Giỏ hàng của bạn
0

Máy chiếu

Máy chiếu Gần

Máy chiếu vật thể

Màn chiếu

Khung treo máy chiếu

Bút trình chiếu

Màn hình tương tác

Bóng đèn máy chiếu

Cáp VGA-HDMI

Máy hủy tài liệu

Thiết bị Tương tác

Bảng tương tác

Hệ Thống phòng LAB

Phần Mềm

Máy chiếu Off Hàng

Đối tác
  • NEC
  • Hitachi
  • BenQ
  • Smartboard
  • Hinh 4
  • Hinh 2
  • Hình 2

Máy chiệu

  • baner1
  • baner1

Máy Chiếu BOXLIGHT

Máy Chiếu Gần Boxlight ANX335ST

Máy Chiếu Gần Boxlight ANX335ST

Máy Chiếu Gần Boxlight ANX335ST chính hãng giá rẻ tại TP.HCM

Mã hiệu: ANX335ST
Dealer: 0 VNĐ

Còn hàng

Máy Chiếu Gần Boxlight ANX300ST

Máy Chiếu Gần Boxlight ANX300ST

Máy Chiếu Gần Boxlight ANX300ST

Mã hiệu: ANX300ST
Dealer: 0 VNĐ

Còn hàng

Máy Chiếu BOXLIGHT CLOUD MULTIMEDIA ANX375STiA

Máy Chiếu BOXLIGHT CLOUD MULTIMEDIA ANX375STiA

Máy Chiếu BOXLIGHT CLOUD MULTIMEDIA ANX375STiA chính hãng giá tốt ưu đãi tại Đức Pháp

