Giỏ hàng của bạn
0

Máy chiếu

Máy chiếu Gần

Máy chiếu vật thể

Màn chiếu

Khung treo máy chiếu

Bút trình chiếu

Màn hình tương tác

Bóng đèn máy chiếu

Cáp VGA-HDMI

Máy hủy tài liệu

Thiết bị Tương tác

Bảng tương tác

Hệ Thống phòng LAB

Phần Mềm

Máy chiếu Off Hàng

Thiết Bị Sạc Thông Minh

Đối tác
  • NEC
  • Hitachi
  • BenQ
  • Smartboard
  • Hinh 4
  • Hinh 2
  • Hình 2

Sản Phẩm Bóng đèn máy chiếu Bóng đèn Sharp

Bóng đèn Sharp
Bóng đèn máy chiếu Sharp PG-LS2000 - Sharp AN-LX20LP Lamp

Bóng đèn máy chiếu Sharp PG-LS2000 - Sharp AN-LX20LP Lamp

Bóng đèn máy chiếu Sharp PG-LS2000 - Sharp AN-LX20LP Lamp chính hãng giá tốt ưu đãi tại Đức Pháp

Mã hiệu: Sharp AN-LX20LP
Dealer: 3,600,000 VNĐ

Còn hàng

Bóng đèn máy chiếu Sharp PG-SX85 - Sharp AN-LX80LP Lamp

Bóng đèn máy chiếu Sharp PG-SX85 - Sharp AN-LX80LP Lamp

Bóng đèn máy chiếu Sharp PG-SX85 - Sharp AN-LX80LP Lamp chính hãng giá tốt ưu đãi tại Đức Pháp

Mã hiệu: Sharp AN-LX80LP
Dealer: 4,000,000 VNĐ

Còn hàng

Bóng đèn máy chiếu SHORT THORW SHARP PGF-267X - Sharp AN-F212LP Lamp

Bóng đèn máy chiếu SHORT THORW SHARP PGF-267X - Sharp AN-F212LP Lamp

Bóng đèn máy chiếu SHORT THORW SHARP PGF-267X - Sharp AN-F212LP Lamp chính hãng giá tốt ưu đãi tại Đức Pháp

Mã hiệu: Sharp AN-F212LP
Dealer: 0 VNĐ

Còn hàng

Bóng đèn máy chiếu Sharp XG-SV100W - Sharp AN-LX10LP Lamp

Bóng đèn máy chiếu Sharp XG-SV100W - Sharp AN-LX10LP Lamp

Bóng đèn máy chiếu Sharp XG-SV100W - Sharp AN-LX10LP Lamp chính hãng giá tốt ưu đãi tại Đức Pháp

Mã hiệu: Sharp AN-LX10LP
Dealer: 4,500,000 VNĐ

Còn hàng

Bóng đèn máy chiếu Sharp PG-F320W - Sharp AN-F310LP/1 Lamp

Bóng đèn máy chiếu Sharp PG-F320W - Sharp AN-F310LP/1 Lamp

Bóng đèn máy chiếu Sharp PG-F320W - Sharp AN-F310LP/1 Lamp chính hãng giá tốt ưu đãi tại Đức Pháp

Mã hiệu: Sharp AN-F310LP/1
Dealer: 0 VNĐ

Còn hàng

Bóng đèn máy chiếu Sharp PG-LW3000 - Sharp AN-LX30LP Lamp

Bóng đèn máy chiếu Sharp PG-LW3000 - Sharp AN-LX30LP Lamp

Bóng đèn máy chiếu Sharp PG-LW3000 - Sharp AN-LX30LP Lamp chính hãng giá tốt ưu đãi tại Đức Pháp

Mã hiệu: Sharp AN-LX30LP
Dealer: 4,000,000 VNĐ

Còn hàng

Bóng đèn máy chiếu Sharp PG-LX3500 - Sharp AN-LX30LP Lamp

Bóng đèn máy chiếu Sharp PG-LX3500 - Sharp AN-LX30LP Lamp

Bóng đèn máy chiếu Sharp PG-LX3500 - Sharp AN-LX30LP Lamp chính hãng giá tốt ưu đãi tại Đức Pháp

