Giỏ hàng của bạn
0

Máy chiếu

Máy chiếu Gần

Máy chiếu vật thể

Màn chiếu

Khung treo máy chiếu

Bút trình chiếu

Màn hình tương tác

Bóng đèn máy chiếu

Cáp VGA-HDMI

Máy hủy tài liệu

Thiết bị Tương tác

Bảng tương tác

Hệ Thống phòng LAB

Phần Mềm

Máy chiếu Off Hàng

Thiết Bị Sạc Thông Minh

Đối tác
  • NEC
  • Hitachi
  • BenQ
  • Smartboard
  • Hinh 4
  • Hinh 2
  • Hình 2

Sản Phẩm Màn chiếu Màn chiếu E-VGA

Màn chiếu E-VGA
Màn Chiếu Điện 60 INCH E-VGA - Mã E50GT, Tỉ Lệ 1 : 1

Màn Chiếu Điện 60 INCH E-VGA - Mã E50GT, Tỉ Lệ 1 : 1

Màn Chiếu Điện 60 INCH E-VGA - Mã E50GT, Tỉ Lệ 1 : 1 chính hãng giá tốt ưu đãi tại Đức Pháp

Mã hiệu: E60GT
Dealer: 0 VNĐ

Còn hàng

Màn Chiếu Điện 70 INCH E-VGA Điều Khiển Từ Xa - Mã E70GT, Tỉ Lệ 1 : 1

Màn Chiếu Điện 70 INCH E-VGA Điều Khiển Từ Xa - Mã E70GT, Tỉ Lệ 1 : 1

Màn Chiếu Điện 70 INCH E-VGA Điều Khiển Từ Xa - Mã E70GT, Tỉ Lệ 1 : 1 chính hãng giá tốt ưu đãi tại Đức Pháp

Mã hiệu: E70GT
Dealer: 0 VNĐ

Còn hàng

Màn Chiếu Điện 50 INCH E-VGA - Mã E50GT, Tỉ Lệ 1 : 1

Màn Chiếu Điện 50 INCH E-VGA - Mã E50GT, Tỉ Lệ 1 : 1

Màn Chiếu Điện 50 INCH E-VGA - Mã E50GT, Tỉ Lệ 1 : 1 chính hãng giá tốt ưu đãi tại Đức Pháp

Mã hiệu: E50GT
Dealer: 0 VNĐ

Còn hàng

Màn Chiếu Điện 80 INCH E-VGA Điều Khiển Từ Xa - Mã E80GT, Tỉ Lệ 1 : 1

Màn Chiếu Điện 80 INCH E-VGA Điều Khiển Từ Xa - Mã E80GT, Tỉ Lệ 1 : 1

Màn Chiếu Điện 80 INCH E-VGA Điều Khiển Từ Xa - Mã E80GT, Tỉ Lệ 1 : 1 chính hãng giá tốt ưu đãi tại Đức Pháp

Mã hiệu: E80GT
Dealer: 0 VNĐ

Còn hàng

Màn Chiếu Điện 84 INCH E-VGA Điều Khiển Từ Xa - Mã E84GT, Tỉ Lệ 1 : 1

Màn Chiếu Điện 84 INCH E-VGA Điều Khiển Từ Xa - Mã E84GT, Tỉ Lệ 1 : 1

Màn Chiếu Điện 84 INCH E-VGA Điều Khiển Từ Xa - Mã E84GT, Tỉ Lệ 1 : 1 chính hãng giá rẻ tại TP.HCM

Mã hiệu: E84GT
Dealer: 0 VNĐ

Còn hàng

Màn Chiếu Điện 96 INCH E-VGA Điều Khiển Từ Xa - Mã E96GT, Tỉ Lệ 1 : 1

Màn Chiếu Điện 96 INCH E-VGA Điều Khiển Từ Xa - Mã E96GT, Tỉ Lệ 1 : 1

Màn Chiếu Điện 96 INCH E-VGA Điều Khiển Từ Xa - Mã E96GT, Tỉ Lệ 1 : 1 chính hãng giá tốt ưu đãi tại Đức Pháp

Mã hiệu: E96GT
Dealer: 0 VNĐ

Còn hàng

Màn Chiếu Điện 96 E-VGA Điều Khiển Từ Xa - Mã EW96GT, Tỉ Lệ 4 : 3

Màn Chiếu Điện 96 E-VGA Điều Khiển Từ Xa - Mã EW96GT, Tỉ Lệ 4 : 3

Màn Chiếu Điện 96 E-VGA Điều Khiển Từ Xa - Mã EW96GT, Tỉ Lệ 4 : 3 chính hãng giá tốt ưu đãi tại Đức Pháp

Mã hiệu: EW96GT
Dealer: 0 VNĐ

Còn hàng

Màn Chiếu Điện 150 INCH E-VGA Điều Khiển Điện Từ Xa - Mã EW150GT, Tỉ Lệ 4 : 3

Màn Chiếu Điện 150 INCH E-VGA Điều Khiển Điện Từ Xa - Mã EW150GT, Tỉ Lệ 4 : 3

Màn Chiếu Điện 150 INCH E-VGA Điều Khiển Điện Từ Xa - Mã EW150GT, Tỉ Lệ 4 : 3 chính hãng giá tốt ưu đãi tại Đức Pháp

