Giỏ hàng của bạn
0

Máy chiếu

Máy chiếu Gần

Máy chiếu vật thể

Màn chiếu

Khung treo máy chiếu

Bút trình chiếu

Màn hình tương tác

Bóng đèn máy chiếu

Cáp VGA-HDMI

Máy hủy tài liệu

Thiết bị Tương tác

Bảng tương tác

Hệ Thống phòng LAB

Phần Mềm

Máy chiếu Off Hàng

Đối tác
  • <?=$item->slide_name?>
  • <?=$item->slide_name?>
  • <?=$item->slide_name?>
  • <?=$item->slide_name?>
  • <?=$item->slide_name?>
  • <?=$item->slide_name?>
  • <?=$item->slide_name?>
<?=$detail->product_name_vn?>

Còn hàng

Dealer: 5,800,000 VNĐ

Bóng đèn Sony LMP-C121

Độ sáng: 700-750-900-1000 Ansi, 120 W UHP lamp, Dùng cho dòng VPL CX2,...

Độ sáng:

1000 Ansi

Độ Công nghệ:

VPL CX2,..

Bóng đèn

120 w

4,834 lượt xem sản phẩm

HIỂN THỊ

Model dùng chung

VPL- CX2 ; VPL - CX3 ; VPL - CS3 ; VPL - CS4 ; VPL - CX4 Projector

Độ sáng

700-750-900-1000 Ansi Lumens

Công suất bóng đèn

120 w

Tuổi thọ bóng đèn

3.000 giờ

Bảo hành

3 tháng hoặc 500h tùy điều kiện nào đến trước.

Ghi Chú
 

·         Giá trên chưa bao gồm VAT 10%.

·         Giá và sản phẩm có thể thay đổi mà không cần báo trước.

·         Xin vui lòng liên hệ (08) 66807079 hoặc 0908336419 (Mr.Tuấn).

 
<?=$item->product_name_vn?>

Bóng đèn máy chiếu Sony VPL-SW526 (LMP-E212)

VNĐ

<?=$item->product_name_vn?>

Bóng đèn Sony LMP-C150

5,800,000 VNĐ

<?=$item->product_name_vn?>

Bóng đèn Sony LMP-C200

5,800,000 VNĐ

<?=$item->product_name_vn?>

Bóng đèn Sony LMP-E109

5,800,000 VNĐ

<?=$item->product_name_vn?>

Bóng đèn Sony LMP-E180

5,800,000 VNĐ

<?=$item->product_name_vn?>

Bóng đèn Sony LMP-E150

5,800,000 VNĐ

<?=$item->product_name_vn?>

Bóng đèn Sony LMP-C121

5,800,000 VNĐ

<?=$item->product_name_vn?>

Bóng đèn Sony LMP-C162

5,800,000 VNĐ

<?=$item->product_name_vn?>

Bóng đèn Sony LMP-C163

5,800,000 VNĐ

<?=$item->product_name_vn?>

Bóng đèn Sony LMP-C161

5,800,000 VNĐ

<?=$item->product_name_vn?>

Bóng đèn Sony LMP-C132

5,800,000 VNĐ

<?=$item->product_name_vn?>

Bóng đèn Sony LMP-C133

5,800,000 VNĐ

<?=$item->product_name_vn?>

Bóng đèn Sony LMP-C160

5,800,000 VNĐ

<?=$item->product_name_vn?>

Bóng đèn Sony LMP-P202

5,800,000 VNĐ

<?=$item->product_name_vn?>

Bóng đèn Sony LMP-C190

5,800,000 VNĐ

<?=$item->product_name_vn?>

Bóng đèn Sony LMP-P260

5,800,000 VNĐ

<?=$item->product_name_vn?>

Bóng đèn Sony LMP-F300

5,800,000 VNĐ

<?=$item->product_name_vn?>

Bóng đèn máy chiếu Sony VPL-CH350 (LMP-C250)

0 VNĐ

<?=$item->product_name_vn?>

Bóng đèn máy chiếu Sony VPL-DW127 (LMP-D213)

