Giỏ hàng của bạn
0

Máy chiếu

Máy chiếu Gần

Máy chiếu vật thể

Màn chiếu

Khung treo máy chiếu

Bút trình chiếu

Màn hình tương tác

Bóng đèn máy chiếu

Cáp VGA-HDMI

Máy hủy tài liệu

Thiết bị Tương tác

Bảng tương tác

Hệ Thống phòng LAB

Phần Mềm

Máy chiếu Off Hàng

Thiết Bị Sạc Thông Minh

Đối tác
  • NEC
  • Hitachi
  • BenQ
  • Smartboard
  • Hinh 4
  • Hinh 2
  • Hình 2

Sản Phẩm Bóng đèn máy chiếu Bóng đèn Vivitek

Bóng đèn Vivitek
Bóng đèn máy chiếu Vivitek DU978-WT - Vivitek 5811118436-SVV Lamp

Bóng đèn máy chiếu Vivitek DU978-WT - Vivitek 5811118436-SVV Lamp

Bóng đèn máy chiếu Vivitek DU978-WT - Vivitek 5811118436-SVV Lamp Bóng đèn máy chiếu Vivitek DU978-WT - Vivitek 5811118436-SVV Lamp

Mã hiệu: 5811118436-SVV
Dealer: 0 VNĐ

Còn hàng

Bóng đèn máy chiếu BenQ MX600 - BenQ 5J.JA105.001 Lamp

Bóng đèn máy chiếu BenQ MX600 - BenQ 5J.JA105.001 Lamp

Bóng đèn máy chiếu BenQ MX600 - BenQ 5J.JA105.001 Lamp chính hãng giá tốt ưu đãi tại Đức Pháp

Mã hiệu: 5J.JA105.001 Lamp
Dealer: 0 VNĐ

Còn hàng

Bóng đèn máy chiếu Vivitek D55FA - Vivitek 5811117176-SVV Lamp

Bóng đèn máy chiếu Vivitek D55FA - Vivitek 5811117176-SVV Lamp

Bóng đèn máy chiếu Vivitek D55FA - Vivitek 5811117176-SVV Lamp chính hãng giá tốt ưu đãi tại Đức Pháp

Mã hiệu: 5811117176-SVV
Dealer: 0 VNĐ

Còn hàng

Bóng đèn máy chiếu Vivitek D556 - Vivitek 5811118154-SVV Lamp

Bóng đèn máy chiếu Vivitek D556 - Vivitek 5811118154-SVV Lamp

Bóng đèn máy chiếu Vivitek D556 - Vivitek 5811118154-SVV Lamp chính hãng giá tốt ưu đãi tại Đức Pháp

Mã hiệu: 5811118154-SVV
Dealer: 0 VNĐ

Còn hàng

Bóng đèn máy chiếu Vivitek D516 - Vivitek 5811117176-SVV Lamp

Bóng đèn máy chiếu Vivitek D516 - Vivitek 5811117176-SVV Lamp

Bóng đèn máy chiếu Vivitek D516 - Vivitek 5811117176-SVV Lamp chính hãng giá tốt ưu đãi tại Đức Pháp

Mã hiệu: 5811117176-SVV
Dealer: 0 VNĐ

Còn hàng

Bóng đèn máy chiếu Vivitek D555 - Vivitek 5811118154-SVV Lamp

Bóng đèn máy chiếu Vivitek D555 - Vivitek 5811118154-SVV Lamp

Bóng đèn máy chiếu Vivitek D555 - Vivitek 5811118154-SVV Lamp chính hãng giá tốt ưu đãi tại Đức Pháp

Mã hiệu: 5811118154-SVV
Dealer: 0 VNĐ

Còn hàng

Bóng đèn máy chiếu Vivitek D861 - Vivitek 5811117175-SU Lamp

Bóng đèn máy chiếu Vivitek D861 - Vivitek 5811117175-SU Lamp

Bóng đèn máy chiếu Vivitek D861 - Vivitek 5811117175-SU Lamp chính hãng giá tốt ưu đãi tại Đức Pháp

Mã hiệu: Vivitek 5811117175-SU
Dealer: 0 VNĐ

Còn hàng

Bóng đèn máy chiếu Vivitek DX813 - Vivitek 5811117176-SVV Lamp

Bóng đèn máy chiếu Vivitek DX813 - Vivitek 5811117176-SVV Lamp

Bóng đèn máy chiếu Vivitek DX813 - Vivitek 5811117176-SVV Lamp chính hãng giá tốt ưu đãi tại Đức Pháp

