Giỏ hàng của bạn
0

Máy chiếu

Máy chiếu Gần

Máy chiếu vật thể

Màn chiếu

Khung treo máy chiếu

Bút trình chiếu

Màn hình tương tác

Bóng đèn máy chiếu

Cáp VGA-HDMI

Máy hủy tài liệu

Thiết bị Tương tác

Bảng tương tác

Hệ Thống phòng LAB

Phần Mềm

Máy chiếu Off Hàng

Đối tác
  • NEC
  • Hitachi
  • BenQ
  • Smartboard
  • Hinh 4
  • Hinh 2
  • Hình 2
Bóng đèn Hitachi GLH-53

Còn hàng

Dealer: 5,800,000 VNĐ

Bóng đèn Hitachi GLH-53

Dùng cho máy chiếu Hitachi RS55 Lamp GLH-53 FOR :DT00701 ; DT00707 Tuổi thọ: 3.000 giờ

Độ Công nghệ:

RS55

Bóng đèn

3.000 giờ

8,041 lượt xem sản phẩm

HIỂN THỊ

Model dùng chung

RS55 Projector

Tuổi thọ bóng đèn

3000 giờ

Bảo hành

3 tháng hoặc 500h tùy điều kiện nào đến trước.

Ghi Chú
 

·         Giá trên chưa bao gồm VAT 10%.

·         Giá và sản phẩm có thể thay đổi mà không cần báo trước.

·         Xin vui lòng liên hệ (08) 66807079 hoặc 0908336419 (Mr.Tuấn).

 
 