Mã hiệu: EW150GT
Dealer: 0 VNĐ

Còn hàng

Màn Chiếu Điện 170 INCH E-VGA Điều Khiển Từ Xa - Mã E170GT, Tỉ Lệ 1 : 1

Màn Chiếu Điện 170 INCH E-VGA Điều Khiển Từ Xa - Mã E170GT, Tỉ Lệ 1 : 1

Màn Chiếu Điện 170 INCH E-VGA Điều Khiển Từ Xa - Mã E170GT, Tỉ Lệ 1 : 1 chính hãng giá tốt ưu đãi tại Đức Pháp

Mã hiệu: E170GT
Dealer: 0 VNĐ

Còn hàng

Màn Chiếu Điện 180 INCH E-VGA Điều Khiển Từ Xa - Mã EW180GT, Tỉ Lệ 4 : 3

Màn Chiếu Điện 180 INCH E-VGA Điều Khiển Từ Xa - Mã EW180GT, Tỉ Lệ 4 : 3

Màn Chiếu Điện 180 INCH E-VGA Điều Khiển Từ Xa - Mã EW180GT, Tỉ Lệ 4 : 3 chính hãng giá tốt ưu đãi tại Đức Pháp

Mã hiệu: EW180GT
Dealer: 0 VNĐ

Còn hàng

Màn Chiếu Điện 200 INCH E-VGA Điều Khiển Từ Xa - Mã EW200GT, Tỉ Lệ 4 : 3

Màn Chiếu Điện 200 INCH E-VGA Điều Khiển Từ Xa - Mã EW200GT, Tỉ Lệ 4 : 3

Màn Chiếu Điện 200 INCH E-VGA Điều Khiển Từ Xa - Mã EW200GT, Tỉ Lệ 4 : 3 chính hãng giá tốt ưu đãi tại Đức Pháp

Mã hiệu: EW200GT
Dealer: 0 VNĐ

Còn hàng

Màn Chiếu Điện 200 INCH E-VGA Điều Khiển Từ Xa - Mã E200GT, Tỉ Lệ 1 : 1

Màn Chiếu Điện 200 INCH E-VGA Điều Khiển Từ Xa - Mã E200GT, Tỉ Lệ 1 : 1

Màn Chiếu Điện 200 INCH E-VGA Điều Khiển Từ Xa - Mã E200GT, Tỉ Lệ 1 : 1 chính hãng giá tốt ưu đãi tại Đức Pháp

Mã hiệu: E200GT
Dealer: 0 VNĐ

Còn hàng

Màn Chiếu Điện 225 INCH E-VGA Điều Khiển Từ Xa - Mã E225GT, TL 1 : 1

Màn Chiếu Điện 225 INCH E-VGA Điều Khiển Từ Xa - Mã E225GT, TL 1 : 1

Màn Chiếu Điện 225 INCH E-VGA Điều Khiển Từ Xa - Mã E225GT, TL 1 : 1 chính hãng giá tốt ưu đãi tại Đức Pháp

Mã hiệu: E225GT
Dealer: 0 VNĐ

Còn hàng

Màn Chiếu Điện 250 INCH E-VGA Điều Khiển Từ Xa - Mã E250GT, Tỉ Lệ 1 : 1

Màn Chiếu Điện 250 INCH E-VGA Điều Khiển Từ Xa - Mã E250GT, Tỉ Lệ 1 : 1

Màn Chiếu Điện 250 INCH E-VGA Điều Khiển Từ Xa - Mã E250GT, Tỉ Lệ 1 : 1 chính hãng giá tốt ưu đãi tại Đức Pháp

Mã hiệu: E250GT
Dealer: 0 VNĐ

Còn hàng

 Màn Chiếu Điện 300 INCH E-VGA Điều Khiển Từ Xa - Mã EW300GT, Tỉ Lệ 4 : 3

Màn Chiếu Điện 300 INCH E-VGA Điều Khiển Từ Xa - Mã EW300GT, Tỉ Lệ 4 : 3

Màn Chiếu Điện 300 INCH E-VGA Điều Khiển Từ Xa - Mã EW300GT, Tỉ Lệ 4 : 3 chính hãng giá tốt ưu đãi tại Đức Pháp

Mã hiệu: EW300GT
Dealer: 0 VNĐ

Còn hàng

Màn Chiếu Điện 400 INCH E-VGA Điều Khiển Từ Xa - Mã EW400GT, Tỉ Lệ 4 : 3

Màn Chiếu Điện 400 INCH E-VGA Điều Khiển Từ Xa - Mã EW400GT, Tỉ Lệ 4 : 3

Màn Chiếu Điện 400 INCH E-VGA Điều Khiển Từ Xa - Mã EW400GT, Tỉ Lệ 4 : 3 chính hãng giá tốt ưu đãi tại Đức Pháp

Mã hiệu: EW400GT
Dealer: 0 VNĐ

Còn hàng

Trang: 1 2  >   >>