Giỏ hàng của bạn
0

Máy chiếu

Máy chiếu Gần

Máy chiếu vật thể

Màn chiếu

Khung treo máy chiếu

Bút trình chiếu

Màn hình tương tác

Bóng đèn máy chiếu

Cáp VGA-HDMI

Máy hủy tài liệu

Thiết bị Tương tác

Bảng tương tác

Hệ Thống phòng LAB

Phần Mềm

Máy chiếu Off Hàng

Thiết Bị Sạc Thông Minh

Đối tác
  • NEC
  • Hitachi
  • BenQ
  • Smartboard
  • Hinh 4
  • Hinh 2
  • Hình 2

Sản Phẩm Bảng tương tác BẢNG SMARTBOARD

BẢNG SMARTBOARD
Bảng SMARTBOARD SB685ix

Bảng SMARTBOARD SB685ix

Tên sản phẩm: Smart Board SB685ix Mã sản phẩm: SB685ix

Mã hiệu: SB685ix
Dealer: 188,916,000 VNĐ

Còn hàng

Bảng SMARTBOARD SBD685ix

Bảng SMARTBOARD SBD685ix

Tên sản phẩm: Smart Board SBD685ix Mã sản phẩm: SBD685ix

Mã hiệu: SBD685ix
Dealer: 195,279,000 VNĐ

Còn hàng

Bảng SMARTBOARD 680i

Bảng SMARTBOARD 680i

Tên sản phẩm: Smart Board 680i Mã sản phẩm: 680i

Mã hiệu: 680i
Dealer: 148,050,000 VNĐ

Còn hàng

Bảng SMARTBOARD SBD680i

Bảng SMARTBOARD SBD680i

Tên sản phẩm: Smart Board SBD680i Mã sản phẩm: SBD680i

Mã hiệu: SBD680i
Dealer: 161,722,000 VNĐ

Còn hàng

Bảng SMARTBOARD 640

Bảng SMARTBOARD 640

Tên sản phẩm: Smart Board 640 Mã sản phẩm: Smart Board 640

Mã hiệu: SMARTBOARD 640
Dealer: 34,335,000 VNĐ

Còn hàng

Bảng SMARTBOARD 660

Bảng SMARTBOARD 660

Tên sản phẩm: Smart Board 660 Mã sản phẩm: Smart Board 660

Mã hiệu: SMARTBOARD 660
Dealer: 38,850,000 VNĐ

Còn hàng

Bảng SMARTBOARD 680

Bảng SMARTBOARD 680

Bảng SMARTBOARD 680; Mã SP: SMARTBOARD 680;

Mã hiệu: SMARTBOARD 680
Dealer: 62,270,000 VNĐ

Còn hàng

Trang: 1