Bóng đèn Hitachi DT00331

Bóng đèn Hitachi DT00331

0 VNĐ

Bóng đèn Hitachi DT00231

Bóng đèn Hitachi DT00231

0 VNĐ

Bóng đèn Hitachi GLH-109

Bóng đèn Hitachi GLH-109

0 VNĐ

Bóng đèn Hitachi GLH-94

Bóng đèn Hitachi GLH-94

5,800,000 VNĐ

Bóng đèn Hitachi L-CPS210

Bóng đèn Hitachi L-CPS210

5,800,000 VNĐ

Bóng đèn Hitachi L-DT00621

Bóng đèn Hitachi L-DT00621

5,800,000 VNĐ

Bóng đèn Hitachi L-DT00661

Bóng đèn Hitachi L-DT00661

5,800,000 VNĐ

Bóng đèn Hitachi GLH-116

Bóng đèn Hitachi GLH-116

5,800,000 VNĐ

Bóng đèn Hitachi GLH-53

Bóng đèn Hitachi GLH-53

5,800,000 VNĐ

Bóng đèn Hitachi GLH-96

Bóng đèn Hitachi GLH-96

5,800,000 VNĐ

Bóng đèn Hitachi GLH-97

Bóng đèn Hitachi GLH-97

5,800,000 VNĐ

Bóng đèn Hitachi GLH-128

Bóng đèn Hitachi GLH-128

5,800,000 VNĐ

Bóng đèn Hitachi L-CPX1

Bóng đèn Hitachi L-CPX1

5,800,000 VNĐ

Bóng đèn Hitachi GLH-135

Bóng đèn Hitachi GLH-135

5,800,000 VNĐ

Bóng đèn Máy Chiếu Hitachi CP-X608

Bóng đèn Máy Chiếu Hitachi CP-X608

6,450,000 VNĐ

Bóng đèn Máy Chiếu Hitachi CP-RX79

Bóng đèn Máy Chiếu Hitachi CP-RX79

4,090,000 VNĐ

Bóng đèn Máy Chiếu Hitachi CP-X3020

Bóng đèn Máy Chiếu Hitachi CP-X3020

5,400,000 VNĐ

 Bóng đèn Máy Chiếu Hitachi CP-RX82

Bóng đèn Máy Chiếu Hitachi CP-RX82

4,090,000 VNĐ

Bóng đèn Máy Chiếu HiTaChi CP- X2520

Bóng đèn Máy Chiếu HiTaChi CP- X2520

5,400,000 VNĐ

Bóng đèn Máy Chiếu HiTaChi CP-RX93

Bóng đèn Máy Chiếu HiTaChi CP-RX93

5,400,000 VNĐ

Bóng đèn Máy Chiếu Hitachi CP-X3

Bóng đèn Máy Chiếu Hitachi CP-X3

4,090,000 VNĐ

Bóng đèn Máy Chiếu Hitachi CP-X2511

Bóng đèn Máy Chiếu Hitachi CP-X2511

5,400,000 VNĐ

Bóng đèn Máy Chiếu Hitachi CP-X3511

Bóng đèn Máy Chiếu Hitachi CP-X3511

5,400,000 VNĐ

Bóng đèn Máy Chiếu Hitachi CP-X608

Bóng đèn Máy Chiếu Hitachi CP-X608

6,450,000 VNĐ

Bóng đèn Máy Chiếu Hitachi CP-SX635

Bóng đèn Máy Chiếu Hitachi CP-SX635

6,450,000 VNĐ

Bóng đèn Máy Chiếu Hitachi CP-A220N

Bóng đèn Máy Chiếu Hitachi CP-A220N

4,090,000 VNĐ

Bóng đèn Máy Chiếu Hitachi CP-D10

Bóng đèn Máy Chiếu Hitachi CP-D10

4,090,000 VNĐ

Bóng đèn Máy Chiếu Hitachi CP-X5201N

Bóng đèn Máy Chiếu Hitachi CP-X5201N

0 VNĐ

Bóng đèn Máy Chiếu Hitachi CP-SX635

Bóng đèn Máy Chiếu Hitachi CP-SX635

6,540,000 VNĐ

Bóng đèn Máy Chiếu Hitachi CP-X10000

Bóng đèn Máy Chiếu Hitachi CP-X10000

0 VNĐ

Bóng đèn Máy Chiếu Hitachi CP-SX12000

Bóng đèn Máy Chiếu Hitachi CP-SX12000

0 VNĐ

Bóng đèn Máy Chiếu Hitachi CP-X8160

Bóng đèn Máy Chiếu Hitachi CP-X8160

0 VNĐ

Bóng đèn Máy Chiếu Hitachi RX94

Bóng đèn Máy Chiếu Hitachi RX94

5,400,000 VNĐ

Bóng đèn Máy Chiếu Hitachi CP-DX250

Bóng đèn Máy Chiếu Hitachi CP-DX250

4,090,000 VNĐ

Bóng đèn Máy Chiếu Hitachi DX300

Bóng đèn Máy Chiếu Hitachi DX300

5,400,000 VNĐ

Bóng đèn Máy Chiếu Hitachi CP-EX300

Bóng đèn Máy Chiếu Hitachi CP-EX300

5,400,000 VNĐ

Bóng đèn Máy Chiếu Hitachi CP-X4022WN

Bóng đèn Máy Chiếu Hitachi CP-X4022WN

6,450,000 VNĐ

Bóng đèn Máy Chiếu Hitachi CP-D27WN

Bóng đèn Máy Chiếu Hitachi CP-D27WN

5,400,000 VNĐ

Bóng đèn Máy Chiếu Hitachi CP-AW2519WN

Bóng đèn Máy Chiếu Hitachi CP-AW2519WN

4,090,000 VNĐ

Bóng đèn Máy Chiếu Hitachi CP-AW2519WN

Bóng đèn Máy Chiếu Hitachi CP-AW2519WN

4,090,000 VNĐ

Bóng đèn máy chiếu Hitachi ED-27X - Hitachi DT01431 Lamp

