Giỏ hàng của bạn
0

Máy chiếu

Máy chiếu Gần

Máy chiếu vật thể

Màn chiếu

Khung treo máy chiếu

Bút trình chiếu

Màn hình tương tác

Bóng đèn máy chiếu

Cáp VGA-HDMI

Máy hủy tài liệu

Thiết bị Tương tác

Bảng tương tác

Hệ Thống phòng LAB

Phần Mềm

Máy chiếu Off Hàng

Đối tác
  • <?=$item->slide_name?>
  • <?=$item->slide_name?>
  • <?=$item->slide_name?>
  • <?=$item->slide_name?>
  • <?=$item->slide_name?>
  • <?=$item->slide_name?>
  • <?=$item->slide_name?>

Sản Phẩm Bảng tương tác Bảng Tương tác samsung

Bảng Tương tác samsung
<?=$item_pro->product_name_vn?>

Bảng tương tác thông minh Samsung LFD DB55D

Màn hình LED tương tác Samsung LFD DB55D – Bảng tương tác thông minh Samsung LFD DB55D

Mã hiệu: LFD DB55D
Dealer: 130,000,000 VNĐ

Còn hàng

Trang: 1