Giỏ hàng của bạn
0

Máy chiếu

Máy chiếu Gần

Máy chiếu vật thể

Màn chiếu

Khung treo máy chiếu

Bút trình chiếu

Màn hình tương tác

Bóng đèn máy chiếu

Cáp VGA-HDMI

Máy hủy tài liệu

Thiết bị Tương tác

Bảng tương tác

Hệ Thống phòng LAB

Phần Mềm

Máy chiếu Off Hàng

Thiết Bị Sạc Thông Minh

Đối tác
  • NEC
  • Hitachi
  • BenQ
  • Smartboard
  • Hinh 4
  • Hinh 2
  • Hình 2
Lens Máy Chiếu Viewsonic LEN-008

Còn hàng

Dealer: 0 VNĐ

Lens Máy Chiếu Viewsonic LEN-008

Lens Máy Chiếu Viewsonic LEN-008 Ống kính ném ngắn cho PRO10100, Pro10100-SD

9,049 lượt xem sản phẩm

Lens Máy Chiếu Viewsonic LEN-008

Tỷ lệ thu phóng

1,28X

Tỷ lệ ném

0,99-1,26

Khoảng cách ném

3,3-25,2 ft Độ

Dịch chuyển ống kính

15% (V): 50%

Tương Thích

 

 

PRO10100, Pro10100-SD

Ghi Chú

 

·         Gía trên chưa bao gồm VAT 10%.

·         Giá và sản phẩm có thể thay đổi mà không cần báo trước.

·         Xin vui lòng liên hệ (028) 37 762 039 hoặc 0909 138 114 (Mr.Tuấn)