Bóng đèn máy chiếu Hitachi ED-27X - Hitachi DT01431 Lamp

0 VNĐ

Bóng đèn máy chiếu Hitachi CP-EX301N - Hitachi DT01481 Lamp

Bóng đèn máy chiếu Hitachi CP-EX301N - Hitachi DT01481 Lamp

0 VNĐ

Bóng đèn máy chiếu Hitachi EW302N - Hitachi DT01431 Lamp

Bóng đèn máy chiếu Hitachi EW302N - Hitachi DT01431 Lamp

0 VNĐ

Bóng đèn máy chiếu Hitachi CP-EW300 - Hitachi DT01433 Lamp

Bóng đèn máy chiếu Hitachi CP-EW300 - Hitachi DT01433 Lamp

4,000,000 VNĐ

Bóng đèn máy chiếu Hitachi CP-D27WN - Hitachi DT01381 Lamp

Bóng đèn máy chiếu Hitachi CP-D27WN - Hitachi DT01381 Lamp

3,600,000 VNĐ

Bóng đèn máy chiếu Hitachi CP-D32WN - Hitachi DT01381 Lamp

Bóng đèn máy chiếu Hitachi CP-D32WN - Hitachi DT01381 Lamp

4,000,000 VNĐ

Bóng đèn máy chiếu Hitachi CP-X3030WN - Hitachi DT01431 Lamp

Bóng đèn máy chiếu Hitachi CP-X3030WN - Hitachi DT01431 Lamp

4,000,000 VNĐ

Bóng đèn máy chiếu Hitachi CPAX3003 - Hitachi DT01411 Lamp

Bóng đèn máy chiếu Hitachi CPAX3003 - Hitachi DT01411 Lamp

0 VNĐ

Bóng đèn máy chiếu Hitachi CP-X9110 - Hitachi DT01581 Lamp

Bóng đèn máy chiếu Hitachi CP-X9110 - Hitachi DT01581 Lamp

0 VNĐ

Bóng đèn máy chiếu Hitachi CP-CW301WN - Hitachi DT01511 Lamp

Bóng đèn máy chiếu Hitachi CP-CW301WN - Hitachi DT01511 Lamp

0 VNĐ

Bóng đèn máy chiếu Hitachi CP-EX400 - Hitachi DT01491 Lamp

Bóng đèn máy chiếu Hitachi CP-EX400 - Hitachi DT01491 Lamp

4,500,000 VNĐ

Bóng đèn máy chiếu Hitachi EX402 - Hitachi DT01481 Lamp

Bóng đèn máy chiếu Hitachi EX402 - Hitachi DT01481 Lamp

0 VNĐ

Bóng đèn máy chiếu Hitachi EX5001WN - Hitachi DT02061 Lamp

Bóng đèn máy chiếu Hitachi EX5001WN - Hitachi DT02061 Lamp

0 VNĐ

Bóng đèn máy chiếu Hitachi CP-X2530WN - Hitachi DT01431 Lamp

Bóng đèn máy chiếu Hitachi CP-X2530WN - Hitachi DT01431 Lamp

3,600,000 VNĐ

Bóng đèn máy chiếu Hitachi X3042WN - Hitachi DT01481 Lamp

Bóng đèn máy chiếu Hitachi X3042WN - Hitachi DT01481 Lamp

0 VNĐ

Bóng đèn máy chiếu Hitachi CP-X4022WN - Hitachi DT01171 Lamp

Bóng đèn máy chiếu Hitachi CP-X4022WN - Hitachi DT01171 Lamp

4,500,000 VNĐ

Bóng đèn máy chiếu Hitachi CP-X4030WN - Hitachi DT01481 Lamp

Bóng đèn máy chiếu Hitachi CP-X4030WN - Hitachi DT01481 Lamp

4,500,000 VNĐ

Bóng đèn máy chiếu Hitachi CP-X4041WN - Hitachi DT01481 Lamp

Bóng đèn máy chiếu Hitachi CP-X4041WN - Hitachi DT01481 Lamp

4,500,000 VNĐ

Bóng đèn máy chiếu Hitachi CP-X5022WN - Hitachi DT01171 Lamp

Bóng đèn máy chiếu Hitachi CP-X5022WN - Hitachi DT01171 Lamp

0 VNĐ

Bóng đèn máy chiếu Hitachi CP-X8170 - Hitachi DT01471 Lamp

Bóng đèn máy chiếu Hitachi CP-X8170 - Hitachi DT01471 Lamp

0 VNĐ

Bóng đèn máy chiếu Hitachi X8800 - Hitachi DT01871 Lamp

Bóng đèn máy chiếu Hitachi X8800 - Hitachi DT01871 Lamp

0 VNĐ

Bóng đèn máy chiếu Hitachi CP-X8800W - Hitachi DT01881 Lamp

Bóng đèn máy chiếu Hitachi CP-X8800W - Hitachi DT01881 Lamp

0 VNĐ

Bóng đèn máy chiếu Hitachi CP-AX2503 - Hitachi DT01511 Lamp

Bóng đèn máy chiếu Hitachi CP-AX2503 - Hitachi DT01511 Lamp

3,600,000 VNĐ

Bóng đèn máy chiếu Hitachi CP-AX3005EF - Hitachi DT01511 Lamp

Bóng đèn máy chiếu Hitachi CP-AX3005EF - Hitachi DT01511 Lamp

4,000,000 VNĐ

Bóng đèn máy chiếu Hitachi CP-EX3051WN - Hitachi DT02081 Lamp

Bóng đèn máy chiếu Hitachi CP-EX3051WN - Hitachi DT02081 Lamp

0 VNĐ