Giỏ hàng của bạn
0

Máy chiếu

Máy chiếu Gần

Máy chiếu vật thể

Màn chiếu

Khung treo máy chiếu

Bút trình chiếu

Màn hình tương tác

Bóng đèn máy chiếu

Cáp VGA-HDMI

Máy hủy tài liệu

Thiết bị Tương tác

Bảng tương tác

Hệ Thống phòng LAB

Phần Mềm

Máy chiếu Off Hàng

Thiết Bị Sạc Thông Minh

Đối tác
  • NEC
  • Hitachi
  • BenQ
  • Smartboard
  • Hinh 4
  • Hinh 2
  • Hình 2

Sản Phẩm Bảng tương tác BẢNG Plus

BẢNG Plus
Bảng in điện tử Plus BF-041S

Bảng in điện tử Plus BF-041S

Bảng in điện tử Plus BF-041S; Mã SP:BF-041S;

Mã hiệu: BF-041S
Dealer: 20,900,000 VNĐ

Còn hàng

Bảng điện tử Plus M-11S

Bảng điện tử Plus M-11S

Bảng điện tử Plus M-11S; Mã SP: Plus M-11S;

Mã hiệu: M-11S
Dealer: 24,520,000 VNĐ

Còn hàng

Bảng điện tử Plus M-11W

Bảng điện tử Plus M-11W

Bảng điện tử Plus M-11W; Mã SP: M-11W;

Mã hiệu: M-11W
Dealer: 26,000,000 VNĐ

Còn hàng

Bảng điện tử Plus M-12S

Bảng điện tử Plus M-12S

Bảng điện tử Plus M-12S; Mã SP: Plus M-12S;

Mã hiệu: M-12S
Dealer: 28,560,000 VNĐ

Còn hàng

Bảng điện tử Plus M-18S

Bảng điện tử Plus M-18S

Bảng điện tử Plus M-18S; Mã SP: Plus M-18S;

Mã hiệu: M-18S
Dealer: 31,450,000 VNĐ

Còn hàng

Bảng điện tử Plus M-18W

Bảng điện tử Plus M-18W

Bảng điện tử Plus M-18W; Mã Sp: M-18W;

Mã hiệu: M-18W
Dealer: 32,417,200 VNĐ

Còn hàng

Bảng điện tử Plus M-125

Bảng điện tử Plus M-125

Bảng điện tử Plus M-125; Mã Sp: M-125;

Mã hiệu: M-125
Dealer: 34,750,000 VNĐ

Còn hàng

Bảng điện tử Plus N-20S

Bảng điện tử Plus N-20S

Bảng điện tử Plus N-20S; Mã Sp: N-20S;

Mã hiệu: N-20S
Dealer: 33,782,000 VNĐ

Còn hàng

Bảng điện tử Plus N-20W

Bảng điện tử Plus N-20W

Bảng điện tử Plus N-20W; Mã SP: N-20W;

Mã hiệu: N-20W
Dealer: 36,577,000 VNĐ

Còn hàng

Bảng điện tử Plus N-204

Bảng điện tử Plus N-204

Bảng điện tử Plus N-204

Mã hiệu: Plus N-204
Dealer: 0 VNĐ

Còn hàng

Trang: 1