Mã hiệu: ANX375STiA
Dealer: 0 VNĐ

Còn hàng

Máy chiếu siêu gần Boxlight N12BNW

Máy chiếu siêu gần Boxlight N12BNW

Máy Chiếu siêu gần Boxlight N12BNW chính hãng giá rẻ tại TP.HCM

Mã hiệu: N12BNW
Dealer: 0 VNĐ

Còn hàng

Máy Chiếu Laser Boxlight P12LTU

Máy Chiếu Laser Boxlight P12LTU

Máy Chiếu Laser Boxlight P12LTU chính hãng giá rẻ giao hàng toàn quốc

Mã hiệu: P12LTU
Dealer: 0 VNĐ

Còn hàng

Máy Chiếu Laser Boxlight N12LW

Máy Chiếu Laser Boxlight N12LW

Máy Chiếu Laser Boxlight N12LW chính hãng giá tốt ưu đãi tại Đức Pháp

Mã hiệu: N12LW
Dealer: 0 VNĐ

Còn hàng

Máy Chiếu Epson

Máy chiếu Epson EB-W04

Máy chiếu Epson EB-W04

Máy chiếu Epson EB-W04 chính hãng giá tốt ưu đãi tại Đức Pháp

Mã hiệu: EB-W04
Dealer: 0 VNĐ

Còn hàng

Máy chiếu vật thể Epson ELPDC21

Máy chiếu vật thể Epson ELPDC21

Máy chiếu vật thể Epson ELPDC21 chính hãng giá tốt ưu đãi tại Đức Pháp

Mã hiệu: ELPDC21
Dealer: 0 VNĐ

Còn hàng

Máy Chiếu Laser Epson EF-100B

Máy Chiếu Laser Epson EF-100B

Máy Chiếu Laser Epson EF-100B chính hãng giá tốt ưu đãi tại Đức Pháp

Mã hiệu: EF-100B
Dealer: 29,000,000 VNĐ

Còn hàng

Máy Chiếu Laser Epson EF-100W

Máy Chiếu Laser Epson EF-100W

Máy Chiếu Laser Epson EF-100W chính hãng giá tốt ưu đãi tại Đức Pháp

Mã hiệu: EF-100W
Dealer: 29,000,000 VNĐ

Còn hàng

Máy Chiếu Epson EB-L400U

Máy Chiếu Epson EB-L400U

Máy Chiếu Epson EB-L400U chính hãng giá tốt ưu đãi tại Đức Pháp

Mã hiệu: EB-L400U
Dealer: 0 VNĐ

Còn hàng

Máy Chiếu Epson EB-L1500UH

Máy Chiếu Epson EB-L1500UH

Máy Chiếu Epson EB-L1500UH chính hãng giá rẻ tại TP.HCM

Mã hiệu: EB-L1500UH
Dealer: 0 VNĐ

Còn hàng

Máy Chiếu Panasonic

Máy chiếu Panasonic PT-VX615N

Máy chiếu Panasonic PT-VX615N

Máy chiếu Panasonic PT-VX615N chính hãng giá tốt ưu đãi tại Đức Pháp

Mã hiệu: PT-VX615N
Dealer: 0 VNĐ

Còn hàng

Máy chiếu Panasonic PT-VW360

Máy chiếu Panasonic PT-VW360

Máy chiếu Panasonic PT-VW360 chính hãng giá tốt ưu đãi tại Đức Pháp

Mã hiệu: PT-VW360
Dealer: 0 VNĐ

Còn hàng

Máy chiếu Sony VPL-GTZ270

Máy chiếu Sony VPL-GTZ270

Máy chiếu Sony VPL-GTZ270 nhiều quà tặng hấp dẫn đi kèm máy

Mã hiệu: VPL-GTZ270
Dealer: 0 VNĐ

Còn hàng

Máy chiếu Sony VPL-FX500L

Máy chiếu Sony VPL-FX500L

Máy chiếu Sony VPL-FX500L chính hãng giá tốt ưu đãi tại Đức Pháp

Mã hiệu:  VPL-FX500L
Dealer: 140,000,000 VNĐ

Còn hàng

Máy chiếu Sony VPL-DX271

Máy chiếu Sony VPL-DX271

Máy chiếu Sony VPL-DX271 chính hãng giá tốt ưu đãi tại Đức Pháp

Mã hiệu: VPL-DX271
Dealer: 0 VNĐ

Còn hàng

Máy chiếu Panasonic PT-Z585N

Máy chiếu Panasonic PT-Z585N

Máy chiếu Panasonic PT-Z585N chính hãng giá tốt ưu đãi tại Đức Pháp

Mã hiệu: PT-Z585N
Dealer: 0 VNĐ

Còn hàng

Máy Chiếu BenQ

Máy chiếu BenQ MX532

Máy chiếu BenQ MX532

Máy chiếu BenQ MX532 chính hãng giá tốt ưu đãi tại Đức Pháp

Mã hiệu: MX532
Dealer: 0 VNĐ

Còn hàng

Máy chiếu BenQ HT8050

Máy chiếu BenQ HT8050

Máy chiếu BenQ HT8050 nhiều quà tặng hấp dẫn đi kèm máy

Mã hiệu: HT8050
Dealer: 0 VNĐ

Còn hàng

Máy chiếu BenQ MX550

Máy chiếu BenQ MX550

Máy chiếu BenQ MX550 chính hãng giá tốt ưu đãi tại Đức Pháp

Mã hiệu: MX550
Dealer: 0 VNĐ

Còn hàng

Máy chiếu 4K BenQ HT2550

Máy chiếu 4K BenQ HT2550

Máy chiếu 4K BenQ HT2550 chính hãng giá tốt ưu đãi tại Đức Pháp

Mã hiệu: HT2550
Dealer: 0 VNĐ

Còn hàng

Máy chiếu BenQ MX528

Máy chiếu BenQ MX528

Máy chiếu BenQ MX528 chính hãng giá rẻ tại TP.HCM

Mã hiệu: MX528
Dealer: 0 VNĐ

Còn hàng

Máy chiếu BenQ MX525

Máy chiếu BenQ MX525

Máy chiếu BenQ MX525 chính hãng giá rẻ tại TP.HCM

Mã hiệu: MX525
Dealer: 0 VNĐ

Còn hàng