Lens Máy Chiếu Epson ELPLL07

Lens Máy Chiếu Epson ELPLL07

0 VNĐ

Lens Máy Chiếu Epson ELPLL08

Lens Máy Chiếu Epson ELPLL08

0 VNĐ

Lens Máy Chiếu Epson ELPLL09

Lens Máy Chiếu Epson ELPLL09

0 VNĐ

Lens Máy Chiếu Epson ELPLL10

Lens Máy Chiếu Epson ELPLL10

0 VNĐ

Lens Máy Chiếu Epson ELPLM06

Lens Máy Chiếu Epson ELPLM06

0 VNĐ

Lens Máy Chiếu Epson ELPLM07

Lens Máy Chiếu Epson ELPLM07

0 VNĐ

Lens Máy Chiếu Epson ELPLM08

Lens Máy Chiếu Epson ELPLM08

0 VNĐ

Lens Máy Chiếu Epson ELPLM09

Lens Máy Chiếu Epson ELPLM09

0 VNĐ

Lens Máy Chiếu Epson ELPLM10

Lens Máy Chiếu Epson ELPLM10

0 VNĐ

Lens Máy Chiếu Epson ELPLM11

Lens Máy Chiếu Epson ELPLM11

0 VNĐ

Lens Máy Chiếu Epson ELPLM12

Lens Máy Chiếu Epson ELPLM12

0 VNĐ

Lens Máy Chiếu Epson ELPLM13

Lens Máy Chiếu Epson ELPLM13

0 VNĐ

Lens Máy Chiếu Epson ELPLM14

Lens Máy Chiếu Epson ELPLM14

0 VNĐ

Lens Máy Chiếu Epson ELPLM15

Lens Máy Chiếu Epson ELPLM15

0 VNĐ

Lens Máy Chiếu Epson ELPLR04

Lens Máy Chiếu Epson ELPLR04

0 VNĐ

Lens Máy Chiếu Epson ELPLR05

Lens Máy Chiếu Epson ELPLR05

0 VNĐ

Lens Máy Chiếu Epson ELPLS04

Lens Máy Chiếu Epson ELPLS04

0 VNĐ

Lens Máy Chiếu Epson ELPLU03

Lens Máy Chiếu Epson ELPLU03

0 VNĐ

Lens Máy Chiếu Epson ELPLU04

Lens Máy Chiếu Epson ELPLU04

0 VNĐ

Lens Máy Chiếu Epson ELPLU05

Lens Máy Chiếu Epson ELPLU05

0 VNĐ

Lens Máy Chiếu Epson ELPLW04

Lens Máy Chiếu Epson ELPLW04

0 VNĐ

Lens Máy Chiếu Epson ELPLW05

Lens Máy Chiếu Epson ELPLW05

0 VNĐ

Lens Máy Chiếu Epson ELPLW06

Lens Máy Chiếu Epson ELPLW06

0 VNĐ

Lens Máy Chiếu Epson ELPLW07

Lens Máy Chiếu Epson ELPLW07

0 VNĐ

Lens Máy Chiếu Epson Siêu Ngắn ELPLX01

Lens Máy Chiếu Epson Siêu Ngắn ELPLX01

0 VNĐ

Lens Máy Chiếu Epson Siêu Ngắn ELPLX02W

Lens Máy Chiếu Epson Siêu Ngắn ELPLX02W

0 VNĐ

Lens Máy Chiếu Optoma A01

Lens Máy Chiếu Optoma A01

0 VNĐ

Lens Máy Chiếu Optoma A02

Lens Máy Chiếu Optoma A02

0 VNĐ

Lens Máy Chiếu Optoma A03

Lens Máy Chiếu Optoma A03

0 VNĐ

Lens Máy Chiếu Optoma A06

Lens Máy Chiếu Optoma A06

0 VNĐ

Lens Máy Chiếu Optoma A13

Lens Máy Chiếu Optoma A13

0 VNĐ

Lens Máy Chiếu Optoma A15

Lens Máy Chiếu Optoma A15

0 VNĐ

Lens Máy Chiếu Optoma A16

Lens Máy Chiếu Optoma A16

0 VNĐ

Lens Máy Chiếu Optoma A18

Lens Máy Chiếu Optoma A18

0 VNĐ

Lens Máy Chiếu Optoma A19

Lens Máy Chiếu Optoma A19

0 VNĐ

Lens Máy Chiếu Optoma A20

Lens Máy Chiếu Optoma A20

0 VNĐ

Lens Máy Chiếu Optoma A21

Lens Máy Chiếu Optoma A21

0 VNĐ

Lens Máy Chiếu Optoma A22

Lens Máy Chiếu Optoma A22

0 VNĐ

Lens Máy Chiếu Optoma A23

Lens Máy Chiếu Optoma A23

0 VNĐ

Lens Máy Chiếu Optoma BX-CTA06

Lens Máy Chiếu Optoma BX-CTA06

0 VNĐ

Lens Máy Chiếu Optoma BX-CTA16

Lens Máy Chiếu Optoma BX-CTA16

0 VNĐ

Lens Máy Chiếu Optoma BX-CTA25

Lens Máy Chiếu Optoma BX-CTA25

0 VNĐ

Lens Máy Chiếu Optoma BX-CTA26

Lens Máy Chiếu Optoma BX-CTA26

0 VNĐ

Lens Máy Chiếu Optoma BX-CTADOME

Lens Máy Chiếu Optoma BX-CTADOME

0 VNĐ

Lens Máy Chiếu Optoma BX-DL100

Lens Máy Chiếu Optoma BX-DL100