Mã hiệu: Sharp AN-LX30LP
Dealer: 4,000,000 VNĐ

Còn hàng

Bóng đèn máy chiếu Sharp PG-LX2000 - Sharp AN-LX20LP Lamp

Bóng đèn máy chiếu Sharp PG-LX2000 - Sharp AN-LX20LP Lamp

Bóng đèn máy chiếu Sharp PG-LX2000 - Sharp AN-LX20LP Lamp chính hãng giá tốt ưu đãi tại Đức Pháp

Mã hiệu: Sharp AN-LX20LP
Dealer: 3,600,000 VNĐ

Còn hàng

Bóng đèn máy chiếu Sharp PG-SX80 - Sharp AN-LX80LP Lamp

Bóng đèn máy chiếu Sharp PG-SX80 - Sharp AN-LX80LP Lamp

Bóng đèn máy chiếu Sharp PG-SX80 - Sharp AN-LX80LP Lamp chính hãng giá tốt ưu đãi tại Đức Pháp

Mã hiệu: Sharp AN-LX80LP
Dealer: 4,000,000 VNĐ

Còn hàng

Bóng đèn máy chiếu Sharp XG-C330X - Sharp AN-C430LP/1 Lamp

Bóng đèn máy chiếu Sharp XG-C330X - Sharp AN-C430LP/1 Lamp

Bóng đèn máy chiếu Sharp XG-C330X - Sharp AN-C430LP/1 Lamp chính hãng giá tốt ưu đãi tại Đức Pháp

Mã hiệu: Sharp AN-C430LP/1
Dealer: 0 VNĐ

Còn hàng

Bóng đèn máy chiếu Sharp XG-C335X - Sharp AN-C430LP Lamp

Bóng đèn máy chiếu Sharp XG-C335X - Sharp AN-C430LP Lamp

Bóng đèn máy chiếu Sharp XG-C335X - Sharp AN-C430LP Lamp chính hãng giá tốt ưu đãi tại Đức Pháp

Mã hiệu: Sharp AN-C430LP/1
Dealer: 0 VNĐ

Còn hàng

Bóng đèn máy chiếu Sharp XG-C430X - Sharp AN-C430LP/1 Lamp

Bóng đèn máy chiếu Sharp XG-C430X - Sharp AN-C430LP/1 Lamp

Bóng đèn máy chiếu Sharp XG-C430X - Sharp AN-C430LP/1 Lamp chính hãng giá tốt ưu đãi tại Đức Pháp

Mã hiệu: Sharp AN-C430LP/1
Dealer: 0 VNĐ

Còn hàng

Bóng đèn máy chiếu Sharp XG-C435X - Sharp AN-C430LP Lamp

Bóng đèn máy chiếu Sharp XG-C435X - Sharp AN-C430LP Lamp

Bóng đèn máy chiếu Sharp XG-C435X - Sharp AN-C430LP Lamp chính hãng giá tốt ưu đãi tại Đức Pháp

Mã hiệu: Sharp AN-C430LP/1
Dealer: 0 VNĐ

Còn hàng

Bóng đèn máy chiếu Sharp XG-C465X - Sharp AN-C430LP Lamp

Bóng đèn máy chiếu Sharp XG-C465X - Sharp AN-C430LP Lamp

Bóng đèn máy chiếu Sharp XG-C465X - Sharp AN-C430LP Lamp chính hãng giá tốt ưu đãi tại Đức Pháp

Mã hiệu: Sharp AN-C430LP/1
Dealer: 0 VNĐ

Còn hàng

Bóng đèn máy chiếu Sharp XG-F315X - Sharp AN-F310LP Lamp

Bóng đèn máy chiếu Sharp XG-F315X - Sharp AN-F310LP Lamp

Bóng đèn máy chiếu Sharp XG-F315X - Sharp AN-F310LP Lamp chính hãng giá tốt ưu đãi tại Đức Pháp

Mã hiệu: Sharp AN-F310LP/1
Dealer: 0 VNĐ

Còn hàng

Bóng đèn máy chiếu Sharp XG-MB65X-L - Sharp AN-XR20L2 Lamp

Bóng đèn máy chiếu Sharp XG-MB65X-L - Sharp AN-XR20L2 Lamp

Bóng đèn máy chiếu Sharp XG-MB65X-L - Sharp AN-XR20L2 Lamp chính hãng giá tốt ưu đãi tại Đức Pháp

Mã hiệu: Sharp AN-XR20L2
Dealer: 0 VNĐ

Còn hàng

Trang: 1 2  >   >>