: 0 VNĐ

Còn hàng

<?=$item_pro->product_name_vn?>

Bóng đèn máy chiếu Sony VPL-DW127 (LMP-D213)

Thay Bóng đèn máy chiếu Sony VPL-DW127 (LMP-D213) tại Đức Pháp khách hàng được tặng dịch vụ vệ sinh máy chiếu miễn phí.

Mã hiệu: LMP-D213
Dealer: 0 VNĐ

Còn hàng

<?=$item_pro->product_name_vn?>

Bóng đèn máy chiếu Sony VPL-EX345 (LMP-E221)

Khi thay Bóng đèn máy chiếu Sony VPL-EX345 (LMP-E221)chính hãng giá rẻ tại Đức Pháp khách hàng được tặng kèm dịch vụ vệ sinh máy chiếu miễn phí.

Mã hiệu: LMP-E221
Dealer: 0 VNĐ

Còn hàng

<?=$item_pro->product_name_vn?>

Bóng đèn máy chiếu Sony VPL-DX147 (LMP-D213)

Thay Bóng đèn máy chiếu Sony VPL-DX147 (LMP-D213)tại Đức Pháp khách hàng được tặng kèm dịch vụ vệ sinh máy miễn phí.

Mã hiệu: LMP-D213
Dealer: VNĐ

Còn hàng

<?=$item_pro->product_name_vn?>

Bóng đèn máy chiếu Sony VPL-EX340 (LMP-E221)

Thay Bóng đèn máy chiếu Sony VPL-EX340 (LMP-E221)tại Đức Pháp khách hàng được tặng kèm dịch vụ vệ sinh máy chiếu miễn phí.

Mã hiệu: LMP-E221
Dealer: 0 VNĐ

Còn hàng

<?=$item_pro->product_name_vn?>

Bóng đèn máy chiếu Sony VPL-DX127 (LMP-D213)

Thay Bóng đèn máy chiếu Sony VPL-DX127 (LMP-D213) giá rẻ tại Đức Pháp khách hàng được tặng kèm dịch vụ vệ sinh máy chiếu miễn phí.

Mã hiệu: LMP-D213
Dealer: VNĐ

Còn hàng

<?=$item_pro->product_name_vn?>

Bóng đèn máy chiếu Sony VPL-EX315 (LMP-E221)

Thay Bóng đèn máy chiếu Sony VPL-EX315 (LMP-E221)chính hãng giá rẻ tại Đức Pháp khách hàng được tặng kèm dịch vụ vệ sinh máy chiếu miễn phí.

Mã hiệu: LMP-E221
Dealer: 0 VNĐ

Còn hàng

<?=$item_pro->product_name_vn?>

Bóng đèn máy chiếu Sony VPL-DX142 (LMP-D213)

Thay Bóng đèn máy chiếu Sony VPL-DX142 (LMP-D213) tại Đức Pháp khách hàng sẽ được vệ sinh máy chiếu miễn phí.

Mã hiệu:
Dealer: VNĐ

Còn hàng

<?=$item_pro->product_name_vn?>

Bóng đèn máy chiếu Sony VPL-EW295 (LMP-E212)

Bóng đèn máy chiếu Sony VPL-EW295 (LMP-E212) giá rẻ chính hãng, thay bóng đèn máy chiếu tại Đức Pháp khách hàng sẽ được vệ sinh máy chiếu miễn phí.

Mã hiệu: LMP-E212
Dealer: 0 VNĐ

Còn hàng

<?=$item_pro->product_name_vn?>

Bóng đèn máy chiếu Sony VPL-EX255 (LMP-E212)

Bóng đèn máy chiếu Sony VPL-EX255 (LMP-E212) chính hãng giá rẻ,miễn phí vệ sinh máy chiếu khi khách hàng thay bóng đèn máy chiếu tại Đức Pháp.

Mã hiệu: LMP-E212
Dealer: 0 VNĐ

Còn hàng

<?=$item_pro->product_name_vn?>

Bóng đèn máy chiếu Sony VPL-DW122 (LMP-D213)

Thay Bóng đèn máy chiếu Sony VPL-DW122 (LMP-D213) tại Đức Pháp khách hàng được tặng dịch vụ vệ sinh máy chiều miễn phí.

Mã hiệu: LMP-D213
Dealer: VNĐ

Còn hàng

<?=$item_pro->product_name_vn?>

Bóng đèn máy chiếu Sony VPL-EX235 (LMP-E212)

Bóng đèn máy chiếu Sony VPL-EX235 (LMP-E212)giá rẻ chính hãng, miễn phí vệ sinh máy chiếu khi thay bóng đèn máy chiếu tại Đức Pháp.

Mã hiệu: LMP-E212
Dealer: 0 VNĐ

Còn hàng

<?=$item_pro->product_name_vn?>

Bóng đèn máy chiếu Sony VPL-EX295 (LMP-E212)

Bóng đèn máy chiếu Sony VPL-EX295 (LMP-E212) chính hãng giá rẻ,thay bóng đèn máy chiếu tại Đức Pháp khách hàng được thêm dịch vụ vệ sinh máy chiếu miễn phí.

Mã hiệu: LMP-E212
Dealer: 0 VNĐ

Còn hàng

<?=$item_pro->product_name_vn?>

Bóng đèn máy chiếu Sony VPL-EX290 (LMP-E212)

Bóng đèn máy chiếu Sony VPL-EX290 (LMP-E212) chính hãng giá rẻ,vệ sinh máy chiếu miễn phí khi thay bóng đèn máy chiếu tại Đức Pháp.

Mã hiệu: LMP-E212
Dealer: 0 VNĐ

Còn hàng

<?=$item_pro->product_name_vn?>

Bóng đèn máy chiếu Sony VPL-EX250 (LMP-E212)

Bóng đèn máy chiếu Sony VPL-EX250 (LMP-E212) giá rẻ chính hãng, thay bóng đèn máy chiếu tại Đức Pháp khách hàng được thêm dịch vụ vệ sinh máy chiếu miễn phí.

Mã hiệu: LMP-E212
Dealer: 0 VNĐ

Còn hàng

Trang: <<   <  1 2 3 4 5 6 7  >   >>