0 VNĐ

Lens Máy Chiếu Optoma BX-DL200

Lens Máy Chiếu Optoma BX-DL200

0 VNĐ

Lens Máy Chiếu Optoma BX-DL300

Lens Máy Chiếu Optoma BX-DL300

0 VNĐ

Lens Máy Chiếu Optoma BX-DL500

Lens Máy Chiếu Optoma BX-DL500

0 VNĐ

Lens Máy Chiếu Optoma H1AED0000001

Lens Máy Chiếu Optoma H1AED0000001

0 VNĐ

Lens Máy Chiếu Optoma H1AED0000002

Lens Máy Chiếu Optoma H1AED0000002

0 VNĐ

Lens Máy Chiếu Optoma H7T S-T

Lens Máy Chiếu Optoma H7T S-T

0 VNĐ

Lens Máy Chiếu Optoma H7T STD

Lens Máy Chiếu Optoma H7T STD

0 VNĐ

Lens Máy Chiếu Optoma H7T-LT

Lens Máy Chiếu Optoma H7T-LT

0 VNĐ

Lens Máy Chiếu Optoma ST1

Lens Máy Chiếu Optoma ST1

0 VNĐ

Lens Máy Chiếu Optoma TZ1

Lens Máy Chiếu Optoma TZ1

0 VNĐ

Lens Máy Chiếu Optoma TZ2

Lens Máy Chiếu Optoma TZ2

0 VNĐ

Lens Máy Chiếu Optoma WT1

Lens Máy Chiếu Optoma WT1

0 VNĐ

Lens Máy Chiếu Optoma WT2

Lens Máy Chiếu Optoma WT2

0 VNĐ

Lens Máy Chiếu Panasonic ET-D3LEF70

Lens Máy Chiếu Panasonic ET-D3LEF70

0 VNĐ

Lens Máy Chiếu Panasonic ET-D3LES20

Lens Máy Chiếu Panasonic ET-D3LES20

0 VNĐ

Lens Máy Chiếu Panasonic ET-D3LET80

Lens Máy Chiếu Panasonic ET-D3LET80

0 VNĐ

Lens Máy Chiếu Panasonic ET-D3LEW10

Lens Máy Chiếu Panasonic ET-D3LEW10

0 VNĐ

Lens Máy Chiếu Panasonic ET-D3LEW50

Lens Máy Chiếu Panasonic ET-D3LEW50

0 VNĐ

Lens Máy Chiếu Panasonic ET-D3LEW60

Lens Máy Chiếu Panasonic ET-D3LEW60

0 VNĐ

Lens Máy Chiếu Panasonic ET-D75LE10

Lens Máy Chiếu Panasonic ET-D75LE10

0 VNĐ

Lens Máy Chiếu Panasonic ET-D75LE20

Lens Máy Chiếu Panasonic ET-D75LE20

0 VNĐ

Lens Máy Chiếu Panasonic ET-D75LE30

Lens Máy Chiếu Panasonic ET-D75LE30

0 VNĐ

Lens Máy Chiếu Panasonic ET-D3LEW60

Lens Máy Chiếu Panasonic ET-D3LEW60

0 VNĐ

Lens Máy Chiếu Panasonic ET-D75LE40

Lens Máy Chiếu Panasonic ET-D75LE40

0 VNĐ

Lens Máy Chiếu Panasonic ET-D75LE6

Lens Máy Chiếu Panasonic ET-D75LE6

0 VNĐ

Lens Máy Chiếu Panasonic ET-D75LE8

Lens Máy Chiếu Panasonic ET-D75LE8

0 VNĐ

Lens Máy Chiếu Panasonic ET-D75LE90

Lens Máy Chiếu Panasonic ET-D75LE90

0 VNĐ

Lens Máy Chiếu Panasonic ET-D75LE95

Lens Máy Chiếu Panasonic ET-D75LE95

0 VNĐ

Lens Máy Chiếu Panasonic ET-DLE035

Lens Máy Chiếu Panasonic ET-DLE035

0 VNĐ

Lens Máy Chiếu Panasonic ET-DLE055

Lens Máy Chiếu Panasonic ET-DLE055

0 VNĐ

Lens Máy Chiếu Panasonic ET-DLE060

Lens Máy Chiếu Panasonic ET-DLE060

0 VNĐ

Lens Máy Chiếu Panasonic ET-DLE085

Lens Máy Chiếu Panasonic ET-DLE085

0 VNĐ

Lens Máy Chiếu Panasonic ET-DLE105

Lens Máy Chiếu Panasonic ET-DLE105

0 VNĐ

Lens Máy Chiếu Panasonic ET-DLE150

Lens Máy Chiếu Panasonic ET-DLE150

0 VNĐ

Lens Máy Chiếu Panasonic ET-DLE250

Lens Máy Chiếu Panasonic ET-DLE250

0 VNĐ

Lens Máy Chiếu Panasonic ET-DLE350

Lens Máy Chiếu Panasonic ET-DLE350

0 VNĐ

Lens Máy Chiếu Panasonic ET-DLE450

Lens Máy Chiếu Panasonic ET-DLE450

0 VNĐ

Lens Máy Chiếu Panasonic ET-ELS20

Lens Máy Chiếu Panasonic ET-ELS20

0 VNĐ

Lens Máy Chiếu Panasonic ET-ELT30

Lens Máy Chiếu Panasonic ET-ELT30

0 VNĐ

