Giỏ hàng của bạn
0

Máy chiếu

Máy chiếu Gần

Máy chiếu vật thể

Màn chiếu

Khung treo máy chiếu

Bút trình chiếu

Màn hình tương tác

Bóng đèn máy chiếu

Cáp VGA-HDMI

Máy hủy tài liệu

Thiết bị Tương tác

Bảng tương tác

Hệ Thống phòng LAB

Phần Mềm

Máy chiếu Off Hàng

Thiết Bị Sạc Thông Minh

Đối tác
  • NEC
  • Hitachi
  • BenQ
  • Smartboard
  • Hinh 4
  • Hinh 2
  • Hình 2

Sản Phẩm Bảng tương tác Bảng Promethean

Bảng Promethean
Bảng ActivBoard 378 Pro

Bảng ActivBoard 378 Pro

ActivBoard Size: 78in; Resolution: 12800 x 9200; Screen Formats: 4:3; Overall Dimensions: 1868mm x 1329mm

Mã hiệu: ActivBoard 378 Pro
Dealer: 0 VNĐ

Còn hàng

Bảng ActivBoard 387 Pro

Bảng ActivBoard 387 Pro

ActivBoard Size: 87in; Resolution: 14600 x 9200; Screen Formats: 16:10; Overall Dimensions: 2105mm x 1329mm;

Mã hiệu: ActivBoard 387 Pro
Dealer: 0 VNĐ

Còn hàng

Bảng ActivBoard 395 Pro

Bảng ActivBoard 395 Pro

ActivBoard Size: 95in; Resolution: 17200 x 9200; Screen Formats: 16:9; Overall Dimensions: 2412mm x 1329mm;

Mã hiệu: ActivBoard 395 Pro
Dealer: 0 VNĐ

Còn hàng

Trang: 1