Giỏ hàng của bạn
0

Máy chiếu

Máy chiếu Gần

Máy chiếu vật thể

Màn chiếu

Khung treo máy chiếu

Bút trình chiếu

Màn hình tương tác

Bóng đèn máy chiếu

Cáp VGA-HDMI

Máy hủy tài liệu

Thiết bị Tương tác

Bảng tương tác

Hệ Thống phòng LAB

Phần Mềm

Máy chiếu Off Hàng

Thiết Bị Sạc Thông Minh

Đối tác
 • NEC
 • Hitachi
 • BenQ
 • Smartboard
 • Hinh 4
 • Hinh 2
 • Hình 2

Sản Phẩm Máy chiếu Máy Chiếu HP

Máy Chiếu HP
Máy chiếu HP Xp7030

Máy chiếu HP Xp7030

3300 ANSI Lumens, XGA(1024x768), 2000:1, Bảo hành: 1 năm

Mã hiệu: Xp7030
Dealer: 0 VNĐ

Còn hàng

Máy chiếu HP MP3220

Máy chiếu HP MP3220

2000 ANSI Lumens, XGA (1024X768), 2000:1, Bảo hành: 1 năm

Mã hiệu: HP MP3220
Dealer: 0 VNĐ

Còn hàng

Máy chiếu VP6310

Máy chiếu VP6310

1600 ANSI Lumens, SVGA (800x600), 2000:1, Bảo hành: 1 năm

Mã hiệu: VP6310
Dealer: 0 VNĐ

Còn hàng

Máy chiếu HP VP6220

Máy chiếu HP VP6220

2000 ANSI Lumens, XGA (1024x768), 2000:1, Bảo hành: 1 năm

Mã hiệu: VP6220
Dealer: 0 VNĐ

Còn hàng

Máy chiếu HP VP6320B

Máy chiếu HP VP6320B

2000 ANSI Lumens, XGA (1024x768), 2500:1, Bảo hành: 1 năm

Mã hiệu: VP6320B
Dealer: 0 VNĐ

Còn hàng

Máy chiếu HP VP6120

Máy chiếu HP VP6120

2000 ANSI Lumens, XGA (1024x768), 2000:1, Bảo hành: 1 năm

Mã hiệu: VP6120
Dealer: 0 VNĐ

Còn hàng

Máy chiếu HP SB21

Máy chiếu HP SB21

1.000 ANSI, SVGA(800x600), 400:1, Bảo hành: 1 năm

Mã hiệu: SB21
Dealer: 0 VNĐ

Còn hàng

Máy chiếu HP XB31

Máy chiếu HP XB31

1200 ANSI Lumens, XGA(1024x768), 400:1, Bảo hành: 1 năm

Mã hiệu: XB31
Dealer: 0 VNĐ

Còn hàng

Máy chiếu HP MP3130

Máy chiếu HP MP3130

1800 ANSI Lumens, XGA(1024x768), 2000:1, Bảo hành: 1 năm

Mã hiệu: MP3130
Dealer: 0 VNĐ

Còn hàng

Máy chiếu HP VP6111

Máy chiếu HP VP6111

1500 ANSI Lumens, SVGA(800x600), 2000:1, Bảo hành: 1 năm

Mã hiệu: VP6111
Dealer: 0 VNĐ

Còn hàng

Máy chiếu HP VP6121

Máy chiếu HP VP6121

1500 ANSI Lumens, XGA(1024x768), 2000:1, Bảo hành: 1 năm

Mã hiệu: HP VP6121
Dealer: 0 VNĐ

Còn hàng

Máy chiếu HP VP6310B

Máy chiếu HP VP6310B

1600 ANSI Lumens, SVGA(800x600), 2000:1, Bảo hành: 1 năm

Mã hiệu: VP6310B
Dealer: 0 VNĐ

Còn hàng

Máy chiếu HP xp7010

Máy chiếu HP xp7010

3300 ANSI Lumens, XGA(1024x768), 2000:1, Bảo hành: 1 năm,

Mã hiệu: xp7010
Dealer: 0 VNĐ

Còn hàng

Máy chiếu HP xp8020

Máy chiếu HP xp8020

3100 ANSI Lumens, XGA(1024x768), 1000:1, Bảo hành: 1 năm,

Mã hiệu: xp8020
Dealer: 0 VNĐ

Còn hàng

Trang: 1