Mã hiệu: 5811117176-SVV
Dealer: 0 VNĐ

Còn hàng

Bóng đèn máy chiếu Vivitek H1185HD - Vivitek 5811117901-SVV Lamp

Bóng đèn máy chiếu Vivitek H1185HD - Vivitek 5811117901-SVV Lamp

Bóng đèn máy chiếu Vivitek H1185HD - Vivitek 5811117901-SVV Lamp chính hãng giá tốt ưu đãi tại Đức Pháp

Mã hiệu: 5811117901-SVV
Dealer: 0 VNĐ

Còn hàng

Bóng đèn máy chiếu SHORT THROW Vivitek DW882ST - Vivitek 5811119560-SVV Lamp

Bóng đèn máy chiếu SHORT THROW Vivitek DW882ST - Vivitek 5811119560-SVV Lamp

Bóng đèn máy chiếu SHORT THROW Vivitek DW882ST - Vivitek 5811119560-SVV Lamp chính hãng giá tốt ưu đãi tại Đức Pháp

Mã hiệu: Vivitek 5811119560-SVV
Dealer: 4,200,000 VNĐ

Còn hàng

Bóng đèn máy chiếu Vivitek H1188 - Vivitek 5811120259-SVV Lamp

Bóng đèn máy chiếu Vivitek H1188 - Vivitek 5811120259-SVV Lamp

Bóng đèn máy chiếu Vivitek H1188 - Vivitek 5811120259-SVV Lamp chính hãng giá tốt ưu đãi tại Đức Pháp

Mã hiệu: Vivitek 5811120259-SVV
Dealer: 0 VNĐ

Còn hàng

Bóng đèn máy chiếu Vivitek D756USTi - Vivitek 5811118004-SVV Lamp

Bóng đèn máy chiếu Vivitek D756USTi - Vivitek 5811118004-SVV Lamp

Bóng đèn máy chiếu Vivitek D756USTi - Vivitek 5811118004-SVV Lamp chính hãng giá tốt ưu đãi tại Đức Pháp

Mã hiệu: Vivitek 5811118004-SVV
Dealer: 0 VNĐ

Còn hàng

Bóng đèn máy chiếu Vivitek HK2288 - Vivitek 5811122363-SVV Lamp

Bóng đèn máy chiếu Vivitek HK2288 - Vivitek 5811122363-SVV Lamp

Bóng đèn máy chiếu Vivitek HK2288 - Vivitek 5811122363-SVV Lamp chính hãng giá tốt ưu đãi tại Đức Pháp

Mã hiệu: Vivitek 5811122363-SVV
Dealer: 0 VNĐ

Còn hàng

Bóng đèn máy chiếu Vivitek DX881ST - Vivitek 5811119560-SVV Lamp

Bóng đèn máy chiếu Vivitek DX881ST - Vivitek 5811119560-SVV Lamp

Bóng đèn máy chiếu Vivitek DX881ST - Vivitek 5811119560-SVV Lamp chính hãng giá tốt ưu đãi tại Đức Pháp

Mã hiệu: Vivitek 5811119560-SVV
Dealer: 0 VNĐ

Còn hàng

Bóng đèn máy chiếu SHORT THROW Vivitek DH758UST - Vivitek 5811119833-SVV Lamp

Bóng đèn máy chiếu SHORT THROW Vivitek DH758UST - Vivitek 5811119833-SVV Lamp

Bóng đèn máy chiếu SHORT THROW Vivitek DH758UST - Vivitek 5811119833-SVV Lamp chính hãng giá tốt ưu đãi tại Đức Pháp

Mã hiệu: 5811119833-SVV
Dealer: 4,000,000 VNĐ

Còn hàng

Bóng đèn máy chiếu Vivitek DW814 - Vivitek 5811119560-SVV Lamp

Bóng đèn máy chiếu Vivitek DW814 - Vivitek 5811119560-SVV Lamp

Bóng đèn máy chiếu Vivitek DW814 - Vivitek 5811119560-SVV Lamp chính hãng giá tốt ưu đãi tại Đức Pháp

Mã hiệu: Vivitek 5811119560-SVV
Dealer: 0 VNĐ

Còn hàng

Trang: 1 2 3  >   >>