Giỏ hàng của bạn
0

Máy chiếu

Máy chiếu Gần

Máy chiếu vật thể

Màn chiếu

Khung treo máy chiếu

Bút trình chiếu

Màn hình tương tác

Bóng đèn máy chiếu

Cáp VGA-HDMI

Máy hủy tài liệu

Thiết bị Tương tác

Bảng tương tác

Hệ Thống phòng LAB

Phần Mềm

Máy chiếu Off Hàng

Thiết Bị Sạc Thông Minh

Đối tác
  • NEC
  • Hitachi
  • BenQ
  • Smartboard
  • Hinh 4
  • Hinh 2
  • Hình 2

Sản Phẩm Máy chiếu Máy chiếu Mitsubishi

Máy chiếu Mitsubishi
Máy chiếu Mitsubishi EX 240U

Máy chiếu Mitsubishi EX 240U

2500 ANSI Lumens, XGA (1024x768), 2000:1, Bảo hành: 1 năm

Mã hiệu: EX 240U
Dealer: 0 VNĐ

Còn hàng

Máy chiếu Mitsubishi SD210U

Máy chiếu Mitsubishi SD210U

2000 ANSI Lumens, SVGA (800x600), 2000:1, Bảo hành: 1 năm

Mã hiệu: SD210U
Dealer: 12,300,000 VNĐ

Còn hàng

Máy chiếu mitsubishi EX 200U

Máy chiếu mitsubishi EX 200U

2300 ANSI Lumens, XGA (1024x768), 1250:1, Bảo hành: 1 năm

Mã hiệu: EX 200U
Dealer: 13,600,000 VNĐ

Còn hàng

Máy chiếu Mitsubishi SD220U

Máy chiếu Mitsubishi SD220U

2200 ANSI Lumens, SVGA (800x600), 2000:1, Bảo hành: 1 năm

Mã hiệu: SD220U
Dealer: 13,600,000 VNĐ

Còn hàng

Máy chiếu Mitsubishi XD 221U

Máy chiếu Mitsubishi XD 221U

2300 ANSI Lumens, XGA (1024x768), 2000:1, Bảo hành: 1 năm

Mã hiệu: XD 221U
Dealer: 14,900,000 VNĐ

Còn hàng

Máy chiếu Mitsubishi XD 211U

Máy chiếu Mitsubishi XD 211U

2200 ANSI Lumens, XGA (1024x768), 2000:1, Bảo hành: 1 năm

Mã hiệu: XD 211U
Dealer: 14,900,000 VNĐ

Còn hàng

Máy chiếu Mitsubishi XD510U

Máy chiếu Mitsubishi XD510U

2600 ANSI Lumens, XGA (1024x768), 2000:1, Bảo hành: 1 năm

Mã hiệu: XD510U
Dealer: 18,360,600 VNĐ

Còn hàng

Máy chiếu Mitsubishi XD 250U

Máy chiếu Mitsubishi XD 250U

2700 ANSI Lumens, XGA (1024x768), 2000:1, Bảo hành: 1 năm

Mã hiệu: XD 250U
Dealer: 21,300,000 VNĐ

Còn hàng

Máy chiếu Mitsubishi XD530E

Máy chiếu Mitsubishi XD530E

3000 ANSI Lumens, XGA (1024x768), 2000:1, Bảo hành: 1 năm

Mã hiệu: XD530E
Dealer: 32,100,000 VNĐ

Còn hàng

Máy chiếu Mitsubishi XD460U

Máy chiếu Mitsubishi XD460U

3000 ANSI Lumens, XGA (1024x768), 2500:1, Bảo hành: 1 năm

Mã hiệu: XD460U
Dealer: 31,098,000 VNĐ

Còn hàng

Máy chiếu Mitsubishi XL1550U

Máy chiếu Mitsubishi XL1550U

3100 ANSI Lumens, XGA (1024x768), 400:1, Bảo hành: 1 năm

Mã hiệu: XL1550U
Dealer: 33,200,000 VNĐ

Còn hàng

Máy chiếu Mitsubishi LVP-XD490U

Máy chiếu Mitsubishi LVP-XD490U

3000 ANSI Lumens, XGA (1024x768), 2500:1, Bảo hành: 1 năm

Mã hiệu: LVP-XD490U
Dealer: 46,221,000 VNĐ

Còn hàng

Máy chiếu Mitsubishi HL-650U

Máy chiếu Mitsubishi HL-650U

3.100 ANSI Lumens, UXGA (1600x1200), 600:1, Bảo hành: 1 năm

Mã hiệu: HL-650U
Dealer: 0 VNĐ

Còn hàng

Máy chiếu Mitsubishi EX220U

Máy chiếu Mitsubishi EX220U

XGA (1024 x 768); 2.500 ANSI; DLP; 2000:1

Mã hiệu: Mitsubishi EX220U
Dealer: 0 VNĐ

Còn hàng

Máy chiếu Mitsubishi EX320U

Máy chiếu Mitsubishi EX320U

XGA (1024 x 768); 3.000 ANSI; 5.000 giờ; 2000:1

Mã hiệu: Mitsubishi EX320U
Dealer: 18,300,000 VNĐ

Còn hàng

Máy chiếu Mitsubishi EX240U

Máy chiếu Mitsubishi EX240U

XGA (1024 x 768); 2.500 ANSI; 4.000 giờ; 2000:1

Mã hiệu: Mitsubishi EX240U
Dealer: 0 VNĐ

Còn hàng

Trang: 1 2  >   >>