0 VNĐ

<?=$item->product_name_vn?>

Bóng đèn máy chiếu Sony VPL-EX345 (LMP-E221)

0 VNĐ

<?=$item->product_name_vn?>

Bóng đèn máy chiếu Sony VPL-DX147 (LMP-D213)

VNĐ

<?=$item->product_name_vn?>

Bóng đèn máy chiếu Sony VPL-EX340 (LMP-E221)

0 VNĐ

<?=$item->product_name_vn?>

Bóng đèn máy chiếu Sony VPL-DX127 (LMP-D213)

VNĐ

<?=$item->product_name_vn?>

Bóng đèn máy chiếu Sony VPL-EX315 (LMP-E221)

0 VNĐ

<?=$item->product_name_vn?>

Bóng đèn máy chiếu Sony VPL-DX142 (LMP-D213)

VNĐ

<?=$item->product_name_vn?>

Bóng đèn máy chiếu Sony VPL-EW295 (LMP-E212)

0 VNĐ

<?=$item->product_name_vn?>

Bóng đèn máy chiếu Sony VPL-EX255 (LMP-E212)

0 VNĐ

<?=$item->product_name_vn?>

Bóng đèn máy chiếu Sony VPL-DW122 (LMP-D213)

VNĐ

<?=$item->product_name_vn?>

Bóng đèn máy chiếu Sony VPL-EX235 (LMP-E212)

0 VNĐ

<?=$item->product_name_vn?>

Bóng đèn máy chiếu Sony VPL-EX295 (LMP-E212)

0 VNĐ

<?=$item->product_name_vn?>

Bóng đèn máy chiếu Sony VPL-EX290 (LMP-E212)

0 VNĐ

<?=$item->product_name_vn?>

Bóng đèn máy chiếu Sony VPL-EX250 (LMP-E212)

