Giỏ hàng của bạn
0

Máy chiếu

Máy chiếu Gần

Máy chiếu vật thể

Màn chiếu

Khung treo máy chiếu

Bút trình chiếu

Màn hình tương tác

Bóng đèn máy chiếu

Cáp VGA-HDMI

Máy hủy tài liệu

Thiết bị Tương tác

Bảng tương tác

Hệ Thống phòng LAB

Phần Mềm

Máy chiếu Off Hàng

Thiết Bị Sạc Thông Minh

Đối tác
  • NEC
  • Hitachi
  • BenQ
  • Smartboard
  • Hinh 4
  • Hinh 2
  • Hình 2

Sản Phẩm Máy chiếu Máy Chiếu Nec

Máy Chiếu Nec
Máy chiếu Nec M260XG

Máy chiếu Nec M260XG

2.600 ANSI Lumens, XGA (1024 x 768), 2.000:1, Bảo hành: 2 Năm

Mã hiệu: M260XG
Dealer: 17,900,000 VNĐ

khuyến mãi

Máy chiếu Nec NP-V300XG

Máy chiếu Nec NP-V300XG

3000 ANSI Lumens, XGA (1024 x 768), 2000:1, Bảo hành: 2 Năm

Mã hiệu: NP-V300XG
Dealer: 50,000,000 VNĐ

Còn hàng

Máy chiếu Nec M300XG

Máy chiếu Nec M300XG

3000 ANSI Lumens, XGA (1024x768), 2.000:1, Bảo hành: 2 Năm

Mã hiệu: M300XG
Dealer: 19,600,000 VNĐ

Đặt hàng

Máy chiếu Nec NP43G

Máy chiếu Nec NP43G

2300 ANSI Lumens, XGA (024x768), 1600:1, Bảo hành: 2 Năm

Mã hiệu: NP43G
Dealer: 19,000,000 VNĐ

Đặt hàng

Máy chiếu Nec M300WG

Máy chiếu Nec M300WG

3000 ANSI Lumens, WXGA (1280x800), 2000:1, Bảo hành: 2 Năm

Mã hiệu: M300WG
Dealer: 24,000,000 VNĐ

Đặt hàng

Máy chiếu Nec NP63G

Máy chiếu Nec NP63G

3000 ANSI Lumens, XGA (1024x768), 1600:1, Bảo hành: 2 Năm

Mã hiệu: NP63G
Dealer: 25,200,000 VNĐ

Đặt hàng

Máy chiếu Nec M350XG

Máy chiếu Nec M350XG

3.500 ANSI Lumens, XGA (1024 x 768), 2.000:1, Bảo hành: 2 Năm

Mã hiệu: M350XG
Dealer: 26,000,000 VNĐ

Đặt hàng

Máy chiếu Nec NP64G

Máy chiếu Nec NP64G

3000 ANSI Lumens, XGA (1024x768), 1600 :1, Bảo hành: 2 Năm

Mã hiệu: NP64G
Dealer: 27,600,000 VNĐ

Đặt hàng

Máy chiếu Nec NP-M300XSG

Máy chiếu Nec NP-M300XSG

Máy chiếu Nec NP-M300XSG 3.000 ANSI Lumens, XGA (1024 x 768), 2.000:1, Bảo hành: 2 Năm

Mã hiệu: NP-M300XSG
Dealer: 40,000,000 VNĐ

Còn hàng

Máy chiếu Nec NP-P350XG

Máy chiếu Nec NP-P350XG

3.500 ANSI Lumens, XGA (1024 x 768), 2000:1, Bảo hành: 2 Năm

Mã hiệu: NP-P350XG
Dealer: 34,600,000 VNĐ

Đặt hàng

Máy chiếu Nec NP-M350XSG

Máy chiếu Nec NP-M350XSG

3.500 ANSI Lumens, XGA (1024 x 768), 2.000:1, Bảo hành: 2 Năm

Mã hiệu: NP-M350XSG
Dealer: 29,500,000 VNĐ

Đặt hàng

Máy chiếu Nec NP-M300WSG

Máy chiếu Nec NP-M300WSG

3000 ANSI Lumens, WXGA (1280 x 800), 2.000:1, Bảo hành: 2 Năm

Mã hiệu: NP-M300WSG
Dealer: 30,800,000 VNĐ

Đặt hàng

Máy chiếu Nec NP-P350W

Máy chiếu Nec NP-P350W

3.500 ANSI Lumens, WXGA (1280 x 800), 2.000:1, Bảo hành: 2 Năm

Mã hiệu: NP-P350W
Dealer: 36,500,000 VNĐ

Đặt hàng

Máy chiếu Nec NP-U250XG

Máy chiếu Nec NP-U250XG

2.500 ANSI Lumens, XGA (1024 x 768), 2.000:1, Bảo hành: 2 Năm

Mã hiệu: NP-U250XG
Dealer: 41,500,000 VNĐ

Đặt hàng

Máy chiếu Nec NP-P420XG

Máy chiếu Nec NP-P420XG

4.200 ANSI Lumens, XGA (1024 x 768), 2.000:1, Bảo hành: 2 Năm

Mã hiệu: NP-P420XG
Dealer: 43,700,000 VNĐ

Đặt hàng

Máy chiếu Nec NP-U300XG

Máy chiếu Nec NP-U300XG

3.000 ANSI Lumens, XGA (1024 x 768), 2.000:1, Bảo hành: 2 Năm

Mã hiệu: NP-U300XG
Dealer: 45,000,000 VNĐ

Đặt hàng

Trang: 1 2 3 4 5  >   >>