Giỏ hàng của bạn
0

Máy chiếu

Máy chiếu Gần

Máy chiếu vật thể

Màn chiếu

Khung treo máy chiếu

Bút trình chiếu

Màn hình tương tác

Bóng đèn máy chiếu

Cáp VGA-HDMI

Máy hủy tài liệu

Thiết bị Tương tác

Bảng tương tác

Hệ Thống phòng LAB

Phần Mềm

Máy chiếu Off Hàng

Thiết Bị Sạc Thông Minh

Đối tác
  • NEC
  • Hitachi
  • BenQ
  • Smartboard
  • Hinh 4
  • Hinh 2
  • Hình 2

Sản Phẩm Máy chiếu Off Hàng Projector Infocus

Projector Infocus
Máy chiếu Infocus In3118HD

Máy chiếu Infocus In3118HD

3.600 ANSI Lumens, 1080p (1920 x 1080), 3.000:1, Tặng Bút, Bảo hành: 3 Năm

Mã hiệu: In3118HD
Dealer: 25,970,000 VNĐ

Hết hàng

Máy chiếu Infocus In105

Máy chiếu Infocus In105

3000 ANSI Lumens, XGA (1024 x 768), 4000:1, Tặng Bút, Bảo hành: 3 Năm

Mã hiệu: In105
Dealer: 9,900,000 VNĐ

Hết hàng

Máy chiếu Infocus In2116

Máy chiếu Infocus In2116

3000 ANSI Lumens, WXGA (1280x 800), 2100:1, Tặng Bút, Bảo hành: 3 Năm

Mã hiệu: In2116
Dealer: 14,000,000 VNĐ

Hết hàng

Máy chiếu Infocus In3114

Máy chiếu Infocus In3114

3500 ANSI Lumens, XGA (1024 x 768), 2100:1, Tặng Bút, Bảo hành: 3 Năm

Mã hiệu: In3114
Dealer: 28,000,000 VNĐ

Hết hàng

Máy chiếu Infocus In5135

Máy chiếu Infocus In5135

4.200 ANSI Lumens, WUXGA (1920 x 1200), 3.000:1, Tặng Bút, Bảo hành: 3 Năm

Mã hiệu: In5135
Dealer: 97,000,000 VNĐ

Hết hàng

Máy chiếu Infocus In5145

Máy chiếu Infocus In5145

5.000 ANSI Lumens, WUXGA (1920 x 1200), 3.000:1, Tặng Bút, Bảo hành: 3 Năm

Mã hiệu: In5145
Dealer: 116,600,000 VNĐ

Hết hàng

Máy chiếu Infocus In5142

Máy chiếu Infocus In5142

5.000 ANSI Lumens, XGA (1024x 768), 3.000:1, Tặng Bút, Bảo hành: 3 Năm,

Mã hiệu: In5142
Dealer: 75,300,000 VNĐ

Hết hàng

Máy chiếu Infocus In5144

Máy chiếu Infocus In5144

5.500 ANSI Lumens, WXGA (1280 x 800), 3.000:1, Tặng Bút, Bảo hành: 3 Năm

Mã hiệu: In5144
Dealer: 81,300,000 VNĐ

Hết hàng

Máy chiếu Infocus In5542

Máy chiếu Infocus In5542

7.500 ANSI Lumens, XGA (1024 x 768), 2500:1, Tặng Bút, Bảo hành: 3 Năm

Mã hiệu: In5542
Dealer: 152,500,000 VNĐ

Hết hàng

Máy chiếu Infocus In5544

Máy chiếu Infocus In5544

6.500 ANSI Lumens, WXGA (1366 x 800), 2.500:1, Tặng Bút, Bảo hành: 3 Năm

Mã hiệu: In5544
Dealer: 176,700,000 VNĐ

Hết hàng

Máy chiếu Infocus In5312

Máy chiếu Infocus In5312

4.500 ANSI Lumens, XGA (1024 x 768), 2.000:1, Tặng Bút, Bảo hành: 3 Năm

Mã hiệu: In5312
Dealer: 49,300,000 VNĐ

Hết hàng

Trang: 1