0 VNĐ

<?=$item->product_name_vn?>

Bóng đèn Máy chiếu Sony VPL-EX100

4,090,000 VNĐ

<?=$item->product_name_vn?>

Bóng đèn Máy chiếu Sony VPL-EX120

5,400,000 VNĐ

<?=$item->product_name_vn?>

Bóng đèn Máy chiếu Sony VPL-EX70

5,400,000 VNĐ

<?=$item->product_name_vn?>

Bóng đèn Máy chiếu Sony VPL-EX145

5,400,000 VNĐ

<?=$item->product_name_vn?>

Bóng đèn Máy chiếu Sony VPL-EX70

5,400,000 VNĐ

<?=$item->product_name_vn?>

Bóng đèn Máy chiếu Sony VPL-EX7

4,090,000 VNĐ

<?=$item->product_name_vn?>

Bóng đèn Máy chiếu Sony VPL-EW130

5,400,000 VNĐ

<?=$item->product_name_vn?>

Bóng đèn Máy chiếu Sony VPL-DX11

5,400,000 VNĐ

<?=$item->product_name_vn?>

Bóng đèn Máy chiếu Sony VPL-SW125

5,400,000 VNĐ

<?=$item->product_name_vn?>

Bóng đèn Máy chiếu Sony VPL-DX10

4,090,000 VNĐ

<?=$item->product_name_vn?>

Bóng đèn Máy chiếu Sony VPL-DX15

5,400,000 VNĐ

<?=$item->product_name_vn?>

Bóng đèn Máy chiếu Sony VPL-CX235

0 VNĐ

<?=$item->product_name_vn?>

Bóng đèn Máy chiếu VPL-MX20

4,090,000 VNĐ

<?=$item->product_name_vn?>

Bóng đèn Máy chiếu Sony VPL-CW125

5,400,000 VNĐ

<?=$item->product_name_vn?>

Bóng đèn Máy chiếu Sony VPL-MX25

4,090,000 VNĐ

<?=$item->product_name_vn?>

Bóng đèn Máy chiếu Sony VPL-HW15

4,090,000 VNĐ

<?=$item->product_name_vn?>

Bóng đèn Máy chiếu Sony VPL-CW255

0 VNĐ

<?=$item->product_name_vn?>

Bóng đèn Máy chiếu Sony VPL-FX30

0 VNĐ

<?=$item->product_name_vn?>

Bóng đèn Máy chiếu Sony VPL-FX35

0 VNĐ

<?=$item->product_name_vn?>

Bóng đèn Máy chiếu Sony VPL-FE40

6,450,000 VNĐ

<?=$item->product_name_vn?>

Bóng đèn Máy chiếu Sony VPL-HW30

0 VNĐ

<?=$item->product_name_vn?>

Bóng đèn Máy chiếu Sony VPL-VW85

0 VNĐ

<?=$item->product_name_vn?>

Bóng đèn Máy chiếu Sony VPL-FH30

5,000,000 VNĐ

<?=$item->product_name_vn?>

Bóng đèn Máy chiếu Sony VPL-FX500L

0 VNĐ

<?=$item->product_name_vn?>

Bóng đèn Máy chiếu Sony VPL-DW120

5,400,000 VNĐ

<?=$item->product_name_vn?>

Bóng đèn Máy chiếu Sony VPL-DW125

5,400,000 VNĐ

<?=$item->product_name_vn?>

Bóng đèn Máy chiếu Sony VPL-SX125

5,400,000 VNĐ

<?=$item->product_name_vn?>

Bóng đèn Máy chiếu Sony VPL-SXW125

5,400,000 VNĐ

<?=$item->product_name_vn?>

Bóng đèn Máy chiếu Sony VPL-SW535

5,400,000 VNĐ

<?=$item->product_name_vn?>

Bóng đèn Máy chiếu Sony VPL-SW535C

5,400,000 VNĐ

<?=$item->product_name_vn?>

Bóng đèn Máy chiếu Sony VPL-SX535

5,400,000 VNĐ

<?=$item->product_name_vn?>

Bóng đèn Máy chiếu Sony VPL-SW525

4,090,000 VNĐ

<?=$item->product_name_vn?>

Bóng đèn Máy chiếu Sony VPL-SW525C

4,090,000 VNĐ

<?=$item->product_name_vn?>

Bóng đèn Máy chiếu Sony VPL-FX37

0 VNĐ

<?=$item->product_name_vn?>

Bóng đèn Máy chiếu Sony VPL-FH500L

0 VNĐ

<?=$item->product_name_vn?>

Bóng đèn Máy chiếu Sony VPL-DX100

4,090,000 VNĐ

<?=$item->product_name_vn?>

Bóng đèn Máy chiếu Sony VPL-EX221

5,400,000 VNĐ

<?=$item->product_name_vn?>

Bóng đèn Máy chiếu Sony VPL-EX225

5,400,000 VNĐ

<?=$item->product_name_vn?>

Bóng đèn Máy chiếu Sony VPL-EX241

5,400,000 VNĐ

<?=$item->product_name_vn?>

Bóng đèn Máy chiếu Sony VPL-EX271

6,450,000 VNĐ

<?=$item->product_name_vn?>

Bóng đèn Máy chiếu Sony VPL-EX245

5,400,000 VNĐ

<?=$item->product_name_vn?>

Bóng đèn Máy chiếu Sony VPL-EX275

6,450,000 VNĐ

<?=$item->product_name_vn?>

Bóng đèn máy chiếu Sony VPL-EX246 (LMP-E212)

0 VNĐ

<?=$item->product_name_vn?>

Bóng đèn máy chiếu Sony VPL-DX220 (LMP-D214)

0 VNĐ

<?=$item->product_name_vn?>

Bóng đèn máy chiếu Sony VPL-DX240 (LMP-D214)

0 VNĐ

<?=$item->product_name_vn?>

Bóng đèn máy chiếu Sony VPL-DX270 (LMP-D214)

0 VNĐ

<?=$item->product_name_vn?>

Bóng đèn máy chiếu Sony VPL-DW240 (LMP-D214)

0 VNĐ

<?=$item->product_name_vn?>

Bóng đèn máy chiếu Sony VPL-SW536C (LMP-E212)

VNĐ

<?=$item->product_name_vn?>

Bóng đèn máy chiếu Sony VPL-SW526C (LMP-E212)

