Giỏ hàng của bạn
0

Máy chiếu

Máy chiếu Gần

Máy chiếu vật thể

Màn chiếu

Khung treo máy chiếu

Bút trình chiếu

Màn hình tương tác

Bóng đèn máy chiếu

Cáp VGA-HDMI

Máy hủy tài liệu

Thiết bị Tương tác

Bảng tương tác

Hệ Thống phòng LAB

Phần Mềm

Máy chiếu Off Hàng

Thiết Bị Sạc Thông Minh

Đối tác
  • NEC
  • Hitachi
  • BenQ
  • Smartboard
  • Hinh 4
  • Hinh 2
  • Hình 2

Sản Phẩm Máy chiếu Máy Chiếu Viewsonic

Máy Chiếu Viewsonic
Máy chiếu Viewsonic PJD6243

Máy chiếu Viewsonic PJD6243

3.000 ANSI Lumens, XGA (1024x768), 4.200:1, Bảo hành: 3 năm

Mã hiệu: PJD6243
Dealer: 15,800,000 VNĐ

Còn hàng

Máy chiếu Viewsonic PJD6553W

Máy chiếu Viewsonic PJD6553W

3500 ANSI Lumens, HD Ready (1280x800), 4.000:1, Bảo hành: 3 năm

Mã hiệu: PJD6553W
Dealer: 17,890,000 VNĐ

Còn hàng

Máy chiếu Viewsonic PJD5123

Máy chiếu Viewsonic PJD5123

2700 ANSI Lumens, SVGA (800x600), 3000:1, Bảo hành: 3 năm

Mã hiệu: PJD5123
Dealer: 10,600,000 VNĐ

Còn hàng

Máy chiếu Viewsonic PJD5126

Máy chiếu Viewsonic PJD5126

2.700 ANSI Lumens, SVGA (800x600), 15.000:1, Bảo hành: 3 năm

Mã hiệu: PJD5126
Dealer: 9,500,000 VNĐ

Đặt hàng

Máy chiếu Viewsonic PJD5233

Máy chiếu Viewsonic PJD5233

2800 ANSI lumens, XGA (1024 x 768), 3000 : 1, Bảo hành: 3 năm

Mã hiệu: PJD5233
Dealer: 14,400,000 VNĐ

Đặt hàng

Máy chiếu Viewsonic PJD5226

Máy chiếu Viewsonic PJD5226

2800 ANSI Lumens, XGA (1024x768), 8000:1, Bảo hành: 3 năm

Mã hiệu: PJD5226
Dealer: 11,900,000 VNĐ

Còn hàng

Máy chiếu Viewsonic PJD6211P

Máy chiếu Viewsonic PJD6211P

2500 ANSI Lumens, XGA (1024x768), 3000:1, Bảo hành: 3 năm

Mã hiệu: PJD6211P
Dealer: 15,911,100 VNĐ

Đặt hàng

Máy chiếu Viewsonic PJD6221

Máy chiếu Viewsonic PJD6221

2700 ANSI Lumens, XGA (1024x768), 2800:1, Bảo hành: 3 năm

Mã hiệu: PJD6221
Dealer: 18,126,300 VNĐ

Đặt hàng

Máy chiếu Viewsonic PJD6223

Máy chiếu Viewsonic PJD6223

2.900 ANSI Lumens, XGA (1024x768), 5000 : 1, Bảo hành: 3 năm

Mã hiệu: PJD6223
Dealer: 19,292,000 VNĐ

Đặt hàng

Máy chiếu Viewsonic PJD6531W

Máy chiếu Viewsonic PJD6531W

3000 ANSI Lumens, XGA (1024x768), 4.000:1, Bảo hành: 3 năm

Mã hiệu: PJD6531W
Dealer: 19,300,000 VNĐ

Đặt hàng

Máy chiếu Viewsonic PLED-W200

Máy chiếu Viewsonic PLED-W200

250 ANSI lumens, WXGA (1280x800), 2000:1, Bảo hành: 3 năm

Mã hiệu: PLED-W200
Dealer: 18,000,000 VNĐ

Đặt hàng

Máy chiếu Viewsonic PLJ3211

Máy chiếu Viewsonic PLJ3211

2.500 ANSI Lumens, XGA (1024x768), 500 :1, Bảo hành: 3 năm

Mã hiệu: PLJ3211
Dealer: 19,030,000 VNĐ

Đặt hàng

Máy chiếu Viewsonic PJD6241

Máy chiếu Viewsonic PJD6241

3200 ANSI Lumens, XGA (1024 x 768), 3200:1, Bảo hành: 3 năm

Mã hiệu: PJD6241
Dealer: 21,000,000 VNĐ

Còn hàng

Máy chiếu Viewsonic PJD5523W

Máy chiếu Viewsonic PJD5523W

2700 ANSI Lumens, WXGA(1280 x 800), 3.000:1, Bảo hành: 3 năm

Mã hiệu: PJD5523W
Dealer: 21,200,000 VNĐ

Còn hàng

Máy chiếu Viewsonic PJD5353

Máy chiếu Viewsonic PJD5353

2800 ANSI Lumens, XGA (1024x768), 4000 : 1, Bảo hành: 3 năm

Mã hiệu: PJD5353
Dealer: 20,048,000 VNĐ

Còn hàng

Máy chiếu Viewsonic PJD6251

Máy chiếu Viewsonic PJD6251

3700 ANSI Lumens, XGA (1024 x 768), 2800:1, Bảo hành: 3 năm

Mã hiệu: PJD6251
Dealer: 23,200,000 VNĐ

Đặt hàng

Trang: 1 2 3 4 5 6 7  >   >>