Giỏ hàng của bạn
0

Máy chiếu

Máy chiếu Gần

Máy chiếu vật thể

Màn chiếu

Khung treo máy chiếu

Bút trình chiếu

Màn hình tương tác

Bóng đèn máy chiếu

Cáp VGA-HDMI

Máy hủy tài liệu

Thiết bị Tương tác

Bảng tương tác

Hệ Thống phòng LAB

Phần Mềm

Máy chiếu Off Hàng

Thiết Bị Sạc Thông Minh

Đối tác
  • NEC
  • Hitachi
  • BenQ
  • Smartboard
  • Hinh 4
  • Hinh 2
  • Hình 2

Sản Phẩm Máy chiếu LENS

LENS
Lens Máy Chiếu Epson ELPLL07

Lens Máy Chiếu Epson ELPLL07

Lens Máy Chiếu Epson ELPLL07 tỷ lệ thu phóng: 1 - 1,39, Khoảng cách chiếu: 24 ’3 "- 292’ 8"

Mã hiệu: Epson ELPLL07
Dealer: 0 VNĐ

Còn hàng

Lens Máy Chiếu Epson ELPLL08

Lens Máy Chiếu Epson ELPLL08

Lens Máy Chiếu Epson ELPLL08 tỷ lệ thu phóng: 1,0 - 1,4 lần

Mã hiệu: Epson ELPLL08
Dealer: 0 VNĐ

Còn hàng

Lens Máy Chiếu Epson ELPLL09

Lens Máy Chiếu Epson ELPLL09

Lens Máy Chiếu Epson ELPLL09 Tỷ lệ ném (Màn hình 200 "): 4,79 - 7,20

Mã hiệu: ELPLL09
Dealer: 0 VNĐ

Còn hàng

Lens Máy Chiếu Epson ELPLL10

Lens Máy Chiếu Epson ELPLL10

Lens Máy Chiếu Epson ELPLL10 Tiêu cự: 216.6 - 326.8 mm

Mã hiệu: Epson ELPLL10
Dealer: 0 VNĐ

Còn hàng

Lens Máy Chiếu Epson ELPLM06

Lens Máy Chiếu Epson ELPLM06

Lens Máy Chiếu Epson ELPLM06 Tỷ lệ Thu phóng: 1-1,5

Mã hiệu: Epson ELPLM06
Dealer: 0 VNĐ

Còn hàng

Lens Máy Chiếu Epson ELPLM07

Lens Máy Chiếu Epson ELPLM07

Ống kính Middle throw Zoom # 2 (ELPLM07) của Epson là ống kính có thể hoán đổi và hoạt động với PowerLite Pro Z10000U, Z1005U, Z9870U, Z9875U, Z9750U, Z11000W, Z9900W, Z9800W, Z11000, Z1100

Mã hiệu: Epson ELPLM07
Dealer: 0 VNĐ

Còn hàng

Lens Máy Chiếu Epson ELPLM08

Lens Máy Chiếu Epson ELPLM08

Ống kính Middle throw Zoom Lens (ELPLM08) là một ống kính hoán đổi và hoạt động với các máy chiếu PowerLite Pro G7XXX và Pro L Series (không bao gồm Pro L1500, Pro L1505 và Pro L25000).

Mã hiệu: Epson ELPLM08
Dealer: 0 VNĐ

Còn hàng

Lens Máy Chiếu Epson ELPLM09

Lens Máy Chiếu Epson ELPLM09

Ống kính zoom trung của Epson (ELPLM09) là ống kính có thể hoán đổi và hoạt động với máy chiếu PowerLite Pro G7XXX và Pro L Series (không bao gồm Pro L25000.

Mã hiệu: Epson ELPLM09
Dealer: 0 VNĐ

Còn hàng

Lens Máy Chiếu Epson ELPLM10

Lens Máy Chiếu Epson ELPLM10

Ống kính zoom trung ném của Epson (ELPLM0A) là ống kính có thể hoán đổi và hoạt động với máy chiếu PowerLite Pro L Series (không bao gồm Pro L25000)

Mã hiệu: Epson ELPLM10
Dealer: 0 VNĐ

Còn hàng

Lens Máy Chiếu Epson ELPLM11

Lens Máy Chiếu Epson ELPLM11

Ống kính zoom trung ném của Epson (ELPLM0B) là một ống kính có thể hoán đổi và hoạt động với máy chiếu PowerLite Pro L Series (không bao gồm Pro L25000).

Mã hiệu: Epson ELPLM11
Dealer: 0 VNĐ

Còn hàng

Lens Máy Chiếu Epson ELPLM13

Lens Máy Chiếu Epson ELPLM13

Ống kính zoom số 2 tầm trung của Epson (ELPLM13) là một ống kính có thể hoán đổi và hoạt động với Máy chiếu Pro L25000.

Mã hiệu: Epson ELPLM13
Dealer: 0 VNĐ

Còn hàng

Lens Máy Chiếu Epson ELPLM14

Lens Máy Chiếu Epson ELPLM14

Ống kính zoom số 3 tầm trung của Epson (ELPLM14) là ống kính có thể hoán đổi và hoạt động với Máy chiếu Pro L25000.

Mã hiệu: Epson ELPLM14
Dealer: 0 VNĐ

Còn hàng

Lens Máy Chiếu Epson ELPLM15

Lens Máy Chiếu Epson ELPLM15

Ống kính zoom trung số 2 (ELPLM15)

Mã hiệu: Epson ELPLM15
Dealer: 0 VNĐ

Còn hàng

Lens Máy Chiếu Epson ELPLR04

Lens Máy Chiếu Epson ELPLR04

Ống kính cố định chiếu phía sau của Epson (ELPLR04) là một ống kính có thể hoán đổi cho nhau, hoạt động với PowerLite Pro Z10000U, Z1005U, Z9870U, Z9875U, Z9750U, Z11000W, Z9900W, Z9800W, Z11000, Z1100.

Mã hiệu: Epson ELPLR04
Dealer: 0 VNĐ

Còn hàng

Lens Máy Chiếu Epson ELPLR05

Lens Máy Chiếu Epson ELPLR05

Ống kính zoom sau ném của Epson (ELPLR05) là ống kính có thể hoán đổi và hoạt động với Máy chiếu Pro L25000.

Mã hiệu: Epson ELPLR05
Dealer: 0 VNĐ

Còn hàng

Lens Máy Chiếu Epson ELPLS04

Lens Máy Chiếu Epson ELPLS04

Ống kính tiêu chuẩn của Epson (ELPLS04) là một ống kính có thể hoán đổi và hoạt động với PowerLite Pro Z8000WUNL, Z8050WNL Máy chiếu Z11005 và Z9870.

Mã hiệu: Epson ELPLS04
Dealer: 0 VNĐ

Còn hàng

Trang: 1 2 3 4 5 6 7 8  >   >>