Lens Máy Chiếu Panasonic ET-ELT31

Lens Máy Chiếu Panasonic ET-ELT31

0 VNĐ

Lens Máy Chiếu Panasonic ET-ELW20

Lens Máy Chiếu Panasonic ET-ELW20

0 VNĐ

Lens Máy Chiếu Panasonic ET-ELW21

Lens Máy Chiếu Panasonic ET-ELW21

0 VNĐ

Lens Máy Chiếu Panasonic ET-ELW22

Lens Máy Chiếu Panasonic ET-ELW22

0 VNĐ

Lens Máy Chiếu Panasonic ET-ELW30

Lens Máy Chiếu Panasonic ET-ELW30

0 VNĐ

Lens Máy Chiếu Panasonic ET-ELW31

Lens Máy Chiếu Panasonic ET-ELW31

0 VNĐ

Lens Máy Chiếu Sony LKRL-90

Lens Máy Chiếu Sony LKRL-90

0 VNĐ

Lens Máy Chiếu Sony LKRL-A502

Lens Máy Chiếu Sony LKRL-A502

0 VNĐ

Lens Máy Chiếu Sony LKRL-A503

Lens Máy Chiếu Sony LKRL-A503

0 VNĐ

Lens Máy Chiếu Sony LKRL-Z511

Lens Máy Chiếu Sony LKRL-Z511

0 VNĐ

Lens Máy Chiếu Sony LKRL-Z514

Lens Máy Chiếu Sony LKRL-Z514

0 VNĐ

Lens Máy Chiếu Sony LKRL-Z519

Lens Máy Chiếu Sony LKRL-Z519

0 VNĐ

Lens Máy Chiếu Sony VPLL-1008

Lens Máy Chiếu Sony VPLL-1008

0 VNĐ

Lens Máy Chiếu Sony VPLL-2007

Lens Máy Chiếu Sony VPLL-2007

0 VNĐ

Lens Máy Chiếu Sony VPLL-3003

Lens Máy Chiếu Sony VPLL-3003

0 VNĐ

Lens Máy Chiếu Sony VPLL-3007

Lens Máy Chiếu Sony VPLL-3007

0 VNĐ

Lens Máy Chiếu Sony VPLL-4008

Lens Máy Chiếu Sony VPLL-4008

0 VNĐ

Lens Máy Chiếu Sony VPLL-FM22

Lens Máy Chiếu Sony VPLL-FM22

0 VNĐ

Lens Máy Chiếu Sony VPLL-Z1014

Lens Máy Chiếu Sony VPLL-Z1014

0 VNĐ

Lens Máy Chiếu Sony VPLL-Z1024

Lens Máy Chiếu Sony VPLL-Z1024

0 VNĐ

Lens Máy Chiếu Sony VPLL-Z1032

Lens Máy Chiếu Sony VPLL-Z1032

0 VNĐ

Lens Máy Chiếu Sony VPLL-Z2009

Lens Máy Chiếu Sony VPLL-Z2009

0 VNĐ

Lens Máy Chiếu Sony VPLL-Z3009

Lens Máy Chiếu Sony VPLL-Z3009

0 VNĐ

Lens Máy Chiếu Sony VPLL-Z3010

Lens Máy Chiếu Sony VPLL-Z3010

0 VNĐ

Lens Máy Chiếu Sony VPLL-Z4007

Lens Máy Chiếu Sony VPLL-Z4007

0 VNĐ

Lens Máy Chiếu Sony VPLL-Z4011

Lens Máy Chiếu Sony VPLL-Z4011

0 VNĐ

Lens Máy Chiếu Sony VPLL-Z4015

Lens Máy Chiếu Sony VPLL-Z4015

0 VNĐ

Lens Máy Chiếu Sony VPLL-Z4019

Lens Máy Chiếu Sony VPLL-Z4019

0 VNĐ

Lens Máy Chiếu Sony VPLL-Z4025

Lens Máy Chiếu Sony VPLL-Z4025

0 VNĐ

Lens Máy Chiếu Sony VPLL-Z4045

Lens Máy Chiếu Sony VPLL-Z4045

0 VNĐ

Lens Máy Chiếu Sony VPLL-Z4111

Lens Máy Chiếu Sony VPLL-Z4111

0 VNĐ

Lens Máy Chiếu Sony VPLL-Z7008

Lens Máy Chiếu Sony VPLL-Z7008

0 VNĐ

Lens Máy Chiếu Sony VPLL-Z7013

Lens Máy Chiếu Sony VPLL-Z7013

0 VNĐ

Lens Máy Chiếu Sony VPLL-ZM101

Lens Máy Chiếu Sony VPLL-ZM101

0 VNĐ

Lens Máy Chiếu Sony VPLL-ZM102

Lens Máy Chiếu Sony VPLL-ZM102

0 VNĐ

Lens Máy Chiếu Sony VPLL-ZM32

Lens Máy Chiếu Sony VPLL-ZM32

0 VNĐ

Lens Máy Chiếu Sony VPLL-ZM42

Lens Máy Chiếu Sony VPLL-ZM42

0 VNĐ

Lens Máy Chiếu Sony VPLL-ZP41

Lens Máy Chiếu Sony VPLL-ZP41

0 VNĐ

Lens Máy Chiếu Viewsonic LEN-008

Lens Máy Chiếu Viewsonic LEN-008

0 VNĐ

Lens Máy Chiếu Viewsonic LEN-009

Lens Máy Chiếu Viewsonic LEN-009

0 VNĐ

Lens Máy Chiếu Viewsonic LEN-010

Lens Máy Chiếu Viewsonic LEN-010

0 VNĐ

Lens Máy Chiếu Viewsonic LEN-012

Lens Máy Chiếu Viewsonic LEN-012

0 VNĐ