VNĐ

<?=$item->product_name_vn?>

BÓNG ĐÈN MÁY CHIẾU SONY VPL-CS5

3,500,000 VNĐ

<?=$item->product_name_vn?>

Bóng đèn máy chiếu Sony VPL-SX226 (LMP-E212)

0 VNĐ

<?=$item->product_name_vn?>

Bóng đèn máy chiếu Sony VPL-EW255 (LMP-E212)

VNĐ

<?=$item->product_name_vn?>

Bóng đèn máy chiếu Sony VPL-SX225 (LMP-E212)

0 VNĐ

<?=$item->product_name_vn?>

Bóng đèn máy chiếu Sony VPL-EW235 (LMP-E212)

0 VNĐ

<?=$item->product_name_vn?>

Bóng đèn máy chiếu Sony VPL-EX230 (LMP-E212)

0 VNĐ

<?=$item->product_name_vn?>

Bóng đèn máy chiếu Sony VPL-EW246 (LMP-E212)

0 VNĐ

<?=$item->product_name_vn?>

Bóng đèn máy chiếu Sony VPL-EX272 (LMP-E212)

0 VNĐ

<?=$item->product_name_vn?>

Bóng đèn máy chiếu Sony VPL-EX242 (LMP-E212)

0 VNĐ

<?=$item->product_name_vn?>

Bóng đèn máy chiếu Sony VPL-EX226 (LMP-E212)

0 VNĐ

<?=$item->product_name_vn?>

Bóng đèn máy chiếu Sony VPL-EX222 (LMP-E212)

0 VNĐ

<?=$item->product_name_vn?>

Bóng đèn máy chiếu Sony VPL-EX276 (LMP-E212)

0 VNĐ

<?=$item->product_name_vn?>

Bóng đèn máy chiếu Sony VPL-EX310 (LMP-E221)

0 VNĐ

<?=$item->product_name_vn?>

Bóng đèn máy chiếu Sony VPL-EW345 (LMP-E221)

0 VNĐ

<?=$item->product_name_vn?>

Bóng đèn máy chiếu Sony VPL-EW315 (LMP-E221)

VNĐ

<?=$item->product_name_vn?>

Bóng đèn máy chiếu Sony VPL-DX122 (LMP-D213)

0 VNĐ

<?=$item->product_name_vn?>

Bóng đèn máy chiếu Sony VPL-DX111 (LMP-D213)

0 VNĐ

<?=$item->product_name_vn?>

Bóng đèn máy chiếu Sony VPL-CH355 (LMP-C250)

0 VNĐ

<?=$item->product_name_vn?>

Bóng đèn máy chiếu Sony VPL-DX102 (LMP-D213)

0 VNĐ

<?=$item->product_name_vn?>

Bóng đèn máy chiếu Sony VPL-DX120 (LMP-D213)

0 VNĐ

<?=$item->product_name_vn?>

Bóng đèn máy chiếu Sony VPL-DX126 (LMP-D213)

0 VNĐ

<?=$item->product_name_vn?>

Bóng đèn máy chiếu Sony VPL-DW126 (LMP-D213)

0 VNĐ

<?=$item->product_name_vn?>

Bóng đèn máy chiếu Sony VPL-DX140 (LMP-D213)

0 VNĐ

<?=$item->product_name_vn?>

Bóng đèn máy chiếu Sony VPL-DX131 (LMP-D213)

0 VNĐ

<?=$item->product_name_vn?>

Bóng đèn máy chiếu Sony VPL-EW575 (LMP-E221)

0 VNĐ

<?=$item->product_name_vn?>

Bóng đèn máy chiếu Sony VPL-EW348 (LMP-E221)

0 VNĐ

<?=$item->product_name_vn?>

Bóng đèn máy chiếu Sony VPL-EW435 (LMP-E221)

0 VNĐ

<?=$item->product_name_vn?>

Bóng đèn máy chiếu Sony VPL-EX435 (LMP-E221)

0 VNĐ

<?=$item->product_name_vn?>

Bóng đèn máy chiếu Sony VPL-EX575 (LMP-E221)

0 VNĐ